Hvordan beregne kostnader med egendefinerte kolonner i Markups List

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versjoner:

I Revu kan brukere opprette Egendefinerte kolonner i Markeringslisten for å beregne materialkostnader for mengdeuttak. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du oppretter en Valgkolonne som lagrer materialer og de grunnleggende kostnadene deres, og en Formel-kolonne som automatiserer beregningene dine.

Egendefinerte valgkolonner kan lagre numeriske verdier, men er også nyttige når du vil standardisere og kategorisere markeringene dine. Se denne videoen for å få en oversikt over egendefinerte kolonner.

Slik oppretter du en egendefinert kolonne for materialer

Før du kan konfigurere en formel som beregner de totale kostnadene, må du skrive inn den grunnleggende prisen eller enhetsprisen for hvert materiale. Slik kommer du i gang:

 1. Gå til Markeringslisten.
 2. Velg Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner …
 3. I dialogboksen Administrer kolonner velger du fanen Egendefinerte kolonner.
 4. Hvis du vil opprette en ny egendefinert kolonne, velger du Legg til.
  Legg til egendefinert kolonne
 5. Angi et navn for den nye egendefinerte kolonnen i dialogboksen Legg til kolonne (f.eks. Materiale).
 6. I nedtrekksmenyen Type velger du Valg.
 7. Hvis du vil legge til et nytt valg, velger du Legg til.
  Legg til valgkolonne
 8. Skriv inn navnet på materialet i Element-feltet i dialogboksen Administrere valgelement. Dette vises i listen over alternativer i Markeringslisten.
  Hvis du vil kategorisere valgalternativer ytterligere, kan du angi et Emne (f.eks. Gulv). Men dette vil først gjelde hvis målinger/markeringer i PDF-dokumentet har et tilsvarende emne i Egenskaper-panelet.
 9. Velg avmerkingsboksen Tildel numerisk verdi og angi enheten eller den grunnleggende kostnaden av materialet i det numeriske feltet.
  Administrere valgelement
 10. Klikk på OK.

Hvis du vil legge til flere materialer manuelt, velger du den nye egendefinerte valgkolonnen i Administrer kolonner … og gjentar trinn 7–10.

Slik importerer du valgelementer for materialer

Du kan også legge til valgelementer i den egendefinerte kolonnen Materialer ved å importere dem fra regnearket du har lagret som en .cvs-fil.

Før du importerer, må du sikre at dataene dine er konfigurert slik:
 • Kolonne A= Element
 • Kolonne B = Emne (valgfritt)
 • Kolonne C = Numerisk verdi (valgfritt)

Følg disse trinnene for å importere:

 1. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner …
 2. Dobbeltklikk på den egendefinerte kolonnen Materiale eller velg Endre.
 3. I dialogboksen Endre kolonne velger du Importer …
  Endre importvalg for kolonne
 4. Finn .csv-filen i Filutforsker.
 5. Klikk på Åpne.

Nå bør alle de valgte elementene dine vises i dialogboksen Endre kolonne.

Opprett en egendefinert kolonne med formler

Når alle de nødvendige materialene og de grunnleggende kostnadene deres er lagt til, kan du konfigurere egendefinerte kolonner med formler for å beregne summen til en materialberegning.

 1. Åpne Markeringslisten.
 2. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner …
 3. I dialogboksen Administrer kolonner, bytter du til fanen Egendefinert kolonne og klikker på Legg til.
 4. I dialogboksen Legg til kolonne skriver du inn et navn (f.eks. Totale kostnader).
 5. Velg Formel i nedtrekksmenyen Type.
 6. Begynn å skrive ligningens første variabel i feltet Uttrykk. I dette eksempelet begynner du å skrive Målinger, og en nedtrekksmeny vises.
  Variabel for formeluttrykk
 7. Dobbeltklikk på variabelen Måling.
 8. Angi så en gyldig operator:
  • Addisjojn (+)
  • Subtraksjon (-)
  • Multiplikasjon (*)
  • Divisjon (/)
  • Eksponentiell (^)
  • Modulus (%)
  • Negasjon (-)
 9. Begynn å skrive inn den andre delen av formelen i Uttrykk-feltet. Dette er i dette tilfellet Materiale.
 10. Dobbeltklikk på Materiale i nedtrekksmenyen som vises.
 11. Når det gjelder formler som beregner kostnader, kan du oppdatere formatet til valuta og velge det ønskede valutasymbolet.
  Valutaformat
 12. Klikk på OK og dialogboksen Legg til kolonne lukkes.
 13. Klikk på OK i dialogboksen Administrer kolonner.

