Slik bruker du den dynamiske Egenskaper-verktøylinjen

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Egenskaper-verktøylinjen

Revu gjør det enkelt å redigere og tilpasse markeringene dine med Egenskaper-verktøylinjen. Verktøylinjen er dynamisk og viser et tilpasset sett av egenskaper basert på valgt markeringstype. Bruk av Egenskaper-verktøylinjen forenkler arbeidsflyten din ved å gjøre de mest brukte markeringsegenskapene lett tilgjengelige.

dynamisk egenskaper-verktøylinje revu 20
Figur 1. Egenskaper-verktøylinjen vises langs toppen av applikasjonen, under menylinjen.

Generelle funksjoner

 • Når en bestemt markering velges, viser Egenskaper-verktøylinjen et utvalg av de mest praktiske egenskapene for denne markeringen. I bildet over viser Egenskaper-verktøylinjen markeringsegenskaper for en områdemåling. 
 • I tilfelle aktive PDF-filer uten valgte markeringer, viser Egenskaper-verktøylinjen grunnleggende informasjon om dokumentet, deriblant dokumentets navn og antall sider. Du kan også legge til nye sider i dokumentet ditt, eller tildele egenskaper som tittel, forfatter og emne fra Vis dokumentegenskaper-ikonet .
  Figur 2. Dokumentegenskaper som tittel og forfatter kan tildeles fra verktøylinjen.
 • Når ingen aktive faner er til stede, vil Egenskaper-verktøylinjen være tom. 

Sik får du det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen

 Følgende eksempler demonstrerer noen metoder du kan bruke til å få det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen.

Flere markeringer

Når du velger flere markeringer, vil Egenskaper-verktøylinjen bli utvidet og inkludere egenskaper for hver valgte markeringstype. Når du endrer egenskaper som flere av de valgte markeringstypene har til felles, endres denne egenskapen for hver markeringstype. Dette er nyttig når du har flere markeringer som er tilordnet samme kategori eller eier og du vil gjøre endringer på tvers av disse markeringene. 

Følgende eksempel viser hvordan du redigerer en markering for sky (C) og bildetekst (Q) samtidig med Egenskaper-verktøylinjen. Fyll, ugjennomsiktighet og emne for disse markeringene endres for å vise at dette er elektriske problemer.

 1. Hold på Shift og velg de ønskede markeringene. Du kan også velge flere markeringer i markeringslisten ved å holde Shift og velge de ønskede radene dine. Når markeringer er valgt, utvides Egenskaper-verktøylinjen og inkluderer egenskapene for disse markeringene
 2. Klikk på Fyll i Egenskaper-verktøylinjen og velg ønsket farge.
 3. Klikk på pilene i Fyllugjennomsiktighet for å øke eller redusere ugjennomsiktigheten for markeringene dine. En ugjennomsiktighet på rundt 30–40 % foreslås som en god balanse mellom synlighet av bildetekst og lesbarhet. 
 4. Klikk på Merknader helt til venstre på Egenskaper-verktøylinjen. En rullegardinmeny åpnes. 
 5. Under Emne skriver du Elektrisk.
  Figur 3. Tilpass markeringene dine raskt med valg fra Egenskaper-verktøylinjen.

Sum av målinger

I Revu 2019 er summen av målinger flyttet fra Målinger-panelet til Egenskaper-verktøylinjen. Summene vises automatisk når du velger en Områdetypemarkering. Du kan enkelt justere egenskaper som måleenhet og måleverdier direkte fra Egenskaper-verktøylinjen. Du kan også løsne summen av målinger fra Egenskaper-verktøylinjen for å opprette et nytt panel for økt synlighet.

Vi kan illustrere dette med et eksempel. La oss si at du har lagt til målinger for tegningen din med Dynamisk fyll og du vil vite det totale arealet av fire kontorområder for gulvinstallasjon. I dette eksempelet vil du også endre måleenheten. 

 1. Hold på Shift og velg de ønskede markeringene. Du kan også velge flere markeringer i markeringslisten ved å holde Shift og velge de ønskede radene. Når markeringer er valgt, utvides Egenskaper-verktøylinjen og inkluderer egenskapene for disse markeringene. 
  Figur 4. Velg flere markeringer slik at du kan redigere dem samtidig.
 2. Summene for de valgte markeringene vises automatisk. Klikk på Summer for å utvide egenskapen og se alle måleverdiene dine. Når du klikker på Løs, opprettes et panel som du kan klikke og dra til det ønskede området på skjermen.
  Figur 5. Summene vises når markeringer av målinger velges
 3. I Egenskaper-verktøylinjen klikker du på Enheter og så på Område  for å vise enhetsmålinger.
  Figur 6. Endre måleenhetene dine fra nedtrekksmenyen Enheter.
 4. Velg de ønskede måleenhetene dine. Under Sum av målinger vises nå området i enhetene for målingene du har valgt.
  Hvis du endrer måleenhetene med Egenskaper-verktøylinjen, endres bare enhetene for de valgte markeringene. Alle de andre Områdemarkeringene påvirkes ikke. Du kan endre tilbake enhetene når som helst ved å velge markeringene dine på nytt og velge ønsket måleenhet.
   

Med den dynamiske Egenskaper-verktøylinjen må du ikke lenger søke etter markeringsegenskapene dine. Alt du trenger for å gå i gang med redigeringen av markeringene vises på skjermen. Finn ut mer om Markeringer og deres egenskaper for å fortstatt få det meste ut av Egenskaper-verktøylinjen. 

 

Revu 2019

Revu 20

Fremgangsmåte

Related Articles