Legg til et bilde av signaturen din i en PDF

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Noen ganger kan du ha bruk for å legge til en enkel signatur i PDF-filene. I stedet for å skrive ut PDF-filen, signere den med penn og skanne siden tilbake til PDF-format, kan du ganske enkelt legge inn en elektronisk signatur rett fra Revu.

Selv om en elektronisk signatur ikke er det samme som en digital signatur, er den fremdeles juridisk bindende og velegnet for enkelte situasjoner, for eksempel signering av en innkjøpsordre.

Det er to måter du kan opprette en elektronisk signatur på: Ved å opprette et gjennomsiktig bilde av signaturen din, eller ved å bruke Penn-verktøyet.

Bruke et bilde av signaturen din

De følgende trinnene tar deg gjennom prosessen med å legge til et bilde av signaturen din i en PDF-fil og gjøre bildet gjennomsiktig, slik at bildet ikke dekker til eventuell informasjon.

 1. Skann et bilde av signaturen din. Du må bruke en bildefil (f.eks. .jpg eller .png), ikke en PDF-fil.
 2. Gå til Verktøy > Markeringer > Bilde > Fra fil , velg bildet av signaturen din og legg det til i PDF-filen. (Ikke tenk på størrelsen ennå).
 3. Klikk på Beskjær i verktøylinjen Egenskaper for å fjerne uønskede deler av bildet. Bruk dette verktøyet til å tegne et rektangel rundt den delen av bildet som du ønsker å beholde.
 4. Deretter endrer du størrelsen på bildet og flytter det dit du vil ha det. Bakgrunnen er fortsatt ugjennomsiktig, noe som innebærer at bildet dekker alt som er bak det. For å gjøre bakgrunnen gjennomsiktig bruker du Masker farge.
 5. Velg bilde, klikk på Masker farge-boksen i Egenskaper-panelet og velg deretter hvit som farge. Deler av bakgrunnen kommer fortsatt til å være fylt.
  Masker farge-funksjonen kan også åpnes via Dynamiske egenskaper-linjen. Masker: vises når du har valgt et bilde.
 6. Øk ±-toleransen ved siden av Masker farge slik at fargene som ligner hvit, også blir gjennomsiktige. Det kan være du må øke den helt til 20. Nå bør hele bakgrunnen være gjennomsiktig.

Du kan nå legge inn signaturen din i Tool Chest slik at du kan bruke den flere ganger:

 • Høyreklikk på bildet, klikk på Legg til i Tool Chest > Mine verktøy.

Før du sender PDF-en, må du huske å flate ut bildet:

 • Høyreklikk på bildet og klikk deretter på Flat ut.

Bruke Penn-verktøyet

En annen måte å opprette en elektronisk signatur på, er ved hjelp av Penn-verktøyet . Ettersom det er vanskelig å skrive noe lesbart med en datamus, er det mye enklere å bruke et nettbrett eller en penninndataenhet, for eksempel et nettbrett med digital penn. Når du er ferdig med signaturen, lagrer du den i Tool Chest ved hjelp av trinnene ovenfor. Da har du den lagret for senere bruk.

Mer informasjon

Tilpasse innstillinger for nettbrett – Slik justeres Revu-funksjonaliteten i nettbrettmodus.

Funksjoner for nettbrett – Alt du kan gjøre i Revu med et nettbrett.

Related Articles