Slik oppretter du et digitalt instrumentbord for enkel filtilgang | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Det å arbeide på et prosjekt kan føre til komplekse mappestrukturer som kan være vanskelige å finne frem i. Enkel filtilgang er avgjørende, ikke bare i fasene for utformingen og byggingen av et prosjekt, men også når prosjektet gis videre og under anleggsadministrering. Digitale instrumentbord kan forbedre prosjekteffektiviteten til teamet ditt uansett hvilken fase prosjektet er i.

Hva er et digitalt instrumentbord?

Et digitalt instrumentbord er en interaktiv PDF-fil som inkluderer koblinger til prosjektdokumenter for enkel tilgang. De inkluderer en hjemmeside med koblinger på øverste nivå og en serie med undersider med mer fokuserte koblinger.

Eksempelet nedenfor viser en startside for instrumentbordet. Den inneholder koblinger som er opprettet i Revu, som er knyttet til prosjektdokumenter. Siden instrumentbord bygges av Revu-brukere, kan instrumentbordene utformes for en byggherre, en anleggsleder, et utformingsteam eller hvem som helst som trenger tilgang til prosjektfilene. Dette eksempelet på et instrumentbord har koblinger til prosjekttegninger, håndbøker, tidsplaner, anbud og annen relevant informasjon.

Slik lager du et digitalt instrumentbord

Vi anbefaler deg å starte med dette målet i tankene når du skaper ditt digitale instrumentbord. Spør deg: Hvem kommer til å bruke instrumentbordet mest? Hvis svaret er en byggherre, kan det hende at et instrumentbord som omfatter alt, er best. Hvis svaret er en anleggsleder, kan det hende at koblinger til informasjon om garanti og håndbøker for vedlikehold er mer relevante.

 
Opprett et oppsett i PowerPoint

Selv om det er mange forskjellige måter å skape et digitalt instrumentbord på, vil denne artikkelen forklare hvordan du skaper et instrumentbord med Microsoft PowerPoint og dets SmartArt-verktøy. SmartArt-verktøyet tilbyr grafikk som er visuelt tiltalende, med tekstoverlegg som kan redigeres raskt.

Følg disse trinnene for å opprette et oppsett for instrumentbordet i PowerPoint:

 1. Åpne et nytt lysbilde i PowerPoint.
  Hvis du har bedriftsgodkjente PowerPoint-lysbilder, kan du bruke dem til å opprettholde retningslinjene for varemerket.
 2. Gå til Sett inn > SmartArt
 3. Velg en SmartArt-grafikk, og klikk på OK.
 4. I [Tekst]-feltene skriver du inn navnene på knappene som skal vises på instrumentbordet og i koblingene dine.
 5. Når du er ferdig med å utforme instrumentbordet, lagrer du filen som en PDF-fil.
  Hvis du abonnerer på Core eller Complete og har Bluebeam Microsoft Office-tillegget installert, kan du gå til Hjem-fanen i PowerPoint og velge Opprett PDF. Filen bør lagres som en PDF-fil og automatisk åpnes i Revu.
Legg til hyperkoblinger i Revu.

Vær sikker på at PDF-oppsettet er åpnet i Revu. Følg så disse trinnene for å legge til hyperkoblinger:

 1. Gå til Verktøy > Hyperkobling (Shift+H)
 2. Klikk på og dra en boks rundt området du vl at brukerne skal klikke på.
 3. I Handling-dialogboksen oppretter du en kobling til en annen plassering i dokumentet, en lokalt lagret fil eller et nettsted. Når du har bestemt deg, velger du OK for å aktivere koblingen.

Du kan se hyperkoblingen ved å bevege markøren over koblingen du har laget. Gjenta denne prosessen for hver knapp på instrumentbordet.

Alle koblinger burde fungere på riktig måte og bevare det opprinnelige utseende.

Ta det digitale instrumentbordet ditt til neste nivå

Det viktigste målet til det digitale instrumentbordet er å forenkle filtilgang, men hvis du ønsker å maksimere nyttigheten og gjøre instrumentbordet mer brukervennlig, kan du følge disse tipsene.

Skap en positiv brukeropplevelse

Gjør instrumentbordet ditt enkelt å bruke med visuelt tiltalende knapper, intuitive ikoner og tydelige skrift. Eksemplene på instrumentbord vist med bilder over, viser varemerkets fargepalett, bilder og ikoner for en intuitiv opplevelse.


Legg til et Hjem-ikon

Hvis instrumentbordet har flere sider, bør du vurdere å plassere en Hjem-kobling på hver side. Dette gjør at man enkelt og raskt kan navigere til koblinger på øverste nivå, i tilfelle brukeren trenger å gå tilbake.

Ha en struktur i tankene

Når du lager et digitalt instrumentbord, er det en god idé å legge til koblinger som beveger seg fra generell til spesifikk. Husk også på å ha en konsekvent mappestruktur og konsekvente navnekonvensjoner for filene.

Unngå ødelagte koblinger

Det er en god idé å kontrollere koblingene dine siden digitale instrumentbord kan bli brukt i mange år. Blir prosjektfilene oppdatert konstant og blir de erstattet med de nyeste versjonene? Opprett koblinger til en mappe som inneholder filene i stedet for direkte til filene. Dette er for å sikre at koblingene alltid fungerer. Unngå å opprette koblinger til lokale filer på datamaskinen siden brukere ikke kan åpne disse.

Konfigurer tillatelser for prosjektmapper

Hvis du oppretter koblinger til filer i Bluebeam Studio, må du sørge for å konfigurere tillatelser for prosjektmapper for brukerne av instrumentbordet.

Fremgangsmåte

PDF-administrasjon

Grensesnitt og navigasjon

Det å arbeide på et prosjekt kan føre til komplekse mappestrukturer som kan være vanskelige å finne frem i. Enkel filtilgang er avgjørende, ikke bare i fasene for utformingen og byggingen av et prosjekt, men også når prosjektet gis videre og under anleggsadministrering.

Related Articles