Profiloppretting for Bluebeam-partnere

Denne artikkelen gjelder:

  • Alle versjoner av Revu

Med en Revu-profil kan du enkelt tilpasse og få tilgang til favorittene dine blant skjerminnstillingene, verktøysett i Tool Chest, tilpassede statuser og egendefinerte kolonner. En profil inneholder ikke informasjonen som lagres i UserPreferences.xml, stempler eller maler.

Denne artikkelen er ment for Bluebeam-forhandlere og skal gi informasjon om profilopprettingsprosessen, samt tips om hvordan man unngår kompatibilitetsproblemer når man prøver å overføre en profil på tvers av Revu-versjoner. Hvis du ikke har erfaring med Revu-profiler, kan du se Innføring i profiler.

Før du oppretter en ny profil

Hvis du vil opprette en ny profil for den nyeste versjonen av Revu, bør du bruke samme versjon som profilen. Hvis du for eksempel vil opprette en profil for Revu 20, bør du opprette profilen i Revu 20 og forsikre deg om at alle oppdateringene er gjeldende. Gå til Nedlastingssenteret vårt for å laste ned den nyeste versjonen av Revu:

For å installere Revu 2019 eller eldre, kan du gå til Nedlastingsarkivet.

Hvis du vil forsikre deg om at ingen andre profilinnstillinger overføres til den nye profilen din (noe som kan forårsake problemer når du skifter mellom Revu-versjoner), bør du gjenopprette Revu til standardinnstillingene. 

Du kan tilbakestille Revu til standardinnstillingene ved å åpne Revu og gå til Revu > Innstillinger > Administrator > Tilbakestill. Du finner en gjennomgang av denne prosessen i Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting av Revu-innstillingene, verktøysett og profiler. 

Arbeide i Revu

  • Arbeid med én profil om gangen: Når du oppretter en ny profil, må du sørge for at miljøet er så organisert som mulig. Hvis du importerer en profil mens du arbeider med en annen profil, kan dette forårsake krysskontaminasjonsproblemer som beskrives under.
  • Lagre arbeidet ditt:  Husk å lagre arbeidet ditt ved å gå til Revu > Profiler > Lagre profil. Endringer som gjøres på en profil lagres ikke automatisk. Det kan også være smart å regelmessig lagre og eksportere profilen din etter dato, slik at du kan spore arbeidet ditt og gjenopprette tidligere versjoner om nødvendig.

Profiloppretting og -bekreftelse

Gi profilen din et navn og Tool Chest

Det er viktig at du gir profilen din og Tool Chest unike navn for å unngå problemer og forvirring i forbindelse med tidligere revisjoner som allerede eksisterer i Revu. 

Du bø gi profilen din et navn som viser den aktuelle versjonen av denne profilen. Hvis du bruker det aktuelle året eller en stigende versjonsindikator (versjon-1.0, versjon-2.0) kan du holde orden på profilene dine. Slik sparer du tid og arbeid når du oppretter en ny versjon av denne profilen til fremtidige Revu-utgaver. 

Når du gir -bpx-filnavnet for profilen et nytt navn, endrer ikke det profilnavnet i Revu-grensesnittet.

Du må også gi Tool Chest og verktøysettene unike navn basert på versjonen til profilen du oppretter. Hvis en ny versjon av en profil distribueres til en bruker med et eldre grensensitt av denne profilen og verktøysettenes og Tool Chests navn ikke er endret, blir brukeren bedt om å overskrive de aktuelle verktøysettene med versjonene i den nye profilen.

Dette kan forårsake problemer, siden det ikke vil være mulig å avgjøre hvilken versjon av verktøysettene de bruker under feilsøking, uavhengig av hvorvidt brukeren overskiver de nåværende verktøysettene eller ikke. Dette er en annen viktig grunn for hvorfor det er viktig å tilordne unike navn for hver versjon av profilen din, samt Tool Chest og verktøysettene i denne. 

Tool Chest 

Når du oppretter Tool Chest, må du være oppmerksom på at bildeelementene beholder sin opprinnelige filstørrelse, noe som øker størrelsen på den fullstendige filstørrelsen til Tool Chest. Det anbefales å bruke vektorisert innhold når du oppretter symboler og verktøy i Tool Chest. Vektorisert innhold krever mindre plass og er av høyere kvalitet, noe som gjør det mulig å skalere innholdet uten at dette påvirker bilder.