Når et materiale nå velges for en markering, vil den totale kostnaden beregnes i den nye formelkolonnen.

Kostnadsberegning i Markeringslisten

Se Beste praksis for lagring og deling av egendefinerte kolonner for mer informasjon om hvordan du bruker data i Markeringslisten.

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2017 og eldre
Å konfigurere egendefinerte kolonner i Revus Markeringsliste og å opprette et verktøysett for beregninger i Tool Chest kan hjelpe deg med å enkelt utføre mengdeuttak. Dette inkluderer å definere kostnaden av forskjellige materialtyper som raskt kan oppdateres når priser varierer. Vi kommer for eksempel til å opprette et verktøyset som bare inkluderer tre forskjellige verktøy. Mesteparten av informasjonen defineres i Egendefinerte kolonner.

Slik oppretter du et Beregning-verktøysett

Det første trinnet går ut på å opprette verktøysettet som skal brukes til materialberegningene. Slik oppretter du verktøysettet:
 1. Åpne Revu og opprett en ny PDF eller åpne en eksisterende PDF-fil.
 2. Trykk på tastatursnarveien Alt+X for å vise Tool Chest tool-chest .

  Merk: En liste over Revus hurtigtaster er tilgjengelig i Revus hjelpemeny og på nettstedet vårt.

 3. Klikk på Administrer verktøysett properties-16x16.png. Dette åpner dialogboksen Administrer verktøysett.
 4. Klikk på Legg til. Dette åpner dialogboksen Legg til verktøysett.
 5. Klikk på Ny og gi det nye verktøysettet navnet Beregningseksempel før du klikker to ganger på OK.
 6. Klikk på Egenskaper for verktøysettet du nettopp har opprettet og klikk på Detalj.

Slik legger du til måleverktøy i et nytt verktøysett

Du har opprettet verktøysettet og kan nå legge til måleverktøy. Vi kommer bare til å legge til tre av dem.
 1. Trykk på tastatursnarveien M for å åpne fanenMålinger Mål.
 2. Klikk på Areal -verktøyet og legg det til på siden.
 3. Klikk på Teller -verktøyet og legg til to forekomster av det på siden.
 4. Klikk på Egenskaper -fanen.
 5. Velg den første Teller-markeringen på siden og endre fargen til blå med Farge-innstillingen i Utseende-delen på Egenskaper-fanen.
 6. Velg den andre Teller-markeringen og endre den til en grønn diamant. Nå er du klar til å legge til markeringer i det nye verktøysettet.
 7. Velg alle de tre markeringene på én gang ved å holde nede Shift-tastn og tegne et rektangel rundt dem, eller ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+A.
 8. Høyreklikk på dem og så på Legg til i Tool Chest > Beregningseksempel.

Slik legger du til riktig markeringsemne

Nå som du har lagt til måleverktøyene i det nye verktøysettet, bør du legge til et egendefinert emne til hver av dem slik at det er enklere å identifisere i Markeringslisten.
 1. Det første du må gjøre er å endre verktøysettet til Detalj-modus ved å klikke på verktøysettet Egenskaper til venstre for verktøysettets navn. Du ser nå tre kolonner i verktøysettet. Den første viser et ikon for hver måling, og de to andre er merket Emne og Kommentar
 2. Dobbeltklikk på Arealmål for å endre det til Egenskaper-modus.
 3. Dobbeltklikk på Arealmålets Emne og endre navnet til Gulv.
 4. Dobbeltklikk på hver Tellers Emne og endre navnet til Dør og Vindu.

