Grupperte markeringer vendes ikke riktig

Gjelder:

 • Alle versjoner av Revu

Problem 

Når du jobber med en gruppert markering, vil funksjonene Vend vannrett (Ctrl+Alt+H) og Vend loddrett (Ctrl+Alt+V) ikke fungere riktig. Resultatet er at den grupperte markeringen splittes.

Årsak

Dette skjer fordi Revus vend/speil-funksjon ikke gjenkjenner den grupperte markeringen som samlet, og hver individuelle markering vendes langs aksen i henhold til sin egen rotasjon. 

Løsninger

Du kan bruke verktøyene Flat ut og Øyeblikksbilde til å opprette en versjon av den grupperte markeringen som kan vendes loddrett og vannrett. Slik går du frem:

 1. Gå til Fil Ny PDF…  > OK  i Revu for å åpne et tomt dokument. 
 2. Velg den grupperte markeringen i det opprinnelige dokumentet. Kopier og lim den så inn i det nye PDF-dokumentet.
 3. Høyreklikk på kopien av markeringen og velg Flat ut
 4. Gå til Rediger > Øyeblikksbilde (G).
 5. Klikk og dra et rektangel rundt den flatede markeringen. Perimeteren vises i blått.
 6. Trykk på Esc for å gå ut av Øyeblikksbilde-modus.
 7. Gå tilbake til det opprinnelige dokumentet og lim inn (Ctrl+V) øyeblikksbildet i tegningen.

Nå bør du kunne vende den tilpassede grupperte markeringen.

Denne løsningen fungerer best hvis den grupperte markeringen ikke inneholder tekst. Ellers vil bokstaver og tall vendes, og du må skifte ut tekstboksene manuelt.

Du kan også opprette en vendt versjon av den grupperte markeringen din manuelt.

 1. Kopier og lim den opprinnelige grupperte markeringen i tegningen din.
 2. Velg den nye kopien, høyreklikk og velg Del opp gruppe (Ctrl+Shift+G).
 3. Roter eller vend den individuelle, ugrupperte markeringen for å opprette et speilet bilde med den opprinnelige markeringen som referanse. 
 4. Velg alle individuelle markeringer i den vendte kopien, høyreklikk og velg Grupper (Ctrl+G).
 5. Forsikre deg om at du lagrer den opprinnelige grupperte markeringen og den nye vendte versjonen i et gjeldende verktøysett slik at begge er tilgjengelig for fremtidig bruk. Du kan gjøre dette ved å velge hver markering, høyreklikke og velge Legg til i Tool Chest.
Når du oppretter grupperte markeringer i fremtiden, må du forsikre deg om at de individuelle elementene ikke varierer i rotasjon. Dette gjør det mulig for revu å gjenkjenne den grupperte markeringen og vende den loddrett eller vannrett.

Feilsøking

Revu 2017 og eldre

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markering

Grupperte markeringer splittes når du bruker vendefunksjonen.

Related Articles