Egendefinerte kolonner 

Egendefinerte kolonner kan lagres i en profil via Administrer kolonner-menyen. Gå til Administrer kolonner-menyen ved å gå til Markeringsliste > Kolonner > Administrer kolonner.

Egendefinerte kolonner kan også importeres og eksporteres i XML-format fra Administrer kolonner-menyen. Husk å bruke unike navn og verdier når du importerer egendefinerte kolonner.  

Hvis du vil unngå dupliserte kolonner, kan du redigere XML-filen du vil importere til Revu og fjerne egendefinerte kolonner som allerede eksisterer i Revu eller eksisterer i andre egendefinerte kolonner i XML-filer.

Se Administrere og opprette kolonner i Markeringslisten for å finne ut mer om egendefinerte kolonner.

Eksport av profilen

En Revu-profil (.bpx) lagres i XML-format og kan leses i et normalt tekstredigeringsprogram. Tilgang til XML-data er nyttig når du direkte sammenligner, bekrefter eller redigerer en profil. 

Du kan også opprette et unikt profilnavn, som forklart over, ved å gå til XML-dataene og redigere navnet på den lagrede profilen under «Navn»-etiketten:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuProfile Version="1" Name="Revu Avancerad">
  <Record Key="Bookmarks">
    <TemplatePercent>0.25</TemplatePercent>
    <TemplateCollapsed>False</TemplateCollapsed>
  </Record>

Når du er klar til å eksportere profilen din, klikker du på Eksporter-knappen under Administrer profiler-menyen. Husk å krysse av for Inkluder avhengigheter hvis du vil legge ved Tool Chest/verktøysett du har opprettet for profilen din.

Det kan også lønne seg å eksportere en zip-fil som du kan oppbevare som profilens kilde. Når profilen er eksportert må du bekrefte den og velge en metode for distribusjon av profilen. 

Bekrefte profilen din

Det er viktig å bekrefte profilen før den distribueres. Følg trinnene under for å forsikre deg om at profilen din fungerer slik den skal:

  1. Tilbakestill Revu til standardinnstillinger.
  2. Importer den nye profilen til Revu. 
  3. Opprett en ny PDF-fil i Revu. 
  4. Plasser markeringer i PDF-filen og kontroller statusene og/eller kolonnene dine.
  5. I en sikker PDF-fil tester du Batch Link-funksjonen.
  6. Last opp en ren PDF-fil med tilpassede statuser bruk for en Studio-økt. Kontroller at kun de ønskede statusene er brukt i hele dokumentet. 
  7. Opprett en ny PDF-fil og kontroller hvert verktøy i Tool Chest for å forsikre deg om at de fungerer slik de skal. 

Du kan trygt distribuere profilen din når du har bekreftet den.

Distribuere en profil via Lokal lagring

Standardmetoden for distribusjon av en profil skjer via brukerens lokale lagring. Revu-profilen sendes i .bpx-format, og importeres automatisk til Revu når den åpnes. Profilen kopieres til brukerens AppData-mappe (AppData\Roaming\Bluebeam-programvare\Revu\versjonsnummer) der profilverktøyene pakkes ut og lagres. Revu går så til denne mappen når programmet startes for å laste inn profiler og Tool Chest som er lagret på dette stedet. 

Distribuere en profil via Nettverkslagring

Profiler kan også lastes inn fra en nettverksplassering.

Vær oppmerksom på at delte profiler er skrivebeskyttet. Eventuelle endringer som gjøres av en bruker (for eksempel å aktivere eller deaktivere verktøylinjer) går tapt når Revu lukkes.

Se Bruk av delte profiler på en nettverksplassering for å få mer informasjon.

 

Fremgangsmåte

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Skriver ut

Denne artikkelen er ment for Bluebeam-forhandlere og skal gi informasjon om profilopprettingsprosessen, samt tips om hvordan man unngår kompatibilitetsproblemer når man prøver å overføre en profil på tvers av Revu-versjoner. Med en Revu-profil kan du enkelt tilpasse og få tilgang til favorittene dine blant skjerminnstillingene, verktøysett i Tool Chest, tilpassede statuser og egendefinerte kolonner.

Related Articles