Revu-lisensmodeller

Bluebeam Revu 20 og eldre tilbyr tre foskjellige lisensalternativer for Revu. Sjekk serienummeret for å finne ut av hvilken lisenstype du har:

  • Perpetual Licence-numre starter på 1###### (f.eks.: 1334567).
  • Foretakslisenser starter på 980#### (f.eks.: 9804567).
  • Open Licence-numre starter på 960#### (f.eks.: 9604567).
Bluebeam flytter Revu fra en lisens- og vedlikeholdsbasert modell til en abonnementsmodell. Se vanlige spørsmål om Bluebeam-abonnement for mer informasjon.

Perpetual Licensing

Evigvarende lisenser registrerer Revu til en individuell arbeidsstasjon ved hjelp av et serienummer og produktnøkkel. En Perpetual License er et engangskjøp som aldri utløper.

Foretakslisensiering

Foretakslisenser er utviklet for å administrere datamaskinutskifting ved å:

  • Automatisk frigjøre registrerte datamaskiner som ikke har kommunisert med vår lisensserver etter 15 dager.
  • Gi et midlertidig overskudd på 5 % av det totale antallet tillatte installasjoner.

Denne lisensmodellen er tilgjengelig for alle versjoner av Revu, og inkluderer et abonnement på vedlikehold.

Open Licensing

Open Licences er en skybasert løsning som bare er tilgjengelig via Revu eXtreme som lar en bedrift dele et delt lisenssett med flere brukere og enheter. Når Revu åpnes, sjekkes en lisens ut av det delte lisenssettet. Enkeltlisensen sjekkes inn igjen når Revu lukkes, eller går tilbake til visningsmodus. Vedlikehold er inkludert i hvert kjøp av en Open License.

Mer informasjon

Gå til Brukerhåndboken for Bluebeam Gateway for å finne ut mer om lisensstyring.

Hvis du vil ha mer utfyllende informasjon om Enterprise og Open Licensing, kan du gå til Revus administrasjonsveiledning.

Lisensiering og registrering

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Finn ut mer om forskjellene mellom forskjellige lisenstyper som er tilgjengelige med Revu.

Related Articles