Slik finner du versjonsnummeret ditt for Revu | Revu for Windows

Gjelder:

  • Alle versjoner av Revu

Det er forskjellige måter å finne ditt eksakte versjonsnummer på, avhengig av hvilken versjon av Revu du har.Når du starter Revu, vises en splash-skjerm. Denne vil enten inneholde året produktet ble lansert (f.eks. Revu 2019, Revu 2018) eller nummeret tilknyttet utgivelsen (f.eks. Revu 11, Revu 12). Når du har identifisert året eller nummeret tilknyttet installasjonen din, følger du instruksjonene nedenfor for å finne hele versjonsnummeret ditt.

Revu 2019 og 2018

  1. Åpne Revu.
  2. Klikk på Revu > Om .
  3. Versjonsnummeret er øverst til venstre i vinduet over lisensavtalen.

Revu 2017 og eldre

  1. Åpne Revu.
  2. Klikk på Hjelp > Om om-32x32.
  3. Versjonen er øverst til venstre i vinduet over lisensavtalen.

Bluebeam administrator

Du kan også finne versjonsnummeret ditt ved hjelp av Bluebeam Administrator.
  1. Åpne Bluebeam Administrator.
  2. Klikk på Hjelp Om Administrator.
  3. Versjonsnummeret finner du øverst til venstre i vinduet, over lisensavtalen. Eksempel: 2016.0 eller 9.5.1

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Komme i gang

Related Articles