Spørsmål om lisenser og installasjon

Denne artikkelen gjelder:

  • Revu 20 og eldre
Revu 21 bruker en abonnementsmodell i stedet for en lisensierings- og vedlikeholdsmodell. Hvis du vil ha mer informasjon om Revu 21, Bluebeam-planer og/eller abonnementsadministrasjon, kan du se vanlige spørsmål for Bluebeam-abonnement, eller Abonnementveiledning for administrasjon av Bluebeam-abonnementer.
Revu 2019 og eldre versjoner når livssyklusslutt 21. mars 2023. Du vil ikke lenger kunne administrere lisenser etter denne offisielle datoen for livssyklusslutt. Ta en titt på Vanlige spørsmål om livssyklusslutt for mer informasjon.

Jeg må overføre en lisens fra én enhet til en annen.

Følg disse instruksjonene for å flytte lisensen din. Hvis enheten ikke lenger fungerer og du er lisensadministrator, vennligst kontakt oss via støttesiden:

  1. Bla frem til Kontakt oss-skjemaet.
  2. I skjemaet velger du lisensiering og registrering som forespørselstype .
  3. Inkluder serienummeret og datamaskinnavnet i meldingen din.

Hvordan legger jeg til seter til lisensen min?

Hvis du har Revu 20 og vedlikehold, kan du kontakte salgsteamet for å legge til seter til en eksisterende lisens. Følg disse instruksjonene for å be en salgsrepresentant fra din region kontakte deg.

  1. Gå til https://www.bluebeam.com/contact/.
  2. Hvis du befinner deg i USA, kan du rulle ned og velge Contact Sales.
  3. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du velge regionen din øverst på siden, rulle ned og velge Contact us.

Ha serienummeret ditt tilgjengelig når du snakker med en salgsrepresentant, ettersom flere enkeltlisenser må dele samme serienummer, produktnøkkel, Revu-versjon og vedlikeholdsperiode (hvis aktuelt).

Hvordan installerer jeg Revu?

Hvis du vil se en trinnvis veiledning for hvordan du installerer Revu på et operativsystem med Windows, kan du klikke her.

Jeg har allerede en lisens og vil laste ned en eldre versjon av Revu på nytt.

Eldre versjoner av Revu kan lastes ned her.

Jeg vil oppdatere til den nyeste versjonen av Revu.

Hvis du er lisensadministrator, kan du kjøpe en oppgradering. For mer informasjon se denne artikkelen. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Velg Ta kontakt og velg Lisensiering og registrering som forespørselstype.

Jeg trenger en produktnøkkel.

Hvis du ikke finner produktnøkkelen din, kan du ta kontakt med lisensadministratoren (vanligvis personen som kjøpte Revu eller IT-administratoren). Hvis du vil at lisensen skal sendes til denne personen på nytt, kan du sende oss serienummeret slik at vi kan hjelpe.

Hvordan kan jeg se alle lisensene for bedriftskontoen, samt de registrerte datamaskinene for hver lisens?

Hvis du er lisensadministrator med vedlikehold, kan du logge på Gateway for å se lisensinformasjon. Hvis ikke, kan du ta kontakt med oss for å få enn fullstendig liste over lisenser.

Du kan se en liste over de registrerte datamaskinene på en bestemt lisens her.

Kan jeg frigi enkeltlisenser fra Revu-lisensen min?

Hvis du har Enterprise eller Open License(s), kan Gateway-administratoren din tilbakekalle datamaskiner og vise bruksdata i administrasjonsportalen vår på nettet, Bluebeam Gateway.

For mer informasjon, se vår Gateway-brukerveiledning.

Hva er Bluebeam Gateway?

Bluebeam Gateway er en administrasjonsportal på nettet som er tilgjengelig for lisenser med aktivt vedlikehold. Gateway-administratorer (også kalt lisensadministratorer) kan gjøre endringer i Bluebeam-kontoene sine, legge til eller fjerne Drawings Uploaders, administrere andre Gateway-administratorer og mer. For mer informasjon, se vår Gateway-brukerveiledning.

Jeg har problemer med å få tilgang til kontoen eller lisensen min i Gateway.

Vennligst kontakt oss via støttesiden.

  1. Bla frem til Kontakt oss-skjemaet.
  2. I skjemaet velger du lisensiering og registrering som forespørselstype .

Er det noen installasjonskrav?

Ta en titt på Oversikt over kompatibilitet for Bluebeam Revu for å bekrefte at den versjonen av Revu som du vil installere, er kompatibel med operativsystemet og tilknyttet programvare på maskinen din.

Hvordan registrerer jeg Revu?

Når du har kjøpt programvaren, mottar du et lisenssertifikat som inneholder serienummeret og produktnøkkelen som brukes til å registrere Revu. Følg instruksjonene i Hvordan registrerer jeg Revu? for å fullføre registreringen av programvaren.

Jeg får en feilmelding når jeg prøver å registrere meg. Hva betyr det?

Nedenfor ser du de vanligste feilmeldingene som du kan få under registreringsprosessen. Klikk på meldingen for å vise løsningen.

Kan jeg starte Revu med SCCM eller Group Policy på tvers av nettverket?

Ja. Oppstartspakken vår tilbyr administratorer fleksibiliteten til å installere Revu i det stille, på tvers av foretakets datamaskiner ved bruk av automatisering. En spesialversjon er tilgjengelig på siden Revus oppstartspakker, som også inkluderer Revus veiledning for foretaksinstallasjon.

Installasjon

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Lisensiering og registrering

Har du et spørsmål om lisensiering eller installasjon og Bluebeam Revu? Klikk for å lese svarene i vanlige spørsmål med mer.

 

Related Articles