Den beste måten å justere tegninger med Overlegg sider

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Slik justerer du tegninger

Den grunnleggende prosedyren for overlegg av dokumenter er å velge filene du vil sammenligne, velge tre justeringspunkter i tegningsinnholdet til hver fil og så bruke Overlegg sider Revus Overlegg sider-ikon for å opprette en ny fil som inneholder separate lag. For å sikre at justeringspunktene du velger overlegger disse filene nøyaktig, bør du aktivere Fest til innhold Revus Fest til innhold-ikon og forsikre deg om at justeringspunktene dine velges i riktig rekkefølge som beskrevet under:

 1. Legg til filene du sammenligner i dialogboksen Overlegg sider:
  1. Hvis dokumentene allerede er åpnet, kan du gå til Dokument > Overlegg sider Revus Overlegg sider-ikon og dialogboksen viser automatisk filene når den åpnes.
   Hvis du har åpnet ytterligere filer, kan du legge dem til ved å klikke på Legg til åpne filer.
  2. Hvis filene allerede er åpnet, kan du gå til Dokument > Overlegg sider Revus Overlegg sider-ikon og klikke på Legg til i dialogboksen. Da kan du finne og velge den første av filene du vil sammenligne. Hvis du vil legge til resten av dokumentet, klikker du på Legg til på nytt og gjentar prosessen for hver fil.
   Hvis du vil legge til et spesifikt område av en tegning i stedet for hele siden, går du til Dokument > Overlegg sider > Endre. Fra dialogboksen klikker du på Velg område og klikker og drar markøren på tvers av området av tegningen som du vil inkludere i overlegget. Klikk på OK.
 2. Velge justeringspunkter:
  Når du angir justeringspunkter, er det viktig å velge de samme tre punktene i samme rekkefølge for hver tegning. For å sikre nøyaktighet, bør du slå på Fest til innhold Revus Fest til innhold-ikon fra Statuslinjen eller ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+Shift+F10.
  1. Hvis Fest til innhold er aktivert, klikker du på Juster punkter i dialogboksen for Overlegg sider og velger tre steder i den første tegningen. Nå åpnes den neste tegningen, slik at du kan velge de samme tre punktene i samme rekkefølge.
   Ideelt sett bør du velge justeringspunktene i det faktiske tegningsinnholdet i stedet for å klikke på tre hjørner av den omliggende rammen.
  2. Klikk på OK i dialogboksen for Overlegg sider.

Når prosessen er fullført, åpnes en ny og riktig justert fil kalt Overlegg.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Studio

Redigere dokumenter

Related Articles