Bluebeam Revu 2018.5 – produktmerknader

Gå til Nedlastinger og oppdateringer-siden for å få den nyeste versjonen av Revu Revu 2018.5 inneholder en rekke forbedringer, herunder viktige feilopprettinger for gjengivelse relatert til visning av dokumenter når programmet er inaktivt.

  • Rettet opp i et problem som forårsaket at innholdet i dokumenter som var åpne i lengre perioder ble borte og til tider førte til at Revu frøys.
  • Rettet opp i et problem som forårsaket krasj i Revu ved panorering og zooming før fullført gjengivelse i dokumenter med store bilder.
  • Rettet opp i et problem med innholdsnøyaktighet i enkelte dokumenter ved bruk av Skia-gjengivelsesmotoren.
  • Rettet opp i et problem som forårsaket krasj i Revu ved sletting av flere miniatyrbilder i et dokument med ugyldige hyperkoblinger.
  • Rettet opp i et problem der bruk av Lagre som-funksjonen med miniatyrbildepanelet i enkelte tilfeller førte til at Revu frøys.
  • Rettet opp i et problem som forårsaket frysing av Studio-sesjoner ved oppdatering av statusen for mange markeringer.
  • Rettet opp i et problem i Studio-sesjoner som førte til at Kritisk handling-dialogen ikke kunne fullføres og Revu måtte startes på nytt.

Revu 2017 e versioni precedenti

Videoer

Grensesnitt og navigasjon

Related Articles