Beregninger ved hjelp av skjemafelt i Revu eXtreme

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

.warning .style-svg {
fill:#fff;
}

Med Revu eXtreme kan du bruke skjemafelt for å automatisk beregne verdiene angitt i et PDF-skjema, likt Microsoft® Excel®. Du kan beregne alt fra lønninger til prisen på byggemateriale.

Du må opprette minst tre tekstbokser for å komme i gang. En rekke tekstbokser kan inneholde verdier til beregning mens minst én av tekstboksene viser resultatet av beregningen.

Slik oppretter og angir du verdier i tekstbokser

 1. Åpne Skjema-panelet : Vindu > Paneler > Skjema (Alt+Q)
 2. Gå til Verktøy > Bruk igjen .
  Dette lar deg plassere den samme markeringen så mange ganger du trenger. Dersom den er aktiv, vil teksten fremheves i blått. Klikk på den igjen for å slå den av.
 3. Når du har klikket på alternativet for Tekstboks , endres markøren til et trådkors over arbeidsområdet. Klikk og dra for å angi størrelsen på tekstboksen.
 4. Fortsett å opprette tekstbokser til du har minst tre stykker.
 5. Når tekstboksene er plassert, trykker du på Esc to ganger. Kontrollpunktene vil da forsvinne.
 6. Klikk på tekstboksene for å angi numeriske verdier. La minst én boks være tom. Dette er Utdata-boksen.
Så lenge teksten og tallene står samlet, ser Revu bort fra teksten og beregner kun de numeriske verdiene. Det betyr at strenger som «Text123» eller «123Text» fungerer godt, mens strenger som «1T2e3xt» eller «123Text123» kan opptre på uventede måter.

Slik endrer du på kategoriene til verdiene dine

 1. Velg en tekstboks fra Skjema-panelet .
 2. Åpne panelet for Egenskaper (Alt+P).
 3. Åpne Format-seksjonen.
 4. Klikk på rullegardinlisten for Kategori: og velg den riktige verdien. Gå til Hjelp for Revu for mer informasjon.

Slik oppretter du Utdata-boksen

 1. Åpne Skjema-panelet (Alt+Q). Ikke lukk panelet.
 2. Som standard blir tekstboksene kalt «TextX». X representerer et tall som bestemmes av rekkefølgen tekstboksene ble plassert i. Hvis du vil, kan du dobbeltklikke på oppføringene her for å gi dem nye navn. Husk at tekstbokser med samme navn vil synkronisere endringene, dvs. det som endres i den ene, endres også i den andre.
 3. Klikk på tekstboksen i Skjema-panelet som du vil skal vise beregningen for utdata.
 4. Åpne Egenskaper-panelet (Alt+P) for denne tekstboksen.
 5. Rull ned til bunnen av Egenskaper -panelet, og åpne Beregn-seksjonen (hvis den er minimert).
 6. Velg Beregn egenskap fra rullegardinmenyen basert på hvilken type beregning du ønsker å utføre:
  • Verdien er ikke beregnet – Standardalternativet. Beregningsresultater vises ikke i tekstfeltet. I de fleste tilfeller bør hver tekstboks, unntatt utdataboksen, konfigureres til denne egenskapen.
  • Beregningsfelt – Viser enten en sum, et produkt, et gjennomsnitt, et minimum eller maksimum av spesifikke verdier i den valgte tekstboksen. For å angi hvilke verdier som er beregnet, klikker du på Velg-knappen. Deretter velger du den boksen du ønsker å beregne med fra den neste dialogboksen.
  • Forenklet feltmerknad – Viser resultatet av en hvilken som helst kombinasjon av addisjon (+), subtraksjon (), multiplikasjon (*) og divisjon (/). Parenteser () kan også brukes i nærmest en hvilken som helst kombinasjon. Klikk på Rediger for å angi ligningen.

   Revu kan beregne komplekse kombinasjoner av parenteser som: ( ( (Text1+1+1)+2 ) * (Text2+4) ) / 5

   Du kan angi både tall og tekstfeltnavn i beregningen. Hvis et tekstfeltnavn er angitt, vil Revu dra ut og bruke verdien angitt i denne tekstboksen, i beregningen.

   Sørg for at du kopierer navn fra panelet Skjema (Alt+Q) når du skriver inn tekstboksnavn.
  • Egendefinert beregningsfelt – Klikk på Rediger-knappen, og så vil JavaScript Editor-vinduet åpnes. Angi ditt egendefinerte JavaScript i feltet.

   Klikk på Global skript for å velge eller redigere et globalt skript du allerede har laget, eller for å opprette et nytt skript.

  Gå til Hjelp for skjema for flere eksempler på beregninger.

Når du har valgt et beregningsalternativ, skal resultatet vises i beregningsfeltet for utdata.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

PDF-skjemaer

Related Articles