Slik oppretter du PDF-maler

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Slik bruker du en eksisterende mal

En mal hjelper deg med å raskt opprette PDF-er med statisk formatering slik at du kan legge til informasjon senere. En mal kan starte som en tom PDF eller en PDF som opprettes i et annet program. Slik bruker du en eksisterende mal i Revu:

 1. Gå til Fil > Ny PDF.
 2. I dialogboksen Ny velger du et alternativ i nedtrekksmenyen Mal.
  Hvis du vil opprette en tom PDF med en egendefinert størrelse, velger du sidestørrelsene under nedtrekksmenyen Mal.
 3. Klikk på OK og den nye PDF-en åpnes i Revu.

Slik importerer du en mal

Hvis du mottar en PDF-mal på e-post eller må få tilgang til en i en delt disk, kan du enkelt laste den opp til din kopi av Revu. Slik gjør du dette:

 1. Gå til Fil > Ny PDF fra mal … > Importer mal.
 2. I Filutforsker går du til mappen der du har lagret PDF-malen.
 3. Velg filen og klikk på Åpne.

PDF-malen åpnes ikke automatisk i Revu, men den vises i nedtrekksmenyen når du går til Fil > Ny PDF fra mal …

Slik oppretter du en egendefinert mal

Revu inkluderer en rekke standardmaler som er enkle å bruke, men du kan også opprette dine egne maler fra eksisterende PDF-filer eller ved å tilpasse eksisterende maler.

 1. Legg til markeringer i PDF-dokumentet som du vil inkludere i malen.
 2. Hvis du bruker Revu eXtreme, kan du legge til skjemafelter eller redigerbare tekstbokser.
  Selv om Revu eXtreme kreves for å opprette skjemafelter, kan du bruke alle utgaver av Revu til å fylle dem.
 3. Hvis du vil sikre at malen din ikke kan redigeres mens den brukes, må du flate ut markeringene i PDF-dokumentet. Gå til Dokument > Flat ut). Dialogboksen Flat ut markeringer vises.
 4. Kontroller at Alle markeringer er valgt.
  Utflatingsalternativer
 5. Velg Tillat gjenoppretting av markering (opphev utjevning) hvis du vil redigere malen senere.
 6. Klikk på Flat ut.
 7. Gå så til Filegenskaper-panelet og oppdater Tittelen. Dette vil vises i nedtrekkslisten for maler (ikke filnavnet).
  Endre filtittelen
 8. Hvis du vil lagre malen for å bruke den senere, kan du gå til Fil > Ny PDF fra mal … > Lagre som mal.
 9. Skriv inn et filnavn i Filutforsker-dialogboksen og klikk på Lagre.

Malen vises nå i nedtrekksmenyen når du oppretter en ny PDF fra en mal.

Ny PDF fra mal

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer og oppretter tittelblokkmaler for skisseringsarbeidsflyter i Revu, kan du se denne artikkelen.

En mal hjelper deg med å raskt opprette PDF-er med statisk formatering slik at du kan legge til informasjon senere.

Related Articles