Slik bruker du tilpassede statuser batch i Revu eXtreme

Gjelder:

 • Revu 20 eXtreme
 • Revu 2019 eXtreme
 • Revu 2018 eXtreme

I Revu eXtreme kan tilpassede statuser som lagres i en PDF-fil (i stedet for en profil) brukes til flere dokumenter eller mapper som bruker Satsvis skript-funksjonen. Dette sikrer at alle samarbeidspartnerne og interessentene får tilgang til de samme tilpassede statusene, selv om de bruker en annen profil i Revu.

Før du går i gang med denne prosessen, må du opprette eller finne en PDF-fil der de tilpassede statusene er lagret. Se Slik lagrer og deler du tilpassede statuser for å få mer informasjon om hvordan du oppretter tilpassede statuser.

Legg til og kjør et nytt skript

Hvis du vil integrere de tilpassede statusene i flere PDF-filer, må du generere et nytt skript. Når det brukes, vil dette skriptet sette inn en side fra dokumentet med de lagrede statusene og så slette den slik at de tilpassede statusene blir i de valgte filene/mappene.

 1. Starte Revu eXtreme.
  Du trenger ikke åpne PDF-filen med de tilpassede statusene for å fullføre satsvisprosessen.
 2. Gå til Satsvis > Skript.
 3. Klikk på +-ikonet nederst til venstre for å legge til et nytt skript.
 4. I dialogboksen Skriptredigerer gir du skriptet et navn slik at du enkelt kan identifisere og bruke det til fremtidige filer/mapper.
  Satsvise tilpassede statuser
 5. Velg et ikon for det nye skriptet.
 6. Kopier og lim inn denne kommandoen i Skript-feltet:
  InsertPages(0, "c:\name\desktop\status template.pdf", false, false, true, false, false)PageDelete(1)
 7. Du må erstatte hele filbanen og filnavnet slik at skriptet refererer til den spesifikke PDF-filen med de lagrede tilpassede statusene dine.
 8. Trykk på OK.
 9. I dialogboksen Skriptadministrator, klikker du på Legg til og velger filene/mappene som du vil legge til de tilpassede statusene dine i fra Filutforskeren.
 10. Velg det nye skriptet for satsvise tilpassede statuser som du nettopp har opprettet.
 11. Trykk på Kjør.

Nå er de tilpassede statusene dine tilgjengelige via markeringslisten i PDF-filene som skriptet ble kjørt for.

Fremgangsmåte

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markering

PDF-administrasjon

Tegningshåndtering

Finn ut hvordan du satsvis bruker tilpassede statuser fra markeringslisten med satsvis skript i Revu eXtreme.

Related Articles