Slik oppretter du egendefinerte kolonner i Markeringslisten

Du har kanskje lagt merke til at vi bare har opprettet det nye verktøysettet vårt, og du lurer kanskje på om dette er alt. Det neste trinnet går ut på å opprette egendefinerte kolonner der data opprettes for forskjellige materialtyper. Akkurat nå har vi tre forskjellige basematerialer: gulv, dører, og vinduer. Egendefinerte kolonner er hvor disse undertypene defineres for de tre basematerialene. Valg-typen Egendefinerte kolonner (heretter kalt Valgkolonne) brukes til å opprette nedtrekksmenyer som filtrerer den tilgjengelige informasjonen basert på emne. Vi kommer til å opprette to forskjellige kolonnetyper: Valg, som er en nedtrekksliste, og Formel, som vi konfigurerer for å kalkulere kostnaden av elementet som er valgt i Valgkolonnen og multiplisere denne med målingsverdien. (Det spiller ingen rolle om verdien er et Arealmål i kvadratfot eller en Teller-verdi.)
 1. Trykk Alt+L for å åpne Markeringslisten markeringsliste.
 2. Klikk på Administrer kolonner . Dette åpner dialogboksen Administrer verktøysett.
 3. Klikk på fanen Egendefinerte kolonner.
 4. Klikk på Legg til-knappen.
 5. Skriv inn Materiale som navn og velg Valg som Type. Den tomme dialogboksen ser slik ut:
 6. Klikk på Legg til. Dette åpner Administrere valgelement.
 7. Skriv inn Teppe og Gulv for Element og Emne.
 8. Kryss av for Tildel numerisk verdi, skriv inn 1,39 som verdi og klikk på OK.
 9. Klikk på Legg til, skriv inn Glasert keramisk flis og Gulv for Element og Emne.
 10. Kryss av for Tildel numerisk verdi, skriv inn 2,49 som verdi og klikk på OK.
 11. Klikk på Legg til, skriv inn Hul kjerne og Dør for Element og Emne.
 12. Kryss av for Tildel numerisk verdi, skriv inn 23 som verdi og klikk på OK.
  Dette skal være not for at du får en idé om hvordan du angir valgelementer. Vi importerer resten senere. Du ser at emnet samsvarer med verktøysettet. Når emnet er Gulv, vil valget være Teppe eller Glasert keramisk være typen. Når emnet er Dør, vil valget være Hul kjerne.

Slik importerer du valgelementer fra en CSV-fil

Nå viser vi deg hvordan du kan effektivisere ting ved å importere ytterligere valgelementer fra en .csv -fil.
 1. Last ned filen Material.csv, lagre den lokalt og gå tilbake til Revu.
 2. Klikk på Administrer kolonner . Dette åpner dialogboksen Administrer verktøysett.
 3. Klikk på fanen Egendefinerte kolonner.
 4. Klikk på Legg til-knappen og dialogboksen Legg til kolonne åpnes.
 5. Skriv inn Materiale som Navn og velg Valg i nedtrekksmenyen Type.
 6. Klikk på Importer-knappen, velg Material.csv-filen og klikk på Åpne. Alternativer-listen i dialogboksen Endre kolonne fylles nå ut og ser slik ut:
 7. Klikk nå på Format-knappen.
 8. Velg Valuta som Format og klikk på OK.
 9. Klikk på OK en gang til for å gå tilbake til dialogboksen Administrer kolonner.
Nå må vi definere Delsum-kolonnen som beregner kostnaden med Formelredigering.
 1. Klikk på Legg til for å opprette den andre kolonnen.
 2. Skriv inn Delsum som navn og velg Formel som Type.
 3. Skriv inn Måling * materiale i Uttrykk-boksen i Formelredigering.
 4. Velg Valuta som Format, velg 2 i desimaler, velg Dollar ($) som valutasymbol og kryss av for Inkluder i sammenlagte.
 5. Klikk på OK. Egendefinerte kolonner-fanen har nå begge de to nye kolonnene som vi kommer til å opprette.
 6. Klikk på OK igjen for å fullføre opprettingen av de egendefinerte kolonnene.
Merknader om Formelredigeringens Uttrykk-felt
 • Merk at «Måling» brukes i stedet for «Kommentarer» i Formelredigering. Måling er en spesiell kolonne som bare inneholder den numeriske verdien i stedet for de blandede numeriske og tekstbaserte verdiene som brukes i Kommentarer. Det er ikke mulig å fullføre beregninge hvis testen i Kommentarer er inkludert i formelen.
 • Måling fungerer uavhengig av typen målingsmarkering. I vårt eksempel har vi bruk både et areal og et antall, og formelen fungerer med begge typene selv om den ene er en måling av et område og den andre er antallet elementer.
 • Formelredigering støtter en rekke forskjellige typer matematiske funksjoner. Se Revu-hjelpefilen for mer informasjon om hvordan du bruker Uttrykk-feltet i Formelredigering.

