Penn-verktøyet tegner brutte eller ujevne linjer når det brukes med en Surface-penn | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Penn-verktøyet tegner brutte eller ujevne linjer når det brukes med en Surface-penn.

Årsak

Dette skjer når intervallet for pennebruk ikke er riktig angitt.

Løsning

Angi riktige nettbrettinnstillinger i Revu.

  1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
  2. I sidepanelet Innstillinger velger du Windows.
  3. Velg Nettbrett-fanen.
  4. Angi et pennintervall mellom 300 og 600 ms.
  5. Gå til Inndata via berøring og velg All funksjonalitet.
  6. Velg OK.

Bruk Penn-verktøyet på nytt for å bekrefte at problemet er løst. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å justere pennintervallet igjen.

Feilsøking

Revu 21

Markering

Tegner Penn-verktøyet i Revu 21 brutte eller ujevne linjer når det brukes sammen med en Microsoft Surface-penn? Her forklares hvordan du løser problemet.

Related Articles