Revu henger seg opp eller fryser når jeg åpner en PDF-fil | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Revu henger seg opp, fryser eller forårsaker grafiske problemer på noen Dell-/Alienware-datamaskiner som kjører programmet Alienware Command Center (AWCC). Dette problemet forårsakes sannsynligvis på maskiner som er utstyrt med eksterne grafikkort (for eksempel NVIDIA GeForce) og en ekstern skjerm som er konfigurert som ikke-primært display.

Brukere som kjører Alienware Command Center kan også oppleve grafikkproblemer, deriblant uskarp eller forvridd tekst, eller at vise elementer ikke vises proporsjonalt. Hvis du opplever disse problemene, kan du se Grafikkproblemer i Revu-menyer og -grensesnitt.

Årsak

Undersøkelsene våre har vist at disse problemene sannsynligvis er relatert til hvordan AWCC samhandler med grafikkortdrivere. Overvåknings- og/eller ytelseskoblnger kan settes inn i grafikkortdriverne, noe som forårsaker gjengivelses- eller grafikkproblemer på sekundære skjermer.

Løsninger

Slik oppdaterer du til den nyeste versjonen av AWCC

Start AWCC-programmet på systemet ditt. Du skal bli bedt om å installere den nyeste oppdateringen. Når du har oppdatert, starter du systemet på nytt og sjekker om problemet vedvarer.

Slik avinstallerer du AWCC på datamaskinen din

Hvis en oppdatering til den nyeste versjonen av AWCC ikke løste problemet, kan du vurderer å avinstallere AWCC-programmet fra systemet ditt. Når du avinstallerer du, må du kontrollere at du avinstallerer Alienware Command Center, Alienware Command Center Suite og Alienware OC Controls.

Når du har avinstallert AWCC-programmene, starter du systemet på nytt og sjekker om problemet vedvarer.

Slik aktiverer du programvaregjengivelse

Hvis problemet vedvarer etter at du har forsøkt løsningene over, kan du aktivere programvaregjengivelse. Revu kan gjengi dokumenter med programvaregjengivelse eller maskinvaregjengivelse. Maskinvaregjengivelse gir vanligvis bedre ytelse, og er derfor aktivert som standard. Derfor anbefaler vi i de fleste tilfeller å ikke deaktivere maskinvaregjengivelse.

Slik aktiverer du programvaregjengivelse:

  1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
  2. Velg Avansert fra sidepanelet.
  3. I fanen 2D-gjengivelse velger du Programvare fra Gjengivelsesmotor-menyen og velger OK.

Hvis ingen av løsningene som foreslås i denne artikkelen løser problemet, må du ta kontakt med oss.

Hvis Revu henger seg opp, fryser eller har problemer med brukergrensesnittet, kan du lese denne artikkelen for å få vite mer om en løsning.

Feilsøking

Ytelse

Related Articles