Slik bruker du CSV-filen

Materialer-filen som ble importert, er en tekstfil som er lagret i formatet kommadelt fil, eller CSV. Det betyr at filen har verdier som separeres av et komma. Filformatet som brukes av en valgkolonne er «Element,Emne,Nummer». Her ser du flere linjer fra filen som viser formateringen.
Teppe,Gulv,1,39 Laminat,Gulv,1,29 Hul kjerne,Dør,23 Solid kjerne,Dør,52 Laminat,Vindu,155 Vinyl m/ grill,Vindu,190
Filen kan opprettes i Notisblokk eller i Excel. Kontroller filen i Notisblokk før du importerer den til Revu.

Slik legger du til målinger i PDF-dokumentet og bruker Valgkolonne

Nå kan vi endelig legge til måleverktøy fra Tool Chest og fullføre materialberegninger. Verktøyene vi har opprettet i Tool Chest brukes i stedet for Målinger-fanen, siden verktøysett inneholder informasjon som er nødvndig for at Valg og Formler fungerer.
 1. Klikk på Gulv-markeringen i verktøysett.
 2. Definer punktene for et areal på siden. Gulv vises i Markeringslisten.
 3. Dobbeltklikk i Materiale-kolonnen og nedtrekksmenyen viser alle valgene som har «Gulv» som emne. Merk at valgelementene for Dør og Vindu ikke vises i denne listen fordi emnet deres ikke samsvarer med «Gulv».
 4. Velg Teppe i nedtrekksmenyen og formelen beregner og viser verdien i Delsum-kolonnen.
 5. Klikk på Dør i verktøysettet og legg til fem Tellere for dør på siden.
 6. Velg Hul kjerne i nedtrekksmenyen og formelen beregner og viser verdien i Delsum-kolonnen.
Når du har fullført flere materialberegninger, vil markeringslisen se slik ut: Nå har du en idé for hvordan de egendefinerte kolonnene for valg og formen fungerer og hvordan du oppretter dem. Ytterligere kolonner kan opprettes for å utvide dataene som skapes av markeringslisten. Du kan for eksempel opprette en kolonne for å beregne kostnadene for installasjonstiden. Valgkolonner kan opprettes for å definere hvilken disiplin eller entreprenør som kan fullføre installasjonen. En av livets konstanter er at priser endres. Når du definerer prisen i den eksterne CSV-filen, kan du importere en oppdatert CSV-fil for å endre prisen uten å måtte endre flere markeringer i Tool Chest.

Referanse:

Hvordan kan jeg bruke Revus Tool Chest til å lagre egendefinerte merknader og verktøysett? Hvordan sikkerhetskopierer jeg Revu-innstillingene?

Fremgangsmåte

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Måling

Markering

Når mengdeuttak i Revu blir utført, så kan bruk av egendefinerte kolonner gjøre arbeidsflyten mer effektiv. Markeringene dine kan bli mer dynamiske og fleksible med valg- og formelkolonner.

Related Articles