Bruk forskjellige måleenheter på samme tegning | Revu 21

Bruker du en eldre versjon av Revu?

Denne artikkelen gjelder:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Du kan angi forskjellige måleenheter for lengde, område og volum

Bluebeam Basics-abonnenter er begrenset til lengde- og arealmåleverktøy.

Mens din Sideskala angir standard måleenhet for tegningen din, kan du angi uavhengige måleenheter for spesifikke markeringer ved å følge trinnene nedenfor.

  1. Åpne panelet Målinger.
  2. I PDF-en, utfør en måling eller velg målemarkeringen du vil angi en uavhengig enhet for.
  3. I panelet Målinger angir du måleenheter for Lengde, Område og Volum (avhengig av type måling). 
  4. Velg en måleenhet for lengde, område eller volum. Enhetene vil oppdatere den valgte markeringen, uavhengig av sideskala.

Med egenskapsverktøylinjen aktivert, kan du også angi og justere måleenheter.  

Angi egendefinerte måleenheter som standard.

Angi som standard tillater lengde-, område- eller volummålingene å alltid vise dine uavhengige enheter. Slik aktiverer du dette:

 1. Etter å ha anvendt uavhengige enheter til en markering, høyreklikk på markeringen.
 2. Velg Angi som standard.

 

Fremgangsmåte

Revu 21

Måling

Markering

Related Articles