Registreringsfeil: «Få godkjenningskode manuelt»

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versjoner:

Problem

Når du forsøker å registrere Revu, ser du den følgende feilmeldingen:

«105. Kan ikke opprette en Internettilkobling. Velg ‘Få godkjenningskode manuelt’ for å få en godkjenningskode gjennom den manuelle prosessen.»

Årsak

Det er flere mulige årsaker for denne feilmeldingen:

 • En brannmur hindrer Bluebeams registreringsserver fra å kommunisere med maskinen din.
 • Maskinen din er ikke tilkoblet Internett.
 • Systemklokken din stemmer ikke med mer enn fem (5) minutter.

Løsning

Du kan motta godkjenningskoden din ved hjelp av den manuelle prosessen og fullføre registreringen av Revu.
Denne prosessen gjelder ikke for kunder som har Revu-installasjoner som bruker det skybaserte Open Licensing-systemet, ettersom dette systemet krever en pålitelig internett-tilkobling for å kunne kommunisere med registreringsserveren. Kontakt den lokale nettverksadministratoren for å løse tilkoblingsproblemet.

Først må du få tilgang til skjermbildet Registrering.

 1. Åpne Revu .
 2. Fra Revu-menyet, klikk på Registrer. En Bluebeam-registreringsdialog vil bli synlig.

Få så tak i den manuelle godkjenningskoden.

 1. Angi serienummeret og produktnøkkelen og klikk så på Registrer.
  Hvis du har mistet lisenssertifikatet som inneholder serienummeret og produktnøkkelen, kan du ta kontakt med oss for å be om en ny kopi.
 2. Klikk på Godkjenn manuelt og deretter på Fortsett.
 3. Klikk på internett-knappen eller hyperkoblingen øverst i vinduet. Det åpnes en nettleser som kobles til siden for programvareaktivering på bluebeam.com.
 4. Gjennomgå informasjonen i nettleseren og klikk på Få godkjenningskode. Du finner godkjenningskoden på neste side.
 5. Skriv koden fra nettleseren inn i vinduet Manuell godkjenning og klikk på Godkjenn.

Godkjenningen er fullført.

Feilsøking

Revu 2019

Feilmelding

Lisensiering og registrering

Revu 20

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2017 og eldre

Problem

Når du forsøker å registrere Revu, ser du den følgende feilmeldingen:

«105. Kan ikke opprette en Internettilkobling. Velg ‘Få godkjenningskode manuelt’ for å få en godkjenningskode gjennom den manuelle prosessen.»

Årsak

Det er flere mulige årsaker for denne feilmeldingen:

 • En brannmur hindrer Bluebeams registreringsserver fra å kommunisere med maskinen din.
 • Maskinen din er ikke tilkoblet Internett.
 • Systemklokken din stemmer ikke med mer enn fem (5) minutter.

Løsning

Du må motta koden din manuelt før du fullfører registreringen av Revu.
Denne prosessen gjelder ikke for kunder som har Revu-installasjoner som bruker det skybaserte Open Licensing-systemet, ettersom dette systemet krever en pålitelig internett-tilkobling for å kunne kommunisere med registreringsserveren. Kontakt den lokale nettverksadministratoren for å løse tilkoblingsproblemet.

Først må du gå til skjermbildet Registrering.

 1. Åpne Revu .
 2. Fra Hjelp-menyen klikker du på Registrer. En Bluebeam-registreringsdialog vil bli synlig.

– eller –

 1. Åpne Bluebeam Administrator .
 2. Fra Verktøy-menyen klikker du på Registrer Revu. En Bluebeam-registreringsdialog vises.

Få så tak i den manuelle godkjenningskoden.

 1. Angi serienummeret og produktnøkkelen og klikk så på Registrer.
  Hvis du har mistet lisenssertifikatet som inneholder serienummeret og produktnøkkelen, kan du ta kontakt med Lisensiering og registrering for å be om en ny kopi.
 2. Klikk på Godkjenn manuelt og deretter på Fortsett.
 3. Klikk på internett-knappen eller hyperkoblingen øverst i vinduet. Det åpnes en nettleser som kobles til siden for programvareaktivering på bluebeam.com.
 4. Gjennomgå informasjonen i nettleseren og klikk på Få godkjenningskode. Du finner godkjenningskoden på neste side.
 5. Skriv koden fra nettleseren inn i vinduet Manuell godkjenning og klikk på Godkjenn.

Godkjenningen er fullført.

Feilsøking

Revu 2017 og eldre

Feilmelding

Lisensiering og registrering

Når du forsøker å registrere Revu, ser du den følgende feilmeldingen: «105. Kan ikke opprette en Internett-tilkobling. Velg ‘Få godkjenningskode manuelt’ for å få en godkjenningskode gjennom den manuelle prosessen.»

Related Articles