Slik lagrer og oppretter du tittelblokkmaler for skisser | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Hvis du vil opprette en tegning på farten uten tilgang til AutoCAD, kan du bruke Revu til å skissere mulige oppsett og detaljer. Du kan bruke PDF-tittelblokkmaler til å standardisere skissene og skisseringsprosessene dine. Tittelblokker inkluderer relatert tegningsinformasjon som juridiske fraskrivelser, godkjenninger, datoer, organisasjonens logo med mer.

Eksempel på tittelblokk

I denne artikkelen lærer du hvordan du lagrer og oppretter tittelblokker for enkel tilgang når du skisserer i Revu.

Slik bruker du et eksisterende dokument som tittelblokkmal

Hvis du allerede har en standard tittelblokk du vil jobbe med, kan du åpne den i Revu og legge den til i listen din over maler for en digital skisseringsarbeidsflyt.

Slik skanner du papirkopier som PDF-filer

Hvis du bare har tilgang til en utskrift av en tegning med tittelblokken din, kan du skanne den på enheten din i PDF-format. Du kan gjøre dette på flere måter:

 • Gå til Fil > Opprett > Fra skanner eller kamera.
  Denne metoden fungerer bare hvis enheten din er direkte koblet til en skanner.
 • Skann tegningen som PDF og send den til deg på e-post eller til en delt disk.

Når du har skannet dokumentet, åpner du PDF-filen i Revu for å redigere innhold og lagre den som mal til fremtidig bruk.

Slik åpner du PDF-versjoner av tegningsfiler

Hvis du har tilgang til digitale tegninger med en tittelblokk, må du forsikre deg om at de er i PDF-format før du åpner dem i Revu. Se Slik konverterer du DWG-filer til PDF for å få mer informasjon om dette.

Når du har konvertert CAD-tegningen, kan du åpne filen i Revu og redigere den slik at den kan brukes som skissemal.

Slik konverterer du en tegning til en skissemal

Hvis du vil opprette en skissemal til fremtidig bruk, må du fjerne alt PDF-innhold utenfor tittelblokken. Slik gjør du dette:

 1. Gå til Rediger > PDF-innhold > Fjern innhold.
 2. Velg innholdet du vil slette mens du lar tittelblokken være intakt.
  Hvis du vil redigere eksisterende prosjektinformasjon i tittelblokken, kan du bruke Skrivemaskin-verktøyet (W).
 3. Gå til Filegenskaper-panelet og oppdater Tittelen. Tittelen du oppretter, vises i nedtrekksmenyen for maler.
  Filtittel i Filegenskaper-panelet
 4. Hvis du vil lagre dokumentet som en ny mal, går du til Fil > Ny PDF fra mal … > Lagre som mal.
 5. Skriv inn et nytt filnavn i Filutforsker-dialogboksen og velg Lagre.

Nå bør den nye tittelblokkmalen vises i nedtrekksmenyen når du går til Fil > Ny PDF fra mal … for å opprette en ny skisse.

Hvis du vil redigere den nye malen senere, kan du markere den i nedtrekksmenyen og velge penn-ikonet lengst til høyre i menyen.

Redigere tittelblokkmal-GIF

Slik oppretter du en ny tittelblokkmal

Hvis du ikke har tilgang til en eksisterende tittelblokk, kan du bruke markeringsverktøyene til å opprette en direkte i Revu.

Hvis du vil bruke egendefinerte markeringer som er lagret i et verktøysett når du oppretter tittelblokken, må du åpne profilen tilknyttet dette verktøysettet når du har startet Revu.

Slik oppretter du en sidekant og tittelblokkdel

 1. Gå til Fil > Ny PDF.
 2. Rediger sidestørrelsen og retningen i henhold til standardtegningene dine. Det anbefales å bruke stilen Tom.

  Ny PDF-dialogboks

 3. Velg OK.
 4. Gå til Vis > Vis rutenett (Shift+F9).
 5. Hvis du vil sikre rette linjer mens du skisserer, kan du gå til Vis > Fest til rutenett (Ctrl+Shift+F9).
 6. Velg så Verktøy > Markering > Rektangel (R) og tegn en kant rundt sidens perimeter.
 7. Når den nye kanten er valgt, åpner du Egenskaper-panelet for å redigere linjefarge, linjebredde med mer.
 8. Velg Verktøy > Markering > Rektangel igjen for å tegne delene for tittelblokken din.
 9. Som med sidekanten må du velge de nye tittelblokkdelene og gå til Egenskaper-panelet for å redigere utseendet.

Slik tilpasser du tittelblokken din

Du kan legge til mer innhold i tittelblokken med verktøy i Revu når du har skissert tittelblokken.

 • Hvis du vil legge til en logo, går du til Verktøy > Markering > Bilde > Fra fil.
  Hvis enheten din er koblet til en skanner, kan du også skanne en logo fra en papirkopi ved å velge Fra skanner.
 • Hvis du vil legge til linjer, går du til Verktøy > Markering > Linje (L).
 • For å legge til tekst, går du til Verktøy > Markering > Skrivemaskin (W) ller oppretter en tekstboks ved å velge Verktøy > Markering > Tekstboks (T).

Slik lagrer du en ny tittelblokkmal

Lagre den nye tittelblokken som en mal slik at du kan bruke den med fremtidige skisser.

 1. Du må først flate ut dokumentet for å sikre at tittelblokken ikke kan redigeres under skissering før du lagrer den nye PDF-malen. Gå til Dokument > Flat ut (Ctrl+Shift+M).
 2. Du kan velge om du vil Tillate gjenoppretting av markering (opphev utjevning). Bare aktiver denne innstillingen hvis du må redigere tittelblokken på et senere tidspunkt.
  Tillat gjenoppretting av markeringer
 3. Velg Flat ut.
 4. Gå til Filegenskaper-panelet og gi dokumentet en tittel. Tittelen du oppretter, vises i nedtrekksmenyen for maler.
 5. Velg så Fil > Ny PDf fra mal … > Lagre som mal.
 6. Skriv inn et filnavn i Filutforsker-dialogboksen og velg Lagre.

Den nye tittelblokken er tilgjengelig når du går til Fil > Ny PDF fra mal … for å opprette en ny skisse.

Se denne artikkelen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en ny mal til en delt disk.

Fremgangsmåte

Tips og triks

PDF-administrasjon

Tegningshåndtering

Fagpersoner fra arkitekt-, ingeniør- og byggbransjene kan opprette og lagre tittelblokkmaler i Revu slik at de får enkel tilgang til dem når de oppretter nye skisser.

Related Articles