Bruke filterlisten til å se gjennom markeringer

Denne artikkelen gjelder:
 • Revu 20

Filterlisten

Figur 1. En visning av filterlisten i Revu.
Det er nå blitt enda enklere å filtrere markeringer i Revu med den nye filterlisten. Opprett egne tilpassede filtre eller skift mellom en dynamisk rekke filtre basert på dokumentet ditt.

Generelle funksjoner og navigering

 • Aktiver filterlisten ved å gå til Markeringsliste og velge Filterliste. Hver knapp er fremhevet i blått når de er aktive. Du kan aktivere og deaktivere Filterlisten når som helst ved å klikke på dette ikonet.
 • Når filterlisten er aktiv, ser du filterraden øverst i markeringslisten. Når du klikker på en kolonneoverskrift i denne rekken, ser du dynamiske filtre som samsvarer med kolonnenavnet under, som Emne eller Dato. Hver kolonne er innstilt på Alle som standard.
  Figur 2. Filterraden vises over markeringslisten når filterlisten er aktiv. Velg en overskrift for å se flere alternativer.
 • Tøm bestemte filtre ved å klikke på en kolonneoverskrift på filterraden og velge Slett alle nederst i listen.
 • Til høyre for Filterlisten finner du Lagrede filtre .  Her kan du legge til og velge mellom tilpassede filtre du har opprettet. Du kan også slette alle aktive filtre ved å velge Slett alle øverst i dialogboksen.

Bruke filterlisten

En av de smarteste egenskapene til filterlisten er at du raskt kan bruke en rekke forskjellige filtre for dokumentet ditt. Kanskje har du mottatt et oppdatert dokument med flere forskjellige markeringer. Men du er bare interessert i endringer som ble gjort i tilknytning til gulv og rørlegging i løpet av den siste uken.Slik filtrerer du raskt for disse bestemte markeringene:
 1. Åpne et dokument med markeringer i Revu.
  For å bedre kunne følge med på dette eksempelet kan du laste ned Eksempel_filterliste. Du trenger ikke denne filen til å forstå følgende eksempel, men markeringsfiltre kan være annerledes i dokumentet ditt.
 2. Gå til Markeringslise og velg Filterliste (øverst til høyre i markeringslisten). Filterraden vises.
 3. Velg den grå cellen over Emne-kolonnen i filterrekken (filter er stilt til Alle som standard). En liste over emner basert på markeringene i dokumentet ditt vises.
 4. Velg to markeringsemner i dokumentet, for eksempel Gulv og Rørlegging. Når begge emner er valgt, vises de markert i oransje. Klikk på utsiden av listen (eller trykk på ESC) for å lukke listen.
 5. Velg så den grå cellen over datokolonnen. En liste over datoer vises.
 6. Velg Siste 7 dager og klikk utenfor listen (eller trykk på ESC) for å lukke listen.
  Figur 3. Filterlisten lar deg bruke en rekke forskjellige filtre for å se bestemte markeringer. I dette eksempelet filtrerer vi listen slik at vi bare ser Gulv- og Rørlegging-markeringer for de siste 7 dagene.

Lagre et tilpasset filter

Lagrede filtre  gir deg muligheten til å bruke de tilpassede filtene dine for alle dokumenter, når som helst, og uten å måtte gjenopprette disse filtrene hver gang du trenger dem. Hvis vi fortsetter med eksempelet over, og sier at du vil beholde emne- og datofiltrene, men vil legge til enda et filter for å bare vise ventende elementer og ekskludere lukkede eller fullførte elementer. Når du har filtrert etter disse elementene, sitter vi igjen med ventende gulv- og rørlegging-markeringer som ble gjort i løpet av de siste 7 dagene. Så lagrer vi dette filteret slik at vi kan bruke det som del av den normale arbeidsflyten vår.Slik gjør du dette:
 1. Gjenta trinn 1–6 over hvis du ikke lenger har filteret.
 2. Velg så filterradcellen over Statuskolonnen og velg Tilpasset. Den tilpassede filterboksen vises.
  Figur 4. Den tilpassede filterdialogboksen.
 3. Under Velg en filtreringsregel velger du er ikke lik. Under Velg en filtreringsregel velger du Lukket.
 4. Velg ELLER for å legge til en ny betingelse. Individuelle betingelser kan redigeres eller slettes uten at det påvirker hele formelen.
  Figur 5. Den tilpassede filterdialogboksen viser individuelle betingelser.
 5. Velg er lik under Velg en filtreringsregel. Velg Venter under Velg en filtreringsverdi.
 6. Velg Bruk. Filteret er nå aktivt.
 7. Velg Lagrede filtre  for å lagre dette filteret og angi et navn for filteret i navneboksen for Lagret filter. Velg avmerkingen for å legge til filteret i Lagrede filtre.
  Figur 6. Angi et filternavn og lagre det i Filterlisten ved å velge avmerkingen.
Filteret ditt ble lagret og kan brukes når som helst ved å aktivere Filterlisten og velge det i Lagrede filtre.

Revu 20

Revu 20

Fremgangsmåte

Markering

Related Articles