Slik redigerer du markeringer raskt med Egenskaper-verktøylinjen | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Egenskaper-verktøylinjen

Egenskaper-verktøylinjen gjør det enkelt for deg å redigere og tilpasse markeringene dine. Verktøylinjen er dynamisk og viser et tilpasset sett av egenskaper basert på valgt markeringstype. Bruk av Egenskaper-verktøylinjen forenkler arbeidsflytene dine ved å gjøre de mest brukte markeringsegenskapene lett tilgjengelige.

dynamisk egenskaper-verktøylinje revu 20

Generelle funksjoner

 • Når du velger en bestemt markering, viser Egenskaper-verktøylinjen et utvalg av de nyttigste egenskapene for denne markeringen.
 • Hvis et aktivt PDF-dokument ikke har noen valgte markeringer, viser Egenskaper-verktøylinjen grunnleggende informasjon om dokumentet, deriblant dokumentets navn og antall sider. Du kan også legge til nye sider i dokumentet ditt, eller tildele egenskaper som tittel, forfatter og emne fra Vis dokumentegenskaper-ikonet .

 • Når ingen aktive faner er til stede, vil Egenskaper-verktøylinjen være tom.

Sik får du det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen

Følgende eksempler demonstrerer noen metoder du kan bruke til å få det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen.

Flere markeringer

Når du velger flere markeringer, vil Egenskaper-verktøylinjen bli utvidet og inkludere egenskaper for hver valgte markeringstype. Når du endrer egenskaper som flere av de valgte markeringstypene har til felles, endres denne egenskapen for hver markeringstype. Dette er nyttig når du har flere markeringer som er tilordnet samme kategori eller eier og du vil gjøre endringer på tvers av disse markeringene.

Følgende eksempel viser hvordan du redigerer en markering for sky (C) og bildetekst (Q) samtidig med Egenskaper-verktøylinjen. Fyll, ugjennomsiktighet og emne for disse markeringene endres for å vise at dette er elektriske problemer.

 1. Hold nede Shift og velg de ønskede markeringene. Du kan også velge flere markeringer i markeringslisten ved å holde nede Shift og velge de ønskede radene. Når markeringer er valgt, utvides Egenskaper-verktøylinjen og inkluderer egenskapene for disse markeringene
 2. Velg Fyll i Egenskaper-verktøylinjen og velg ønsket farge.
 3. Velg pilene i Fyllgjennomsiktighet for å øke eller redusere gjennomsiktigheten for markeringene dine. En gjennomsiktighet på rundt 30–40 % gir en god balanse mellom synlighet av bildetekst og lesbarhet.
 4. Velg Merknader helt til venstre i Egenskaper-verktøylinjen for å åpne nedtrekksmenyen.
 5. Under Emne skriver du Elektrisk.

Sum av målinger

Du finner målesummene i Egenskaper-verktøylinjen. Summene vises automatisk når du velger en Områdetypemarkering. Du kan enkelt justere egenskaper som måleenhet og måleverdier direkte fra Egenskaper-verktøylinjen. Du kan også løsne summen av målinger fra Egenskaper-verktøylinjen for å opprette et nytt panel for økt synlighet.

Du har for eksempel lagt til målinger i tegningen med Dynamisk fyll, og du vil vite det totale arealet til fire kontorområder for en gulvinstallasjon. I dette eksempelet vil du også endre måleenheten.

 1. Hold nede Shift og velg de ønskede markeringene. Du kan også velge flere markeringer i markeringslisten ved å holde nede Shift og velge de ønskede radene. Når markeringer er valgt, utvides Egenskaper-verktøylinjen og inkluderer egenskapene for disse markeringene.
 2. Summene for de valgte markeringene vises automatisk. Velg Summer for å utvide egenskapen og se alle måleverdiene dine. Når du velger Koble fra, opprettes et panel som du kan dra til det ønskede området på skjermen.
 3. I Egenskaper-verktøylinjen velger du på Enheter og så Område for å vise måleenheter.

 4. Velg de ønskede måleenhetene dine. Under Sum av målinger vises området i enhetene for målingene du har valgt.
  Hvis du endrer måleenhetene med Egenskaper-verktøylinjen, endres bare enhetene for de valgte markeringene. Alle andre områdemarkeringer berøres ikke. Du kan endre tilbake enhetene når som helst ved å velge markeringene dine på nytt og velge ønsket måleenhet.

Med den dynamiske Egenskaper-verktøylinjen må du ikke lenger søke etter markeringsegenskapene dine. Alt du trenger for å gå i gang med redigeringen av markeringene, vises på skjermen. Finn ut mer om Markeringer og deres egenskaper for å fortsatt få det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen.

 
 

Fremgangsmåte

Grensesnitt og navigasjon

Med den dynamiske Egenskaper-verktøylinjen må du ikke lenger søke etter markeringsegenskapene dine. Alt du trenger for å gå i gang med redigeringen av markeringene vises på skjermen. Finn ut mer om Markeringer og deres egenskaper for å fortstatt få det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen.

Related Articles