Beste praksis for dokumenter med flere digitale signaturer

Gjelder:

  • Alle versjoner av Revu

Revu tilbyr to forskjellige metoder for å legge til digitale signaturer i en PDF-fil, og begge kan brukes i situasjoner der det kreves flere signaturer.

Har du aldri signert digitalt?

Før du leser videre, kan du finne ut hva digitale signaturer er og finne ut hvordan du oppretter en.

Legg til flere digitale signaturfelt uten sertifisering

Å legge til et digitalt signaturfelt uten sertifisering er det enkleste alternativet, og gir alle fleksibilitet til å opprette egne signaturfelt eller signere i et eksisterende felt.

Signaturfelt kan legges til i et dokument ved å velge funksjonen i Signaturpanelet eller ved å gå til Verktøy-menyen og velge Signatur > Legg til signaturfelt (X).

Denne metoden hindrer ikke flere endringer i PDF-filen etter at den er signert, og alle endringer kan gjøre signaturene ugyldige. (Du kan alltid validere en signatur på nytt ved å høyreklikke på den og velge Valider signatur).

Sertifiser et dokument for flere signaturer med begrensninger

Hvis du ikke vil tillate endringer etter signering, eller hvis du vil beskytte signaturene, kan du sertifisere dokumentet når alle signaturfelt er opprettet. Denne prosessen går ut på å legge til nødvendig antall signaturfelt, og så sertifisere dokumentet før noen signaturer legges til.

Når et dokument er sertifisert, deaktiveres alle tilknyttede verktøylinjer og menyer for de begrensede funksjonene i Revu. Adobe Acrobat og andre PDF-applikasjoner.

Den grunnleggende arbeidsflyten for denne metoden innebærer at en person oppretter dokumentet og legger til signaturfelt. Denne personen signerer dokumentet, og sender det videre til de andre som skal signere.

Opprette signaturfelt
  1. Gå til Verktøy > Skjema > Digital signatur fra menylinjen.
  2. Klikk på og dra det første signaturfeltet. Gjenta prosessen for antallet signaturer du trenger.

Når feltene er opprettet, kan du signere dokumentet.

Underskriv dokumentet
  1. Klikk på Signatur-feltet for signaturen din.
  2. Velg den Digitale IDen du vil bruke og angi passord hvis du blir bedt om det.
  3. I Signaturtype-delen krysser du av i Dokumentsertifisering.
  4. Under Tillatte endringer etter sertifisering velger du Fyll ut skjema og digitale signaturer i listen.
  5. Fyll ut alternativene og rediger signaturens utseende om nødvendig.
  6. Klikk på OK.

Så må du lagre dokumentet. Nå kan du sende dokumentet til de andre personene som skal signere, og de må følge instruksene for signering av dokumentet over.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Markering

Related Articles