Hvordan bruke beregningsfelt i Revu eXtreme

Gjelder:

 • Revu eXtreme

Revu eXtreme gjør det mulig å opprette skjemafelter som støtter enkle beregningsformler. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer felter som automatiserer PDF-skjemaene dine.

Slik legger du til beregningsfelter i skjemaer

I Skjemaegenskaper-panelet er et skjemafelts Beregn egenskap-felt angitt til Verdi er ikke beregnet som standard. Du kan endre denne egenskapen til Beregningsfelt for å generere summer (+), produkter (x), gjennomsnitt, minimum og maksimum fra skjemainndata.

En vanlig beregning er mengde x pris = sum. Følg disse trinnene for å legge til disse feltene i skjemaet ditt.

 1. Åpne en ny PDF eller et eksisterende skjema i Revu.
 2. Gå til Verktøy > Skjema > Tekstboks.
 3. Klikk og dra en tekstboks til PDF-skjemaet.
 4. Gjenta trinn 2 og 3 for å opprette tre tekstbokser totalt.
 5. I Skjemaer-panelet (Alt+Q) endrer du navnet til den første tekstboksen (Text1) til Mengde.
  Du kan også høyreklikke på den første tekstboksen og velge Egenskaper for å oppdatere navnet fra panelet for skjemafeltets egenskaper.
 6. Gi den andre tekstboksen (Text2) det nye navnet Pris.
 7. Gi den tredje tekstboksen (Text3) det nye navnet Totalt.
  Skjematekstbokser
 8. Høyreklikk på Totalt-feltet i PDF-skjemaet.
 9. Velg Egenskaper.
 10. I panelet for skjemafeltegenskaper ruller du ned til Beregn.
 11. I den første nedtrekksmenyen velger du Beregningsfelt.
 12. Velg produkt (x) i den andre nedtrekksmenyen.
  Beregningsskjemafelt
 13. Klikk på Velg.
 14. Velg både mengde og pris.
  Velg skjemafelt
 15. Klikk på OK.

Når de numeriske verdiene nå angis i Mengde- og Pris-skjemafeltene, vil Totalt auomatisk beregnes. Hvis du vil vite mer om bruk av avanserte formler, JavaScript og/eller skript med beregningsskjemafeltene dine, kan du se denne artikkelen.  

Finn ut hvordan du jobber med beregningsfelter i Revu eXtreme.

Related Articles