Fremheving er ugjennomsiktige og skjuler tegning eller tekst | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

Når du bruker fremhevingsverktøyet, er markeringen din ugjennomsiktig og skjuler tegningen eller tekst.

Løsning

Prøv følgende løsninger etter hverandre for å løse problemet.

Juster fremhevingsegenskaper:

 1. Velg Fremhev markeringen. Et blått, prikket omriss vises rundt fremhevingen når den er valgt.
 2. Åpne panelet Egenskaper (Alt+P).
 3. Under Utseende redigerer du fargen og opasiteten til fremhevingen for å gjøre innholdet under mer synlig.
  Uthev egenskaper
 4. Velg Angi som standard under Alternativer for å lagre disse egenskapene.
  Angi som standard

Aktivere blandemoduser

Hvis justering av egenskapene for fremheving ikke løste problemet, kan du prøve disse trinnene:

 1. Velg Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 2. Velg Avansert og 2D-fremstilling i sidepanelet.
 3. Merk av avkryssingsboksen for Blandemoduser.
 4. Velg OK.

Bruk fremhevingsverktøyet på nytt for å bekrefte at problemet er løst.

Lær mer

Se Tips for fremheving og valg av tekst for tips om hvordan du bruker fremhevingsverktøyet, eller gå til veiledningshjelpen.

Feilsøking

Markering

Når du bruker fremhevingsverktøyet, er markeringen din ugjennomsiktig og skjuler tegningen eller tekst. Her finner du tips som hjelper deg med å løse problemet.

Related Articles