Slik tilordner du eierskap av Studio-økter på nytt | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Core
 • Complete

I Revu kan du redigere Studio-tillatelser for enkeltbrukere og grupper, samt tilordne eierskap til økter på nytt. Når du har tilordnet eierskap over en økt på nytt, vil du ikke lenger være eier eller ha kontroll over innstillingene.

Disse trinnene gir den nye eieren fullstendig tilgang til en økts tillatelser og innstillinger. Hvis du må tilordne markeringer til en bruker som har forlatt en økt, på nytt, kan du se Slik tildeler du eierskap over markeringer på nytt.

Tilordne eierskap for en økt på nytt

Slik tilordner du eierskap for en økt på nytt:

 1. Gå til Studio-portalsiden din:
  Studio-portalen kan brukes via en nettleser.
 2. Logg på med Bluebeam ID-en din (BBID).
 3. Gå til fanen Mine økter til venstre.
 4. Fra listen velger du økten du ønsker å tilordne på nytt.
 5. Velg Tilordne eierskap på nytt og skriv inn den nye økteierens e-postadresse.

  E-postadressen du angir, må samsvare med den fra den nye eierens Studio-konto. Den nye eieren må opprette en Studio-konto hvis vedkommende ikke har en enda. Se Opprette en Studio-konto i Bluebeam Revu for mer informasjon.
 6. Velg Bruk. Du ser en bekreftelsesmelding.

Mer informasjon

Finn ut mer om hvordan du tilordner full kontroll over prosjekter eller om tillatelser for Studio-prosjekter [EN].

Fremgangsmåte

Studio

Sikkerhet

Related Articles