Kom i gang i Bluebeam Cloud

Kom i gang i Bluebeam Cloud

Velkommen

Bluebeam Cloud inngår i Revu 21-abonnementet og er en løsning med nett- og mobilløsninger for samarbeid for næringen på byggeplassen. Bluebeam Cloud er tilgjengelig via app eller nettleser, og gir deg tilgang til markeringsverktøy og arbeidsflyter som gjenstående arbeid, informasjonsforespørsler og anbud, alt med én enkelt pålogging.

For å komme i gang, opprett en Bluebeam ID (BBID) og logg inn. Det er ikke nødvendig å installere noe.

Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitetskrav og tilgjengelige integrasjoner, kan du se denne artikkelen.

Oversikt

Denne veiledningen dekker det grunnleggende for å komme i gang i Bluebeam Cloud. For å lære mer om arbeidsflyter i nett-/appløsningen vår, se Bluebeam Cloud-ressursene våre. Klikk her hvis du er klar til å komme i gang med Bluebeam Cloud

My Workspace

Når du logger på Bluebeam Cloud, ser du først My Workspace. Her kan du lagre og merke PDF-tegninger i et arbeidsområde som ikke deles med noen andre.

Kom i gang | My Workspace
For å laste opp tegninger til My Workspace, må du ha et Basics, Core eller Complete abonnement, og medlems- eller administratortillatelser.

Prosjekter

For å samarbeide om tegninger velg Prosjekter i venstre sidefelt. Hvis du allerede har godtatt en invitasjon til et Bluebeam Cloud-prosjekt, kan du velge det på Prosjekter-siden.

Du må ha et aktiv Core eller Complete abonnement og administratortillatelser for å starte et nytt prosjekt i Bluebeam Cloud. For å opprette et, velg Nytt prosjekt .

Etter at du har valgt et prosjekt, tas du til dets Dashboard:

BB Cloud prosjekt-dashboard
For å administrere teamet og invitere flere brukere til et prosjekt, må du være administrator.

Drawings + dokumenter

Bluebeam Cloud lar deg laste opp PDF-filer i Drawings- eller Dokumenter-faner for å dra nytte av skylagring for samarbeid og prosjektledelse.

Tegninger

Bruke Tegninger-fanen til å dele PDF-tegninger for hele teamet ditt og fullføre arbeidsflyter som designgjennomgang, gjenstående arbeid og informasjonsforespørsler. Klikk eller trykk på miniatyrbildet for å åpne en tegning.

Drawings Bluebeam Cloud

Hvis du opprettet et prosjekt eller ble lagt til et prosjekt med administratorrettigheter, kan du redigere tegningsinformasjonen ved å merke av i avmerkingsboksen i øvre venstre hjørne av et miniatyrbilde. Etter å ha valgt Rediger kan du spesifisere en disiplin for tegningen, endre utstedelsesdatoen og/eller legge til en revisjonskommentar.

Du kan legge til tegninger i prosjektet ditt hvis du er en administrator. Etter at du har lagt til en tegning, kommer du til Opplastinger-fanen mens den behandles. Når du er klar, velg Klar for gjennomgang og trykk på Publiser i øvre høyre hjørne.

Publiser tegninger i Bluebeam Cloud
Når den er publisert, har resten av teamet ditt tilgang til en tegning i Tegninger-fanen.

Se denne artikkelen for mer informasjon om å forberede tegningene dine i Revu før du laster dem opp til et Bluebeam Cloud-prosjekt.

Dokumenter

Bruk Dokumenter-fanen til å lagre prosjektdokumenter og gjør dem lett tilgjengelig for hele teamet ditt. Her kan du laste opp individuelle filer eller mapper. Du kan også opprette nye mapper for å organisere skylagringen din.

Dokumenter Bluebeam Cloud

I Dokumenter, har du tilgang til markeringsverktøy og kommentarer etter å ha åpnet en PDF. Men når du åpner en fil i Drawings, får du tilgang til ekstra arbeidsflyter som gjenstående arbeid og informasjonsforespørsler.

Markup Editor

Når du åpner en PDF i Dokumenter eller Drawings, tas du til Markup Editor, som inkluderer ofte brukte markeringsverktøy og Tool Chest. I tillegg kan du plassere gjenstående arbeid-elementer og legge ut informasjonsforespørsler på en publisert PDF-fil i Drawings.

Visste du at du kan importere verktøysettene dine fra Revu 21 til Bluebeam Cloud? Se denne artikkelen for mer informasjon.

Hvis du laster opp en tegning som allerede er merket i Revu eller Studio, kan det være at enkelte markeringer ikke støttes, eller bare delvis støttes. For å finne ut mer, se Markup-kompatibilitet i Bluebeam Cloud.

