Slik deler du opp, synkroniserer og opphever deling av visninger | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Del visning-funksjonen i Revu gjør det enkelt å sammenligne flere dokumenter eller versjoner av et dokument samtidig.

Du kan aktivere Del visning slik:

 • Gå til Vis > Del horisontalt (Ctrl+H) for å dele åpne faner over en vannrett linje.
 • Gå til Vis > Del vertikalt (Ctrl+2) for å dele åpne faner over en loddrett linje.
 • Disse alternativene er også tilgjengelige i Navigasjonslinjen (F4).
  Statuslinjen Dele visninger

Når du har aktivert Del visning, vil Revu duplisere den aktive fanen, slik at du kan vise flere områder av samme dokument fra forskjellige deler.

Du kan opprette opptil seksten individuelle delte visninger. Hvis du vil se flere dokumenter samtidig, åpner du et nytt dokument. Du kan deretter klikke og dra i de delte fanene for å ordne dem etter behov.

Løsrevet Delt visning

 • Klikk og dra en fane bort fra hovedvinduet i Revu for å opprette et separat vindu med den utvalgte fanen. Du kan også høyreklikke og velge Koble fra.
 • Hold nede Ctrl mens du drar i en dokumentfane for å opprette den samme fanen i et annet vindu.
Når denne er løsrevet, kan disse vinduene dras og gis ny størrelse som et hvilket som helst annet vindu. Løsrevede faner er spesielt nyttig for multi-skjerm oppsett.

Synkroniser visninger

Revu tillater at du synkroniserer panorering og zooming over deler. Du kan aktivere denne funksjonen på to måter:

 • Gå til Vis > Synkroniser dokument eller Synkroniser side.
  • Hvis du velger Synkroniser dokument, synkroniseres dokumentsidene etter sideindeks, så dokument B vil automatisk gå til side 1 hvis du befinner deg på side 1 i dokument A.
  • Synkroniser side, synkroniseres sidene som vises uavhengig av sideindeks. Denne metoden fungerer best hvis du har flere dokumenter eller flere sider av samme dokument.
 • Aktiver eller deaktiver denne modusen ved å klikke på Synkroniser visninger i statuslinjen. Knappen blir fremhevet i blått så lenge den er aktiv.
  Synkroniser visninger
  Du kan trykke på Fn+F8 hvis statuslinjen ikke vises i Revu.

Endre delt retning

Etter at du har aktivert Del visning, kan du raskt bytte mellom horisontale og vertikale deler med Ctrl+I.

Dette er annerledes enn å bruke Del vertikalt (Ctrl+2) eller Del horisontalt (Ctrl+H). Bruker du en av disse funksjonene på nytt, opprettes en ny vertikal eller horisontal del.

Tilbakestill visningen

Har du glemt hvor du var i dokumentene? Trykk Shift+F12 og Revu tilbakestiller visningen for hver del.

Ikke-delt

Når du er ferdig med en del, klikker du på Opphev deling (Ctrl+Shift+2) for å fjerne den aktive fanen fra delt visning. Dette er ikke det samme som å lukke fanen. Den udelte fanen tilbakestilles til den opprinnelige faneraden.


Tastatursnarveier for Del visning

 • Del vertikalt (Ctrl+2): deler skjermen vertikalt.
 • Del horisontalt(Ctrl+H): Deler skjermen horisontalt.
 • Ctrl+Shift+2: lukker den valgte delingen.
 • Ctrl+I: bytter mellom Del vertikalt og Del horisontalt.
 • Ctrl+1: skifter eller flytter et dokument mellom delinger.
 • Shift+F12: gjør at visningen går tilbake til like store deler.

Ytterligere tips for Del visning

 • Du kan trykke på Ctrl+Tab for å bytte den aktive fanen. Du kan hold nede Ctrl og trykke på Tab flere ganger for å raskt gå gjennom alle faner og delinger.
 • Hold musepekeren over en dokumentfane for å se en forhåndsvisning av dokumentfanen. Dette forhåndsvisningsvinduet viser den første siden i dokumentet, samt filbanen til der dokumentet er lagret.
 • Du kan høyreklikke på hvilken som helst dokumentfane for å åpne en kontekstmeny som inneholder mange av kommandoene nevnt her, inkludert Del horisontalt, Del vertikalt, Skift og Koble fra.

Fremgangsmåte

Revu 21

Grensesnitt og navigasjon

Finn ut hvordan du bruker MultiView-funksjonen i Revu 21 til å sammenligne flere dokumenter eller versjoner av et dokument samtidig.

Related Articles