Sletting, innsetting eller kombinering av sider mislykkes for PDF-dokumenter i Revu

Gjelder:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Når du forsøker å sette inn sider i et PDF-dokument i Revu eller kombinerer PDF-dokumenter med Bluebeam Stapler, vil funksjonen sett inn / kombiner mislykkkes uten å vise en feilmelding. Hvis du prøver å slette sider fra samme PDF-dokument i Revu, vises følgende feilmelding:

En feil oppstod under sletting av sider. Ta kontakt med support.no@bluebeam.com hvis problemet vedvarer.

Feil under sletting av sider i Revu

Årsak

Hvis du opplever disse problemene, inneholder PDF-dokumentet ditt ett eller flere ødelagte bokmerker, hyperkoblinger og/eller mellomrom.

Løsning

For å gjenopprette muligheten til å sette inn, kombinere og/eller slette sider, må du fjerne ødelagte bokmerker fra dokumentet ditt. Hvis du må fjerne ødelagte hyperkoblinger eller mellomrom, må du gjenopprette PDF-dokumentet.

Revisjon av bokmerker

Prøv først å fjerne alle ødelagte bokmerker fra PDF-dokumentet. Bruk Revisjon av bokmerker-funksjonen i Revu for å gjøre dette:

 1. Åpne PDF-filen med problemet i Revu.
 2. Gå til Bokmerker-panelet (Alt+B).
 3. Øverst i panelet velger du Bokmerker > Revisjon av bokmerker.
 4. Et popup-vindu viser hvor mange ødelagte bokmerker som ble funnet i PDF-dokumentet ditt. Velg OK for å lukke det.
 5. Når du har utført revisjonen, markeres ødelagte bokmerker med en rød X i Bokmerker-panelet. Hvis du vil fjerne ødelagte bokmerker fra PDF-dokumentet, velger du flere ved å holde nede Ctrl eller Skift mens du klikker på dem og trykker på Slett.
 6. Lagre PDF-dokumentet (Ctrl+S) og prøv å sette inn, kombinere eller slette sider på nytt.
Du kan også gjenopprette PDF-dokumentet i Revu for å fjerne alle bokmerker, inkludert de ødelagte bokmerkene. Men denne tilnærmingen flater ut alle eksisterende markeringer i dokumentet.

Slik gjenoppretter du en PDF

Hvis dokumentet ditt ikke inneholder ødelagte bokmerker, må du gjenopprettet PDF-dokumentet. Følg disse trinnene for å gjøre dette:

 1. Lag en kopi av dokumentet ved å velge Fil > Lagre som (Ctrl+Skift+S) og lagre det under et annet filnavn.
 2. Åpne den lagrede kopien av PDF-dokumentet i Revu.
 3. Hvis aktuelt, sletter du markeringer i PDF-dokumentet. Slik gjør du dette:
  1. Åpne Markeringslisten ( Alt+L ).
  2. Velg en markering og trykk på Ctrl+A for å velge alle markeringer.
  3. Trykk på Slett.
 4. Lagre PDF-kopien ved å velge Fil > Lagre (Ctrl+S) og lukk den.
 5. I Revu går du til Fil > Opprett > Fra fil (Ctrl+N).
 6. I Filutforsker velger du PDF-kopien du nettopp har lagret. Velg Åpne.
 7. I Lagre som-dialogen velger du Lagre for å gjenopprette PDF-dokumentet i Revu.
 8. Hvis du hadde markeringer i den opprinnelige PDF-en, kan du importere dem på nytt. Slik gjør du dette:
  1. Gå til Markeringsliste > Markeringer > Importer.
  2. I Filutforsker velger du det opprinnelige PDF-dokumentet med alle markeringene dine og velger Åpne.

 

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Feilsøking

Feilmelding

Finn ut hvordan du feilsøker PDF-dokumenter som viser en feil når du prøver å slette, sette inn eller kombiner sider i Revu.

Related Articles