Forbedre materialberegningsarbeidsflyten din med telleverktøyet

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Telleverktøyet er en markering som holder oversikt over hvor mange ganger det har blitt plassert i et dokument. Det er nyttig for å spore antall individuelle elementer i PDF-filene dine, og kan presenteres i et regneark eller forklaring på en enkel måte.

Denne artikkelen med tips og triks fokuserer på telleverktøyet gjennom de ulike byggefasene. I denne arbeidsflyten blir tellere lagt til på tegninger i løpet av materialberegningen, merket med statuser for byggplanlegging og deretter oppdatert hvilken installasjonsfase de er i på arbeidsplassen.

Opprett manuelle tellere for materialberegninger

Du kan plassere tellere i tegninger ved å klikke direkte der du ønsker dem:

 1. Gå til Verktøy > Mål > Teller.
 2. Klikk på hvert objekt på siden du ønsker å telle.
 3. Trykk på Esc når du har plassert alle tellerne dine.

Ønsker du å fortsette å legge til tellere til en eksisterende tellergruppe, kan du høyreklikke på telleren i markeringslisten eller i dokumentet og velge Fortsett telling.

Tellere kan plasseres i dokumentet ditt automatisk ved hjelp av Visual Search. Ved å plassere tellere med Visual Search, kan du søke gjennom hele dokumentet ditt etter et utvalgt objekt og angi en teller til hvert resultat automatisk. Slik legger du til tellere med Visual Search:

 1. Åpne Søk-panelet (Alt+1).
 2. Klikk på Visual Search-knappen.
 3. Klikk på Hent rektangel-knappen.
 4. Tegn et rektangel rundt objektet eller teksten du ønsker å telle.
 5. Klikk på Søk.
  Resultatet vises nederst i Søk-panelet.
 6. Marker avmerkingsboksen ved siden av resultatene for å velge individuelle resultater. Marker avmerkingsboksen over resultatene for å velge alle resultatene.
 7. Klikk på rullegardinmenyen Kontrollalternativer og klikk deretter på Bruk tellingsmåling på avmerket for å velge et symbol for telleren din.

Tellere vises på hvert søkeresultat i dokumentet ditt.

Denne arbeidsflyten fungerer også med Tekstsøk.

Slik finner du tellerne dine i markeringslisten

Nå som du har plassert tellerne dine i dokumentet, kan du se navn, antall og plasseringen deres i markeringslisten:

 1. Åpne Markeringsliste (Alt+L).
 2. Klikk på rullegardinlisten Markeringsliste.
 3. Gå til Kolonner og marker Teller og Område hvis de ikke allerede er markert.

Tellerne dine vises i markeringslisten og antall vises i teller-kolonnen, separert av området hvor de vises.

Slik redigerer du tellerutseende og -detaljer

Du kan redigere tellernes utseende og metadata, slik at de er identifiserbare og organiserte.

 1. Klikk på en teller og velg alle tellerne i den samme gruppen.
 2. Åpne Egenskaper-panelet (Alt+P) for å redigere tellere ved å:
  • Endre emnenavnet for å gjøre det enklere å identifisere dem i markeringslisten.
  • Legge til etiketter
  • Velge farge
  • Endre symbol
  • Justere hvor godt fargen dekker
Disse egenskapene kan også redigeres direkte fra verktøylinjen Egenskaper.
 1. Trykk på Esc når du er ferdig med å redigere telleren din.

Når telleverktøyene vises slik du ønsker, kan det være lurt å lagre dem i Tool Chest. På den måten kan du bruke dem igjen senere.

Slik skiller du tellere med områder

Områder tillater deg å samle markeringer etter hvor de er plassert i tegningen din. Dette gjør det enkelt å organisere tellerne dine etter det spesifikke rommet de befinner seg i.

Slik setter du opp områder:

 1. Åpne Områder
 2. Klikk på Legg til område (Alt+S) [add space icon].
 3. For å opprette et rektangulært område, klikk og dra et rektangel for å definere området.
  For å opprette et ujevnt område, klikk på hvert hjørne av området ditt til et komplett omriss opprettes.
 4. Angi navn for området og klikk på OK.

Når du har opprettet områder i dokumentet ditt, kan du bruke område-kolonnen i markeringslisten til å organisere tellerne dine etter området de befinner seg i.

Slik redigerer du statusene til tellerne

Du kan angi en status til tellerne dine, slik at du enkelt kan se hvor langt i installasjonsprosessen hvert objekt har kommet. Statuser legges til for alle tellere i en tellergruppe. Du kan velge en forhåndsdefinert status eller du kan opprette egendefinerte statuser. Du kan, for eksempel, opprette egendefinerte statuser kalt Installer og Fullført. Du kan deretter redigere utseende deres slik at Installer-tellere vises som oransje og Fullført-tellere vises som grønne i tegningen din.

Slik angir du en status for tellerne dine:

 1. Høyreklikk på en teller, enten i markeringslisten eller i dokumentet, og gå deretter til Angi status og velg ønsket status.
 2. Statuser angis til alle tellerne i gruppen til den valgte telleren. Hvis du må angi statuser individuelt, kan du dele tellerne dine. De separeres da fra gruppen sin og blir til individuelle markeringer. Slik deler du tellere:
  1. Høyreklikk på en teller og velg Del alle.
   Hver teller vil nå vises individuelt i markeringslisten og teller-kolonnen vil vise «1».
  2. Når tellerne er delt, kan du angi statuser til individuelle tellere.
 3. Høyreklikk på hver teller og angi riktig status.
  Tellerstatusene vises i status-kolonnen i markeringslisten.

Opprett en forklaring for tellerne dine

Når du har plassert tellerne dine og angitt statuser, kan du plassere en forklaring direkte i PDF-filen for å opprette en dynamisk visuell representasjon av installasjonsfremdriften deres.

Slik oppretter du en forklaring:

 1. Hold nede Ctrl mens du er i markeringslisten, og velg alle tellerne du ønsker å inkludere i forklaringen din.
 2. Høyreklikk på en av tellerne og velg forklaring > Opprett ny forklaring.
 3. Åpne Egenskaper-panelet og klikk på Rediger kolonner.
 4. Fyll inn avmerkingsboksene for Teller og Status, i tillegg til annen informasjon som er nyttig for forklaringen din.

Hvis noen endrer på statusen til en teller, oppdateres forklaringen automatisk for å gjenspeile endringen, og viser en statusrapport som holder seg oppdatert gjennom hvert trinn av installasjonsprosessen.

Når tellerne og statusene er angitt slik du ønsker, kan du eksportere et markeringssammendrag for å opprette en rapport som er enkel å lese og som kan lagres og deles som et PDF- eller CSV-dokument.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Markering

Måling

Related Articles