Slik administrerer og gjennomgår du markeringer med Filterlisten | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Filterlisten

Det er nå blitt enda enklere å filtrere markeringer i Revu med filterlisten. Opprett egne tilpassede filtre eller skift mellom en dynamisk rekke filtre basert på PDF-dokumentet ditt.

Generelle funksjoner og navigering

 • Gå til Markeringsliste og velg Filterliste for å filtrere markeringsdata. Når funksjonen Filterliste er aktiv, vil knappen fremheves i oransje. Du kan aktivere og deaktivere Filterlisten når som helst.
 • Når filterlisten er aktiv, ser du filterraden øverst i markeringslisten. Når du velger en kolonneoverskrift i filterraden, ser du dynamiske filtre som samsvarer med kolonnenavnet under, som Emne eller Dato. Hver kolonne er innstilt på Alle som standard.

 • Fjern bestemte filtre ved å klikke på en kolonneoverskrift på filterraden og velge Slett alle nederst i listen.
 • Ikonet til høyre for Filterliste viser Lagrede filtre. Her kan du legge til og velge mellom tilpassede filtre du har opprettet. Du kan også slette alle aktive filtre ved å velge Slett alle øverst i dialogen.

Slik bruker du filterlisten

En av de smarteste egenskapene til filterlisten er at du raskt kan bruke en rekke forskjellige filtre for dokumentet ditt. Du har for eksempel mottatt en oppdatert tegning med flere forskjellige markeringer, men du er bare interessert i endringer i forbindelse med gulv og rørlegging som ble gjort den siste uken.

Slik filtrerer du raskt for disse bestemte markeringene:

 1. Åpne et dokument med markeringer i Revu.
  For å bedre kunne følge med på dette eksempelet kan du laste ned Filterliste_eksempel. Du trenger ikke denne filen til å forstå følgende eksempel, men markeringsfiltre kan være annerledes i dokumentet ditt.
 2. Gå til Markeringsliste og velg Filtrer lister Filterraden vises.
 3. Velg den grå cellen over Emne-kolonnen i filterraden (filter er stilt til Alle som standard). En liste over emner basert på markeringene i dokumentet ditt vises.
 4. Velg to markeringsemner som er tilgjengelige i dokumentet (f.eks. Gulv og Rørlegging). Når begge emner er valgt, fremheves de i oransje. Klikk på utsiden av listen (eller trykk på ESC) for å lukke listen.
 5. Velg så den grå cellen over Dato-kolonnen.
 6. Velg Siste 7 dager og klikk utenfor listen (eller trykk på ESC) for å lukke listen.

Lagre et tilpasset filter

Lagrede filtre gir deg muligheten til å bruke de tilpassede filtene dine for alle dokumenter, når som helst, og uten å måtte gjenopprette disse filtrene hver gang du trenger dem. Hvis vi fortsetter med eksempelet over, og sier at du vil beholde emne- og datofiltrene, men vil legge til enda et filter for å bare vise ventende elementer og ekskludere lukkede eller fullførte elementer. Når du har filtrert etter disse elementene, sitter vi igjen med ventende gulv- og rørlegging-markeringer som ble gjort i løpet av de siste 7 dagene. Så lagrer vi dette filteret slik at vi kan bruke det som del av den normale arbeidsflyten vår.

Slik gjør du dette:

 1. Gjenta trinn 1–6 over hvis du ikke lenger bruker filteret.
 2. Velg så filterradcellen over Status-kolonnen og velg Tilpasset. Tilpasset filter-boksen vises.
 3. Under Velg en filtreringsregel velger du er ikke lik. Under Velg en filtreringsregel velger du Lukket.
 4. Velg ELLER for å legge til en ny betingelse. Individuelle betingelser kan redigeres eller slettes uten at det påvirker hele formelen.
 5. Velg er lik under Velg en filtreringsregel. Velg Venter under Velg en filtreringsverdi.
 6. Velg Bruk. Filteret er nå aktivt.
 7. Hvis du vil lagre dette filteret, velger du Lagrede filtre og skriver inn et navn for filteret i Lagret filter-navneboksen. Velg avmerkingen for å legge til filteret i Lagrede filtre.

Filteret ditt ble lagret og kan brukes når som helst ved å aktivere Filterlisten og velge det i Lagrede filtre.

Fremgangsmåte

Markering

Revu lar deg opprette filtre for markeringene dine, slik at det blir enklere for deg å administrere og gjennomgå markeringer i PDF-dokumentene dine. Se her for mer.

Related Articles