Lag en innholdsfortegnelse | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu? [Engelsk]

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Revu kan lage en interaktiv innholdsfortegnelse i et dokument. Hvis PDF-en allerede inneholder bokmerker, er prosessen like enkel som å eksportere bokmerkene, og deretter sette inn eksporten til begynnelsen av den originale PDF-filen.

Lag en innholdsfortegnelse

 1. Åpne en PDF-fil i Revu.
 2. Bruk funksjonen Eksporter bokmerker til å lage en ny PDF som inneholder en hyperlenket liste over eksisterende bokmerker:
   1. Gå til Vindu > Paneler > Bokmerker (Alt+B).
   2. Fra bokmerkepanelets verktøylinje velger du Bokmerker > Eksporter bokmerker.

   3. I dialogboksen Eksporter bokmerker, sørg for at Åpne fil etter opprettelse er valgt.
   4. Klikk Lagre. En ny PDF åpnes automatisk med en hyperlenket liste over bokmerker fra originalfilen.
 3. Bruk funksjonen Sett inn sider for å plassere eksporten i begynnelsen av den originale PDF-filen:
  1. Åpne den originale PDF-filen på nytt, og gå til Dokument > Sett inn > Sider fra dokument (Ctrl+Shift+I).
  2. Fra dialogboksen Sett inn sider , klikk Legg til, velg eksporten (lagret som originalfilnavn_bokmerker.pdf) , og klikk Åpne .
   Alternativt kan du klikke på Legg til åpne filer og fjerne alle dokumenter fra listen bortsett fra bokmerkeksporten.
 4. Klikk på rullegardinmenyen i Into-delen av dialogboksen sett inn sider og velg deretter Før.
 5. Velg Første side .
 6. Klikk på OK.

Hvis det ikke finnes bokmerker

Hvis den originale PDF-filen inneholder søkbar tekst, kan du bruke AutoMark til å lage bokmerker automatisk. Du kan også legge til bokmerker manuelt.

Bare Bluebeam Core og Bluebeam Complete-abonnenter kan lage automatiske bokmerker og sideetiketter fra PDF-innhold.

 

Fremgangsmåte

Revu 21

PDF-administrasjon

Related Articles