Markøren og markeringer beveger seg uventet

Gjelder:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Problem

Når du plasserer markeringer, virker det som at musepekeren fester seg i bestemte deler av dokumentet.

Årsak

Fest-funksjonen er aktivert. Fest-funksjonen gjør det enklere å plassere markeringer nøyaktig ved å «feste» musepekeren til PDF-innhold eller andre markeringer. Knappene for aktivering og deaktivering av Fest-alternativer er tilgjengelige på to steder, Vis-menyen og statuslinjen, som du finner nederst i Revu-programvinduet. Hver knapp er fremhevet i blått når den er aktiv. Trykk på F8-tasten for å vise statuslinjen dersom den ikke vises.

Statuslinjen har seks knapper. Med disse kan du aktivere og deaktivere disse innstillingene på en rask måte. Det er viktig å være oppmerksom på at Vis rutenett, Bruk igjen og Synkroniser ikke har Fest-funksjonen. Disse er imidlertid relatert til plassering av markeringer, og det er derfor viktig å nevne dem.

Vis rutenett (Shift+F9): Viser rutenettpunkter på PDF-siden. Dette gjør ikke at musepekeren festes til punktene.

Fest til rutenett (Ctrl+Shift+F9): Når denne funksjonen er aktivert, festes musepekeren til nærmeste rutenettpunkt, selv når rutenettet ikke vises.

Fest til innhold (Ctrl+shift+F8): Musepekeren festes til innholdet i PDF-filen. En liten firkant med blått fyll vises når musepekeren er nær et hjørnepunkt som den festes til. En firkant (uten blått fyll) vises når musepekeren er nær et objekt den kommer til å festes til.

Fest til markering (Ctrl+Shift+F7): Musepekeren festes til andre markeringer i PDF-filen, på samme måte som Fest til innhold festes til PDF-innhold. Horisontale og vertikale innrettingslinjer vises også, slik at du kan feste til den horisontale eller vertikale plasseringen til punkter på andre markeringer, selv hvis de ikke vises for øyeblikket. Fest til markering er veldig hendig når du oppretter skjemaer, eller for andre typer dokumenter der markeringer bør være nøyaktig justert.

Bruk markeringsverktøy flere ganger : Lar deg bruke samme verktøy flere ganger uten å velge knappen i verktøylinjen hver gang. Denne modusen er praktisk når du skal legge til samme markering flere ganger i en PDF-fil.

Synkroniser dokument og Synkroniser side: Synkroniserer visningen av flere PDF-filer når du åpner dokumenter i en av Del visning-modusene.


Tips og tastatursnarveier

  • Fest til innhold fungerer bare med vektorinnhold i PDF-filen. Den festes for eksempel til linjer og buer i en PDF som er opprettet fra en CAD-tegning. Den festes ikke til bildeinnhold, for eksempel i en skannet PDF. Klikk her for mer informasjon om de forskjellige typene innhold på PDF-siden.
  • Festefunksjonaliteten kan deaktiveres midlertidig ved å holde inne Ctrl-tasten når du oppretter en markering.
  • Hold inne Shift-tasten under oppretting av en linje eller lengdemåling for å feste linjen til 0, 45 eller 90 grader.
  • Fest til innhold er aktivert som standard i Måleverktøyene . Hold inne Ctrl-tasten for å deaktivere festingen midlertidig, eller fjern avmerkingen for Fest til innhold nederst i Målinger-kategorien for å deaktivere funksjonaliteten permanent.
  • Du kan tilpasse størrelsen på rutenettet og hvilke typer punkter markeringene dine festes til. Klikk på Revu > Preferanser og deretter på Rutenett og fest eller trykk på Ctrl+K og deretter på Rutenett & fest.
  • Med Del visning kan du dele Revu-vinduet i flere paneler, slik at du kan se flere PDF-filer samtidig.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Feilsøking

Related Articles