Revu-sett: bakoverkompatibilitet

Gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå til andre versjoner:

Problem

Du har opprettet et sett i Revu og en kollega har åpnet settet i en elde versjon av programvaren. Vedkommende merker at noen alternativer, f.eks. revisjonsstabling eller arksorterting, ikke er tilgjengelig og settet ser annerledes ut.

– eller –

Du har opprettet et sett i Revu. Settet åpnes og lagres i en eldre versjon av Revu. Når du på nytt åpner settet i Revu 2019, ser du at noen funksjoner som Merker mangler.

Årsak

Dette skjer fordi settet ble opprettet i en nyere versjon av Revu med funksjoner som ikke eksisterer i eldre versjoner av programvaren.

Et eksempel på dette er Kategorier-funksjonen, som ble introdusert i Revu 2015.0. Hvis du oppretter et sett med Kategorier i Revu 2015 eller nyere og så åpner det i Revu 12.6 eller eldre, organiseres ikke filene i henhold til settkategoriene deres (arkitektonisk, elektrisk, strukturell osv.) siden funksjonen ikke gjenkjennes.

Løsninger og beste praksis

Hvis det kan hende at et sett du oppretter i Revu kan åpnes i Revu 2015.6 eller eldre, er det viktig å vite at settet kan se annerledes ut på grunn av visse alternativer og innstillinger som ikke er tilgjengelige i eldre versjoner av Revu. Dette betyr at du enten må justere eller deaktivere visse innstillinger som beskrevet nedenfor.

Før du oppretter et sett, kan du deaktivere disse innstillingene ved å:

 1. Åpne settpanelet (Alt+2) og klikke på Sett > Nytt sett,
 2. Klikk på Alternativer når dialogboksen Sett: Nytt sett.bex åpnes.

Hvis settet du vil endre allerede er opprettet og du vil endre det, åpner du settpanelet (Alt+2) og klikker på Modifiser sett-knappen. Når dialogboksen Sett: {settnavn}.bex åpnes, klikker du på Alternativer.

Når Settalternativer-vinduet vises, må du deaktivere følgende innstillinger:

 1. Sorter merkede ark etter arknummer – Siden merker ikke er kompatible med Revu 2015.6 og eldre, må du fjerne merket fra dette alternativet.
 2. Stable revisjoner etter: arknummer, revisjonsnummer – Du må fjerne merket fra alternativet Sorter merkede ark etter arknummer og velge enten Filnavn eller Sidemerke fra nedtrekksmenyen for at settrevisjoner stables riktig.
 3. Kategoriser etter: arknummer – Denne innstillingen er tilgjengelig i Kategorier-fanen i Settalternativer-dialogen, og du må endre den til Kategoriser etter: Filnavn for å kategorisere arkene riktig.

Gjenoppbygge settmerker

Hvis et sett opprettes i Revu 2016 eller nyere og så åpnes i Revu 2015 eller eldre, vil merkefunksjonen være deaktivert og Rediger merker -ikonet vil vises i grått.

Siden merkeinformasjonen ble fjernet fra Sett-filen (.bex) når den ble lagret i den eldre programvaren, vil merkedataene på de individuelle arkene fremdeles være intakte. Du kan verifisere dette ved å se på Merker-delen i Egenskaper -panelet (Alt+P). Du kan gjenopprette merkeinformasjonen i settet ved å gjenoppbygge settet:

Hvis du vil gjenoppbygge et sett i Revu 2019 som ble lagret i Revu 2015.6 eller eldre:

 1. Åpne settet i Revu 2019.
 2. Klikk på Modifiser sett i Sett-verktøylinjen. Dialogboksen Sett: {settnavn}.bex åpnes.
 3. Klikk på Alternativer. Da åpnes dialogen Settalternativer.
 4. Gå til Sortering-fanen og kryss av i avmerkingsboksen Sorter merkede ark etter arknummer.
 5. Klikk på Merker-fanen.
 6. Kryss av i avmerkingsboksen Automatisk merke: Revisjonsnummer basert på arknummer.
 7. Klikk på Pluss Pluss på venstre side av dialogen. Dialogboksen Redigeringsprogram for Merkefelt vises.
 8. Klikk på Standard-fanen og velg Arknavn (tekt) i nedtrekksmenyen Merke, og klikk på OK.
 9. Klikk på Arknavn i kolonnen Merkenavn. Bruk det blå triangelet Opp for å bevege den til toppen av listen.
 10. Klikk på OK. Da sendes du tilbake til dialogen Sett: {settnavn}.bex .
 11. Klikk på OK. Du sendes tilbake til Legg til merker-dialogen. Du blir bedt om å på nytt velge sideområdene du opprettet da du bygde settet for første gang.
 12. Klikk på OK. Revu skanner tegningene og gjenoppretter merkene. Rediger merker-knappen er ikke lenger grå i Sett-verktøylinjen og alle revisjoner stables riktig.
 13. Lagre settet.
Denne prosessen gjenoppretter ikke sideområdene som ble valgt for merker når settet først ble bygget. Men du blir bedt om å velge dem på nytt første gang du legger til en ny tegning i det.

