Trykking fra Revu stopper før prosessen fullføres

Denne artikkelen gjelder:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Problem

Utskriftsjobben din fullføres ikke når Skriv ut rom er aktivert under Skriverinnstillinger. Fremdriftslinjen for utskrift forsvinner før prosessen er fullført, noe som fører til at et tilfeldig antall sider skrives ut.

Løsning 

Problemet løses i en kommende utgivelse. En midlertidig løsning er å sikre at Rom-panelet er synlig når du skriver ut dokumentet eller dokumentene dine. Hvis du må skrive ut Rom, kan du enkelt velge bort Skriv ut rom-alternativet under Skriverinnstillinger for å løse problemet.

Slik sikrer du at Rom-panelet er synlig mens du skriver ut:

  1. Før du skriver ut en fil fra Revu, kan du klikke på Rom-panelet (Alt-S). 
  2. Skriv ut den ønskede filen din når Rom-panelet er synlig. 

Slik skriver du ut hvis Skriv ut rom ikke er aktivert:

  1. Gå til Fil > Skriv ut (Ctrl-P) i Revu.
  2. Fjern markeringen i Skriv ut rom under Skriveralternativer. Skriverdialogboksen som viser Skriv ut rom er ikke merket av.
  3. Skriv ut den ønskede filen din som vanlig. 

Problemet bør nå være løst. 

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Feilsøking

Skriver ut

Related Articles