Konfigurering av musehjulet

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Musehjulet har to forskjellige funksjoner i Revu: zooming og rulling. Musehjulets standardadferd avhenger av det aktive sideoppsettet, men kan endres etter ønske.

Bytt sidelayout

Sideoppsettet bestemmer standardvirkemåten til musehjulet ditt:

 • Enkelt side (Ctrl+4) – Zoom
 • Kontinuerlig(Ctrl+5) – Rulle
 • Side ved side (Ctrl+6) – Zoom
 • Kontinuerlig side ved side (Ctrl+7) – Rulle

Du må gå til Vis-menyen og velge ett av alternativene over for å endre sideoppsett. Du kan også klikke på det tilsvarende ikonet i Navigeringslinjen.

Hvis du holder inne Ctrl-tasten mens du ruller musehjulet, kan du bytte mellom zooming og rulling. Så hvis musehjulet ditt er i zoomemodus, så vil musehjulet ditt rulle mens Ctrl blir holdt inne. Det er omvendt hvis musehjulet er i rullemodus.

Angi standardatferd og layout

 

Slik endrer du atferden til musehjulet:

 1. Klikk på Revu > Preferanser eller bruk tastatursnarveien Ctrl+K.
 2. Klikk på Generelt > Navigasjon.
 3. Klikk på Zoom eller Rulling i Enkeltsidemodus– og Kontinuerlig modus-rullegardinlisten for å angi den ønskede adferden for hvert modus.

Slik endrer du standard sidelayout:

 1. Klikk på Dokument-fanen.
 2. Endre Sideoppsett i rullegardinmenyen til ønsket innstilling. Dette angir hvilket oppsett som brukes når et dokument åpnes.
  • Dokumentbasert – Åpner PDF-filer med flere sider i Kontinuerlig modus. PDF-er med én side blir åpnet i Enkeltsidemodus.
  • Automatisk gjenkjenning etter sidestørrelse – sideoppsettet er basert på sidestørrelsen: sider som er under 14 tommer lange bruker Kontinuerlig-innstillingen, mens sider som er 14 tommer eller lengre bruker Enkeltside-innstillingen.
 3. Klikk på OK.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Preferanser

Related Articles