Rotere PDF-filer: Rotere sider eller rotere visning

Gjelder:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Du kan rotere en side ved å bruke enten Roter visning eller Roter sider. Roter visning endrer midlertidig den nåværende visningen av PDF-filen, mens Roter sider permanent endrer oppsettet til dokumentet ditt.

Roter visning

Roter visning endrer midlertidig måten PDF-filen vises på i Revu, uten at innholdet i PDF-en endres. Det innebærer at selv om siden og eventuelle eksisterende markeringer later til å være rotert, blir det ikke definert en ny øverste del av siden. Dersom du roterer PDF-visningen 90 grader med klokken, vil med andre ord den øverste delen av siden roteres mot høyre.

Dette betyr at når de nye markeringene plasseres, later det til at de roteres slik at de passer til den nye sideretningen.

  • Gå til Visning > Roter visning og velg deretter enten Roter mot høyre (Ctrl+Skift+Pluss) eller Roter mot venstre (Ctrl+Skift+Minus).

Roter sider

Roter sider roterer siden permanent og definerer en ny øverste del av siden. Funksjonen roterer også eksisterende markeringer, men nye markeringer justeres etter den nye øverste delen av siden.

  • Gå til Dokument > Roter sider (Ctrl+Skift+R).

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

PDF-administrasjon

Related Articles