Enkle metoder for å mestre markeringsvalg

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Markeringsvalg i Revu er en svært rask og enkel prosess, men du kan raskt justere til hvilken som helst arbeidsflyt og øke den generelle produktiviteten hvis du finner ut mer om de forskjellige metodene for å velge og velge bort markeringer.

Innstillinger for utvalg på nettbrett Velge med Lasso
Grunnleggende valg Individuelle valg
Velg alle Markeringsliste
Velg bort alle Primære markeringer
Velge med rektangel  


Innstillinger for utvalg på nettbrett

Hvis du har et Windows®-nettbrett, må du sørge for at du har lagt til knappene Shift og Esc på en av verktøylinjene før du leser videre. Ved hjelp av disse knappene kan du bruke mange av de følgende snarveiene, selv om du ikke har tastatur.

Revu bytter automatisk til fullskjerm (F11) når det installeres på et Windows-nettbrett. Der ser du Esc -knappen i arbeidsområdet.

For rask tilgang til Shift -knappen:

 1. Gå til Verktøy > Verktøylinjer > Tilpass.
 2. Velg Alle fra Kategoriene fra rullegardinmenyen.
 3. Velg Full skjerm fra Verktøylinje-listen.
 4. Velg Shift kommandolisten, og klikk på pilen for å legge til knappen på verktøylinjen. Bruk opp- og ned-pilene for å flytte den rundt på verktøylinjen. Gjør det samme for Esc-knappen
 5. Klikk på OK for å lagre endringene.
Se Tilpass Revu – verktøylinjer for mer informasjon.

Det grunnleggende

Skal du velge én enkelt markering, kan du enkelt og greit bare klikke på den. Men med mindre markeringen har en fyllfarge eller et skraveringsmønster, kan den bare velges ved å klikke på kanten, og ikke området inni. (En fyllfarge regnes som en del av markeringen.) Hvis markeringen er valgbar, endres markøren til en svart pil, som vist i videoen nedenfor.

Velg alle markeringer

Bruk Ctrl+A for å velge alle markeringer. Vær oppmerksom på at markeringer da blir valgt over flere sider.

Velge bort alle markeringer

Det er to måter å fjerne valget av alle markeringene på: Klikk utenfor de valgte markeringene, eller trykk på Esc .

Velge med rektangel

Du kan bruke verktøyet Velg (V) til å tegne et rektangel som velger flere markeringer på én gang. Retningen rektangelet tegnes i, endrer hva som velges. Hvis du tegner fra venstre til høyre, velges alle markeringer som finnes innenfor rektangelet. Hvis du tegner fra høyre til venstre, velges alle som krysses av rektangelet og alt som finnes innenfor rektangelet.

Hvis du bruker verktøyet Panorer (Shift+V), kan du raskt tegne et rektangel uten å bytte til verktøyet Velg ved å holde inne Shift -tasten og dra som vanlig.

Velge med Lasso

Lasso-verktøyet er et verktøy du kanskje kjenner til fra andre programmer. Det lar deg raskt velge et egendefinert område.

I motsetning til lignende verktøy, trekker Lasso-verktøyet opp en prikket linje fra punktet der du begynte å tegne med markøren, og lukker løkken automatisk når du slipper museknappen.

Slik bruker du Lasso-verktøyet :

 1. Gå til Rediger > Lasso (Shift+O).
 2. Tegn en valgfri form for å velge markeringene dine. Dette velger alle markeringer som er innenfor formen eller blir krysset av den.

Du kan også velge med lasso med høyre museknapp (eller tilsvarende på en skjermpenn) mens du bruker et strekeverktøy (som Penn eller Merkeverktøy). Slik aktiverer du denne funksjonen:

 1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K).
 2. I Innstillinger-dialogen, gå til Vindu > Nettbrett.
 3. Fyll inn avmerkingsboksen Koble til høyreklikk-lasso ved bruk av trykksverte.

Velge flere markeringer, én om gangen

Du kan også velge flere markeringer ved å trykke på Shift+klikk på hver av dem. Hvis du får med en uønsket markering, kan du bruke Shift+klikk på markeringen på nytt for å fjerne den fra utvalget.

Shift + klikk kan brukes sammen med alle metodene for valg av markeringsområde som er nevnt her, hvis du ønsker å legge til eller fjerne enkeltmarkeringer fra et utvalg.

Denne snarveien er god å ha når utvalg med rektangel eller i fritt format ikke er tilstrekkelig. For eksempel:

 • Markeringene du ønsker å redigere, er ikke i samme område.
 • Du ønsker å utelate enkelte markeringer innenfor en region.
 • Det går raskere å peke og klikke på markeringer enn å tegne et utvalg.
 • Du har valgt flere markeringer ved hjelp av en annen metode, men fant ut at du måtte legge til noen flere i utvalget.
 • Du har valgt feil markeringer ved et uhell.

Markeringsliste

Nederst i Revu-grensesnittet finner du markeringslisten, en liste over alle markeringer i et dokument, samt mer detaljert informasjon og sorteringsverktøy. Hvis du vil vise markeringslisten, klikker du på markeringsliste-ikonet nederst til venstre i grensesnittet. Klikk på ikonet igjen for å skjule markeringslisten.

Hvis du velger en markering på denne listen, blir den også fremhevet og valgt på siden. Dette fungerer også den andre veien: Hvis du velger en markering på siden, velges og fremheves den tilsvarende linjen på markeringslisten.

Markeringslisten er svært nyttig når dokumentet du jobber i, er rotete. Ved å bruke funksjonene Sorter, Filtrer, Søk og Kolonner kan du raskt begrense listen og finne det du trenger.

Du kan finne ut mer om markeringslisten fra Hjelp for Revu-håndboken.

Det finnes et par forskjellige utvalgsmetoder i markeringslisten. Den første er Ctrl + klikk, som gir deg muligheten til å velge flere etterfølgende eller ikke-etterfølgende markeringer enkeltvis på listen. Hvis du ønsker å fjerne valg én og én, kan du bruke Ctrl + klikk på nytt.

En annen metode er å velge en gruppe etterfølgende markeringer ved å klikke på den første markeringen, holde inne Shift og klikke på den siste markeringen. På denne måten velges begge markeringene du klikket på, samt alt imellom.
<!– –>

Velge primærmarkering

Har du lagt merke til at kontrollpunktene på markeringene dine iblant har forskjellige farger? Disse fargene betyr faktisk forskjellige ting. Gule kontrollpunkter indikerer primærmarkeringer, mens grønne kontrollpunkter indikerer sekundærmarkeringer.

primær eller sekundær

Primærmarkeringen fungerer altså som et referansepunkt, som er viktig for enkelte Revu-funksjoner. Justeringsverktøy vil for eksempel justeres etter den primære markeringen.

Du må huske på et par ting når du jobber med primærmarkeringer:

 • Hvis du velger flere markeringer, blir den første automatisk primærmarkeringen.
 • Hvis du vil bytte primærmarkering, klikker du på en markering med grønne kontrollpunkter. Dette gjør at du kan bruke en hvilken som helst utvalgsmetode sammen med verktøylinjen Justering eller markeringslisten.
 • Du kan også bytte primærmarkering ved å høyreklikke. Fordelen med dette er at kontekstmenyen Justering kommer opp og gir deg enkel tilgang.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Markering

Related Articles