Oversikt over Bluebeam Stapler

Denne artikkelen gjelder:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Bluebeam Stapler gir innbinding- og satsvis-muligheter. Gå til Start > Bluebeam Software > Bluebeam Stapler for å starte Stapler.
Bluebeam Staplers hovedvindu.
Du kan legge til dokumenter i en jobb i Stapler på flere forskjellige måter:
 • Dra og slipp filene til Stapler-arbeidsområdet.
 • Klikk på Legg til filer og velg de ønskede dokumentene.
 • Klikk på Start veiviser i Stapler-arbeidsomrpådet eller Veiviser i verktøylinjen for å starte Stapler-veiviseren.
Når filer er blitt lagt til, endres Stapler-arbeidsområdet for å vise dem. Hvis du vil konfigurere jobben før du kjører den, klikker du på Konfigurer. Klikk på Stifte for å starte konverteringsprosessen.Hvis du vil lagre den nåværende konfigurasjonen av jobber og filer, går du til Fil > Lagre. Lagrede konfigurasjoner kan så lastes inn senere for å gjenta de samme jobbene.

Stapler-innstillinger

Hvis du vil endre innstillingene for Bluebeam Stapler, åpner du Stapler og går til Rediger > Innstillinger. Nedenfor finner du en liste over preferanser som du kan tilpasse:
Bluebeam Stapler-innstillingerdialogen.

Generelle innstillinger

 • Åpne i visningsprogram: Velg denne hvis du vil åpne standardvisningsprogrammet for en fil når den er blitt opprettet.
 • Slett PostScript: Velg denne hvis du vil fjerne den midlertidige postscript-filen når filen er opprettet.
 • Innbinde utskrifstjobber: Hvis denne er merket av, vil filer som skrives ut til Bluebeam PDF-skriveren med Stapler åpnet automatisk kombineres i én konverteringsjobb med én utdatafil.
 • Be om filnavn: Velg denne hvis du vil vise en Lagre som-dialog for åå angi filnavn og plassering. Hvis den ikke er merket av, vil navnet være det nåværende filnavnet og filen lagres i kildemappen.
 • Overskriv eksisteende fil: Hvis Be om filnavn er deaktivert, bruker du denne innstillingen til å angi om gamle utdatafiler skal overskrives eller beholdes. Hvis overskriv-alternativet er deaktivert, vil utdatafilnavn få et tall for å opprette et unikt filnavn.
 • Sorter filer som ble lagt til automatisk: Nye filer som legges til i Stapler sorteres automatisk når dette alternativet er valgt.

Standard outputmappe

 • Kildemappe: Utdatafilen opprettes i mappen der kildefilen ligger.
 • Sist lagrede mappe: Utdatafilen opprettes i samme mappe som den tidligere konverteringen.
 • Egendefinert prosjektmappe: Angi en statisk prosjektmappe for alle utdatafiler.  Du kan skrive inn en bane eller bla gjennom filsystemet.

Aktive konvertinger

Vanligvis forsøker Stapler å bruke Bluebeam-tilleggene til å konvertere filer fra AutoCAD, Word osv. Disse kan avmerkes individuelt for å overstyre denne atferden og heller bruke MIME-utskrift. Dette kan være nytting for situasjoner som der du prøver å skrive ut .dwg-filer med et visningsprogram i stedet for AutoCAD-tillegget.

Mer informasjon

Slik konfigurerer du jobber i Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-veiviserenUtføre flere jobber samtidig i Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Related Articles