Hvordan sikkerhetskopiere, tilbakestille og gjenopprette Revu-innstillinger | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Sikkerhetskopier Revu-innstillingene

Sikkerhetskopiering av Revu-innstillingene dine oppretter en .zip-fil du kan bruke i tilfelle du får problemer med datamaskinen eller må flytte over til en ny datamaskin. Selv om du ikke skal bytte til en ny maskin umiddelbart, kan det være lurt å oppbevare en sikkerhetskopi et annet sted enn på den lokale harddisken din, slik at den kan gjenopprettes i tilfelle det oppstår en harddiskfeil.

Slik sikkerhetskopierer du innstillingene dine med Revu:

 1. Åpne Revu.
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Admin i sidepanelet. Velg deretter Alternativer øverst.
 4. Velg Sikkerhetskopiering .
 5. Lagre .zip-filen din på et sikkert sted når du blir bedt om det.

Din sikkerhetskopi av Revu .zip-filen er lagret. Gjenta denne prosessen som nødvendig, som når du gjør betydelige endringer i innstillingene dine.

Digititale ID-er og stempler er ikke inkludert i sikkerhetskopifiler og må eksporteres/importeres separat. Se denne artikkelen for å lære mer om sikkerhetskopiering av egendefinerte stempler.

Sikkerhetskopier innstillingene manuelt.

Du kan også sikkerhetskopiere hele mappen manuelt, eller legge til mappen i sikkerhetskopirutinen din. Du finner den under:

C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu

Når du er inne i Revu-mappen, vil du se en undermappe merket 21.

Tilbakestill Revu-innstillingene.

Alternativet for tilbakestilling i Revu tilbakestiller innstillingene dine til sin originale konfigurasjon. Før du fortsetter, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer innstillingene dine i tilfelle denne tilbakestillingen ikke gir ønsket resultat.

Revu avsluttes og startes på nytt under denne prosessen. Forsikre deg om at du lagrer alt arbeid før du fortsetter.

Slik tilbakestiller du innstillingene dine:

 1. Åpne Revu.
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Admin i sidepanelet. Velg deretter Alternativer øverst.
 4. Velg Tilbakestill. Velg deretter OK.
  Revu vil nå lukkes og starte på nytt av av seg selv.

Revu-innstillingene dine er tilbakestilt til de opprinnelige konfigurasjonene.

Gjenopprett Revu-innstillingene.

Når du gjenoppretter innstillingene dine, kan du tilbakestille Revu-konfigurasjonsinnstillingene til et tidligere stadium ved å laste opp en sikkerhetskopifil.

Revu avsluttes og startes på nytt under denne prosessen. Forsikre deg om at du lagrer alt arbeid før du fortsetter.

Slik gjenoppretter du innstillingene dine:

 1. Åpne Revu.
 2. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 3. Velg Admin fra sidefeltet. Velg deretter Alternativer øverst.
 4. Velg Gjenopprett. Velg deretter OK.
 5. Finn sikkerhetskopifilen for Revu-innstillinger, og velg Åpne.
  Revu lukkes nå og starter på nytt av seg selv.

Revu-innstillingene dine er tilbakestilt.


Sikkerhetskopier avanserte Revu-innstillinger.

Du kan også sikkerhetskopiere andre Revu-innstillinger, som Bluebeam Printer, plugin-alternativer og e-postmaler. Hvis du ikke har endret følgende innstillinger ennå, er det ikke nødvendig å sikkerhetskopiere dem.

Egendefinerte sidestørrelser for Bluebeam-skriveren og plugin-modulene

Slik sikkerhetskopierer du innstillinger for tilpassede sider:

 1. Åpne Bluebeam Administrator. I Windows trykker du på Windows-tasten og skriver Bluebeam Administrator.
 2. Velg fanen Nettkonfigurasjon.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av Skriverdriver.
 4. Kopier filen prtPages.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

Egendefinerte sideoppsett for plugin-moduler

Slik sikkerhetskopierer du konfigurasjoner for tilpassede sider:

 1. Åpne Bluebeam Administrator. I Windows trykker du på Windows-tasten og skriver Bluebeam Administrator.
 2. Velg fanen Nettkonfigurasjon.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av Globalt sideoppsett.
 4. Kopier filene *.plugin.xml til samme plassering som resten av sikkerhetskopien.

E-postmaler

Slik sikkerhetskopierer du e-postmalene dine:

 1. Åpne Bluebeam-administratoren. I Windows trykker du på Windows-tasten og skriver Bluebeam-administrator.
 2. Velg fanen Nettkonfigurasjon.
 3. Dobbeltklikk på banen ved siden av E-postmaler.
 4. Kopier alle filene i mappen til samme sted som resten av sikkerhetskopien.

Fremgangsmåte

Revu 21

Preferanser

Når du har tilpasset Revu, bør du sikkerhetskopiere innstillingene dine i tilfelle du får problemer med datamaskinen eller må skifte til en ny datamaskin. Les videre for å finne ut hvordan du gjør dette.

Related Articles