Hvordan konvertere markeringer til sekvensverktøy

Gjelder:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versjoner:

Revu teller hver markeringstype i Markeringslisten. Du kan overvåke denne markeringen i dokumentet, på samme måte som når du bruker et sekvensverktøy.

Hvis du bruker Revu 21, må du ha en komplett abonnementsplan for å bruke en sekvens til en markering i Verktøykasse.

Slik oppretter du en seksvenstelling:

 1. Velg og kopier (Ctrl+C) markeringene du vil inkludere i sekvensen.
 2. Gå til Fil > Ny PDF for å opprette et tomt dokument i Revu.
 3. Lim inn (Ctrl+V) markeringen på siden.
 4. Velg Tekstboks (T)-verktøyet.
 5. Plasser en tekstboks på et sted i nærheten av markeringen der du vil at telleren skal vises. Juster skriftstørrelsen og tekstjustering som ønsket. Eksempel på Sekvens-markering
 6. Dra et rektangel over alle markeringene som skal inkluderes i sekvensverktøyet for å velge dem.
  Sekvensverktøy må inneholde en tekstboks der sekvenstelleren vises, så hvis markeringen allerede har en tekstboks, må du først spesifisere hvilken boks som skal inneholde sekvenstelleren.
 7. Hold Ctrl og klikk på et kontrollpunkt i den ønskede tekstboksen for å spesifisere hvilken tekstboks som skal inneholde sekvenstelleren. Kontrollpunktene vil da forsvinne.
 8. Høyreklikk på én av markeringene og velg Gruppe (Ctrl+G).
 9. Høyreklikk på gruppen og gå til Legg til i Tool Chest og velg et relevant verktøysett.
 10. Gå til Tool Chest (Alt+X), høyreklikk på den nye markeringen og gå til Sekvens > Definer.
 11. Sekvens-dialogboksen der du kan konfigurere sekvensatferd, vises.
 12. Klikk på OK.
 13. Velg markeringen og plasser den i dokumentet ditt.

Nå vil tallet i tekstboksen oppdateres sekvensielt hver gang du legger til en markering i dokumentet.

Fremgangsmåte

Revu 2019

Markering

Revu 20

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2017 og eldre

Mens Bluebeam Revu holder en løpende telling av hver oppmerkingstype i Markeringer-listen, kan det hende at du vil se dette antallet på dokumentet som om du brukte et sekvensverktøy. Et typisk Punch-symbol i Revu er en gruppert markering som består av en ellipse og en tekstboks. Du kan se dette ved å plassere et punch-symbol på et dokument, høyreklikke på det i Markeringer-listen og velge Expand fra kontekstmenyen.

For å lage ditt eget symbol, begynn med å plassere en markering på en side, legg til en tekstboks og grupper den med symbolet. Deretter legger du til gruppen i et verktøysett og definerer sekvensegenskapene. Slik ser prosessen ut trinn for trinn:

 1. Åpne et nytt tomt dokument i Revu.
 2. Plasser originalsymbolet på siden.
 3. Legg til en tekstboks, og still den opp i forhold til øyeblikksbildet av Punch-symbolet slik at det til slutt vil vise tallene der du vil ha dem plassert.
  For å hjelpe deg å plassere tekstboksen, kan du gå til fanen Egenskaper og endre linjebredden for boksen til rundt 0,25. Du tilbakestiller den bare til null når den er riktig plassert.
 4. Skriv inn et tall i tekstboksen og juster skriftstørrelsen og tekstjusteringen etter behov.
 5. Grupper symbolet og tekstboksen ved å velge begge markeringene og bruke hurtigtasten Ctrl+G, eller ved å høyreklikke på utvalget og klikke på Grupper i hurtigmenyen.
 6. Pass på at den grupperte markeringen er valgt (klikk på den hvis du ikke ser en blå kant rundt den). I panelet til høyre går du til Egenskaper og skriv inn et navn for markeringen i Emne-feltet.
 7. Lagre den nye markeringen i et verktøysett.
 8. Aktiver sekvensfunksjonaliteten ved å gå til verktøysettet, høyreklikke på det nye markeringssymbolet og velge Definer fra kontekstmenyen. Dette åpner dialogboksen Sekvens, der du kan konfigurere sekvensatferden.
 9. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Sekvens.

Mer informasjon

Du kan finne tilleggsinformasjon om å jobbe med og lage sekvensverktøy i Revu Help Guide, som finnes på Bluebeams tekniske støtteside, samt en annen Just Ask-artikkel som forklarer hvordan du slår sammen importerte sekvensmarkeringer med en eksisterende sekvens.

Fremgangsmåte

Revu 2017 og eldre

Markering

Revu teller hver markeringstype i Markeringslisten. Du kan overvåke denne markeringen i dokumentet, på samme måte som når du bruker et sekvensverktøy.

Related Articles