Tilpass Revu – verktøylinjer

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I denne utgaven av Tilpass Bluebeam Revu, skal vi se nærmere på paneler i Revu. Paneler er omfattende Revu-funksjoner som krever spesielle grensesnitt. Paneler skjules bak ikonene sine, og ligger som standard på venstre side av grensesnittet. De kan flyttes slik at de ligger nederst i eller til høyre for grensesnittet. Klikk på ett av disse ikonene for å vise eller skjule panelet.

Paneler eller verktøylinjer

Slik skiller du mellom et panel og en verktøylinje:

 • En verktøylinje har alltid en streng med prikker (……) nær toppen eller på venstre side. Dette kalles et håndtak.
 • Når du klikker på et ikon på verktøylinjen, aktiveres Egenskaper-verktøylinjen.
Panelikoner og verktøylinjeikoner kan posisjoneres i de samme radene.
På bildet nedenfor ser du at Studio-panelikonet  befinner seg på sin egen rad til venstre for verktøylinjeikonene (markert med flere prikker).

Slik tilpasser du paneler

Enkelte paneler er synlige i Revu-grensesnittet som standard. Dette er avhengig av profilen du bruker. Du kan aktivere eller deaktivere dem via Vindu > Paneler. Denne menyen er også en nyttig referanse til tastatursnarveien for hvert panel.

Du kan også se panelmenyen fra en hvilken som helst verktøystripe ved å bruke høyreklikk > Vis.

Når paneler er aktiverte, finnes det en rekke måter å plassere eller kombinere dem på:

 • Klikk på og dra et panelikon til venstre, til høyre eller nederst i grensesnittet.
 • Klikk på og dra et panel bort fra midten av et grensesnitt, og slipp det deretter for å opprette et flytende panel. Flytende paneler fungerer som separate vinduer, det vil si at de fungerer separat fra Revu-grensesnittet.
 • Klikk og dra ytterligere panelikoner til det flytende panelet. 
 • Hvis du drar panelikoner over åpne paneler, ser du en sirkel med fire piler. Flytt panelikonet til en av pilene. Panelet deles deretter i den valgte retningen. Dette lar deg ha flere paneler åpne samtidig.
  Et delt panel har en grå linje under ikonet sitt. Hvis du vil avslutte delt panel-modusen, drar du panelikonet bort fra den gjeldende plasseringen og slipper det.
 • Høyreklikk på et panelikon for å åpne en kontekstmeny. Her kan du velge Skjul for å fjerne panelet fra grensesnittet. Eventuelt kan du bruke Fest > Venstre / Høyre / Nederst / Koble fra for å raskt flytte panelet til ønsket område.
  Dette er nyttig hvis du ikke ønsker ¨å dra og slippe panelene.

Lagre panelendringer

Endring av plassering av verktøylinjer og paneler kan lagres i en profil.

For å lagre panel- og faneendringene i den aktive profilen går du til Revu > Profiler > Lagre profil.

Hvis du vil endre en aktiv profil, gå til Revu > Profiler og velg en av profilene fra listen.

Hvis du vil endre eller slette profiler, går du til Revu > Profiler > Administrer profiler.

Hvis du vil ha mer informasjon om profiler (herunder tilpassing av forhåndsinnlastede profiler, oppretting av tilpassede profiler, lagring av endringer i gjeldende profil osv.), kan du lese avsnittet Arbeid med profiler i Hjelp med Revu.

Referanse for paneler

Nedenfor finner du en liste over panelene i Revu, samt en kobling til mer informasjon om dem.

Flagg Underskrifter
 

Mer informasjon

Denne artikkelen er en del av serien Tilpass Bluebeam Revu:

Introduksjon Generelle innstillinger
Paneler Hovedarbeidsområde og menylinje
Navigasjons- og statuslinjene Verktøylinjer

Se også:

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Related Articles