Målingsmarkeringer vises ikke i riktig enhet | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

Markeringer for målinger vises ikke i riktige enheter i Revu. For eksempel er tegningsskalaen din satt til meter, men din Lengde eller Polylengdemål vises i millimeter.

Basics-abonnenter har bare tilgang til måleverktøy for lengde og areal. Polylengde vises skyggelagt, med mindre du har et Core- eller Complete-abonnement.

Årsak

Etter en tidligere funksjonsoppdatering kan du nå angi uavhengige enheter for lengde- og polylengde-målinger uten å opprette Visningsfelt. Som et resultat brukes millimeter noen ganger som standard for lengde- og polylengdemålinger – uansett hvilken sideskala som er angitt.

Løsning

Slik endrer du målingene tilbake til dine foretrukne enheter:

 1. Åpne Målinger-panelet (Alt+U) og velg måleverktøy (f.eks.: Lengde).
  Velg et måleverktøy
 2. Under Egenskaper for lengdemåling velger du nedtrekksmenyen Lengde og de ønskede enhetene dine.
  Egenskaper for lengdemåling
  1. Dette kan du også gjøre fra Egenskaper-verktøylinjen under menylinjen.
   Enheter i Egenskaper-verktøylinjen
 3. I Egenskaper-panelet (Alt+P) ruller du ned til bunnen og velger Angi som standard.

Anne fremtidige lengde- og polylengdemålinger vises i din ønskede enhet.

Oppdatere flere målingsmarkeringer

Selv om løsningen over bare påvirker fremtidige målinger, kan du også oppdatere flere eksisterende målinger satsvis.

 1. Bytt til Velg (V) modus i navigasjonslinjen nederst i tegningen.
 2. Hold nede Shift og dra-klikk et rektangel over målemarkeringene du vil velge. Dra fra venstre til høyre vil velge alle markeringene i rektangelet, mens dra fra høyre til venstre vil velge markeringer rektangelet berører.
 3. Velg de ønskede enhetene i Egenskaper-verktøylinjen.

Oppdatere alle målingsmarkeringer i en tegning

Du kan også oppdatere alle måleenheter (av samme type) i en tegning via Markeringslisten:

 1. Åpne Markeringsliste i nedre venstre hjørne av vinduet.
 2. Velg Filterliste.
 3. I kolonnen til venstre over Emne velger du Alle og målingstype (f.eks.: Lengdemåling).
 4. Velg flere markeringer for lengdemålinger ved å holde nede Shift og klikke på målingene du vil oppdatere, eller velg alle ved å klikke på ett listeelement og trykke på Ctrl+A.
 5. Fra Egenskaper-verktøylinjen eller Egenskaper-panelet velger du de ønskede enhetene, og de valgte målingsmarkeringene oppdateres tilsvarende.

Feilsøking

Revu 21

Måling

Markering

Related Articles