Registreringsfeil: Angitt serienummer og produktnøkkel gjelder for en eldre versjon av dette produktet

Problem

Den følgende feilmeldingen vises når du forsøker å registrere Revu:

Angitt serienummer og produktnøkkel gjelder for en eldre versjon av dette produktet.

Løsning

Serienummeret og produktnøkkelen er gyldig, men gjelder for en tidligere versjon av Revu og kan ikke brukes til å registrere den installerte versjonen.

Kontroller lisenssertifikatet

Kontroller om du har et nyere lisenssertifikat som stemmer med den installerte versjonen av Revu. Når Revu oppgraderes, sendes et nytt lisenssertifikat, serienummer og en ny produktnøkkel fra registration@bluebeam.com.

 • Hvis du ikke finner et lisenssertifikat for den installerte versjonen, men tror at lisensen ble oppgradert, ber vi om at du kontakterLisens og registrering for å få et nytt sertifikat.
 • Hvis du trenger hjelp med å oppgradere til den nyeste versjonen, gir Oppgrader Revu deg detaljerte instruksjoner.
 • Hvis du vil installere versjonen av Revu som er angitt på lisenssertifikatet, følger du instruksjonene nedenfor for å erstatte den gjeldende installasjonen med korrekt programvare:
  1. Fjern den gjeldende installasjonen hvis du må installere en eldre versjon av Revu:
   1. Klikk på OK i dialogboksen for feilmeldingen.
   2. Klikk på Bruk som prøve eller Avbryt plassert nederst i Registrering-dialogboksen slik at installeringen kan fullføres.
   3. I Windows® 10: Høyreklikk på Start, klikk deretter på Apper og funksjoner eller Programmer og funksjoner øverst.
    I Windows 8.1: Høyreklikk på Start, klikk deretter på Programmer og funksjoner øverst.
    I Windows 7 SP1: Klikk på Start > Kontrollpanel, klikk deretter på Avinstaller et program eller Programmer og funksjoner.
   4. Velg Bluebeam Revu og klikk på Avinstaller.
   5. Følg anvisningene på skjermen for å fortsette avinstalleringen av programvaren.
  2. Last ned og installer den korrekte programvaren:
   1. Last ned den riktige installasjonsfilen fra nettstedet vårt. Lagre den på harddisken din.
    Sørg for at du bare laster ned og installerer programvareutgaven (Standard, CAD eller eXtreme®) og versjonsnummeret som finnes på lisenssertifikatet ditt.
   2. Finn og dobbeltklikk på installasjonsfilen og følg anvisningene på skjermen.
   3. Kopier og lim inn serienummeret og produktnøkkelen direkte fra lisenssertifikatet i de tilsvarende boksene i Registrering-dialogboksen.
   4. Klikk på Registrer.
    Ta kontakt med Lisens og registrering hvis registreringen fortsatt mislykkes, og påse at du inkluderer fullstendig informasjon om problemet i tillegg til serienummeret og produktnøkkelen som du angir.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Feilmelding

Related Articles