Kommentarer + Former

Etter å ha åpnet en PDF i enten Drawings eller Dokumenter, kan du også legge inn eller svare på kommentarer. Bare velg Kommentarer og former i øvre høyre hjørne av vinduet.

Kommentarer og former i Bluebeam Cloud

Hvis en status og/eller emne for en markering tidligere er angitt i Markups List i Revu eller Studio, vil den vises i Kommentarer og former når PDF-en lastes opp til Bluebeam Cloud.

Statuser og emner i Bluebeam Cloud
For å oppdatere statusen til en kommentar, velg fra rullegardinlisten. Hvis du trenger å se eller endre emnet for en markering, velg Se detaljer.

Gjenstående arbeid

I tillegg til markeringsverktøy og kommentarer, støtter Bluebeam Cloud prosjektarbeidsflyter som kan utføres på byggeplassen, for eksempel gjenstående arbeid.

For å legge inn gjenstående arbeid-elementer på en publisert tegning, må du ha et Bluebeam-abonnement og Member-/Admin-tillatelser.

Bluebeam Cloud gjenstående arbeid
Etter å ha åpnet en publisert PDF i Drawings, kan du plassere et gjenstående arbeid-element ved å velge Gjenstående arbeid nederst på venstre verktøylinje. Fra Nytt gjenstående arbeid-dialogen må du angi plasseringen og kan legge til en beskrivelse, prioritetsnivå og mer for gjenstående arbeid-elementet.

For å se en liste over alle gjenstående arbeid-elementer, gå tilbake til Drawings eller Dashboard og velg Gjenstående arbeid i venstre sidefelt. Herfra kan du legge til et nytt gjenstående arbeid-element, eksportere alle gjenstående arbeider og/eller tilordne statuser for eksisterende gjenstående arbeider. Etter at du har plassert et gjenstående arbeid på en tegning, er standardstatusen Åpen .

Informasjonsforespørsler

I Bluebeam Cloud kan du også spore og legge ut informasjonsforespørsler. Velg informasjonsforespørsler i venstre sidefelt for å komme i gang

Velg Opprett informasjonsforespørsel for å stille et offisielt spørsmål. Informasjonsforespørsler inkluderer en diskusjonsfane for kommunikasjon frem og tilbake. Når imidlertid informasjonsforespørslelen mottar et offisielt svar, blir status og diskusjon lukket .

Bluebeam Cloud informasjonsforespørsler

Lukkede informasjonsforespørsler med offisielle svar kan legges ut på publiserte PDF-er i Drawings.

Legg ut informasjonsforespørsler i BB Cloud
Etter å ha åpnet en publisert tegning, velg informasjonsforespørsel under markeringsverktøyene. Klikk og dra deretter informasjonsforespørsel-skyen i gjeldende område(r).

Anbud

Du kan også logge, godkjenne og eksportere anbud, slik at spesifikasjonsinformasjon er lett tilgjengelig for alle prosjektinteressenter i skyen.

I Anbud, du kan legge til et nytt anbud manuelt eller laste opp en anbudslogg ved å bruke Bluebeam Cloud Submittals Log Template som du får tilgang til etter å ha valgt Last opp.

Når de er godkjent, vil anbudene dine vises i fanen Godkjent.

Godkjente anbud

Kartvisning

Innenfor et Bluebeam Cloud-prosjekt kan du bytte fra filvisning til kartvisning. Dette lar deg plassere en publisert tegning på et kart for geolokasjonsinnsikt. 

Velg Kartvisning i Dashbord for å komme i gang

Kartvisning Bluebeam Cloud
Etter at du har byttet til kartvisning, bes du om å søke og velge adressen til byggeplassen.

Du må ha et Complete-abonnement og Member-/Admin-tillatelser for å bruke kartvisning i Bluebeam Cloud.

Etter å ha valgt en plassering, fullfør følgende trinn for å fullføre konfigureringen av kartvisning:

  1. Opprett et lag med en publisert PDF i Drawings.
  2. Angi tegningsskalaen.
  3. Beskjær tegningen (om nødvendig).
  4. Plasser tegningen på kartet.

Nå er du klar til å begynne å samarbeide i Bluebeam Cloud! For mer informasjon om hvilke Bluebeam Cloud-funksjoner som er tilgjengelige for hver abonnementstype (og skrivebeskyttede brukere), besøk denne artikkelen.

Bluebeam Cloud

Fremgangsmåte

Komme i gang

Begynn å samarbeide i vår mobil-/appløsning Bluebeam Cloud med de nyttige tipsene i denne veiledningen.

Related Articles