Lagre et sett med kategorier med Revu 12.6 og eldre

Som tidligere forklart, vises ikke et sett slik det vises i nyere versjoner av Revu siden Kategorier (først tilgjengelig i Revu 2015) ikke gjenkjennes når du oppretter et sett med Kategorier og så åpner den i Revu 12.6 og eldre. Hvis du lagrer et sett med Kategorier i Revu 12.6 eller eldre, vil alle kategoridata i sett-filen (.bex) også overskrives. Disse kategoriene må opprettes på nytt med Revu 2015 eller nyere.

Feilsøking

Revu 2019

Kompatibilitet

PDF-administrasjon

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2018

Problem

Du har opprettet et sett i Revu 2018 og en kollega har åpnet settet i en elde versjon av programvaren. Vedkommende merker at noen alternativer, f.eks. revisjonsstabling eller arksorterting, ikke er tilgjengelig og settet ser annerledes ut.

– eller –

Du har opprettet et sett i Revu 2018. Settet åpnes og lagres i en eldre versjon av Revu. Når du på nytt åpner settet i Revu 2018, ser du at noen funksjoner som Merker mangler.

Årsak

Dette skjer fordi settet ble opprettet i en nyere versjon av Revu med funksjoner som ikke eksisterer i eldre versjoner av programvaren.

Et eksempel på dette er Kategorier-funksjonen, som ble introdusert i Revu 2015.0. Hvis du oppretter et sett med Kategorier i Revu 2015 eller nyere og så åpner det i Revu 12.6 eller eldre, organiseres ikke filene i henhold til settkategoriene deres (arkitektonisk, elektrisk, strukturell osv.) siden funksjonen ikke gjenkjennes.

Løsninger og beste praksis

Hvis det kan hende at et sett du oppretter i Revu 2018 kan åpnes i Revu 2015.6 eller eldre, er det viktig å vite at settet kan se annerledes ut på grunn av visse alternativer og innstillinger som ikke er tilgjengelige i eldre versjoner av Revu. Dette betyr at du enten må justere eller deaktivere visse innstillinger som beskrevet nedenfor.

Før du oppretter et sett, kan du deaktivere disse innstillingene ved å:

 1. Åpne settpanelet (Alt+2) og klikke på Sett > Nytt sett,
 2. Klikk på Alternativer når dialogboksen Sett: Nytt sett.bex åpnes.

Hvis settet du vil endre allerede er opprettet og du vil endre det, åpner du settpanelet (Alt+2) og klikker på Modifiser sett-knappen. Når dialogboksen Sett {{:settnavn}}.bex åpnes, klikker du på Alternativer.

Når Settalternativer-vinduet vises, må du deaktivere følgende innstillinger:

 1. Sorter merkede ark etter arknummer – Siden merker ikke er kompatible med Revu 2015.6 og eldre, må du fjerne merket fra dette alternativet.
 2. Stable revisjoner etter: arknummer, revisjonsnummer – Du må fjerne merket fra alternativet Sorter merkede ark etter arknummer og velge enten Filnavn eller Sidemerke fra nedtrekksmenyen for at settrevisjoner stables riktig.
 3. Kategoriser etter: arknummer – Denne innstillingen er tilgjengelig i Kategorier-fanen i Settalternativer-dialogen, og du må endre den til Kategoriser etter: Filnavn for å kategorisere arkene riktig.

Gjenoppbygge settmerkene dine

Hvis et sett opprettes i Revu 2016 eller nyere og så åpnes i Revu 2015 eller eldre, vil merkefunksjonen være deaktivert og Rediger merker -ikonet vil vises i grått.

Siden merkeinformasjonen ble fjernet fra Sett-filen (.bex) når den ble lagret i den eldre programvaren, vil merkedataene på de individuelle arkene fremdeles være intakte. Du kan verifisere dette ved å se på Merker-delen i Egenskaper -panelet (Alt+P). Du kan gjenopprette merkeinformasjonen i settet ved å gjenoppbygge settet:

Hvis du vil gjenoppbygge et sett i Revu 2018 som ble lagret i Revu 2015.6 eller eldre:

 1. Åpne settet i Revu 2018
 2. Klikk på Modifiser sett i Sett-verktøylinjen. Dialogboksen Sett: {settnavn}.bex åpnes.
 3. Klikk på Alternativer. Da åpnes dialogen Settalternativer.
 4. Gå til Sortering-fanen og kryss av i avmerkingsboksen Sorter merkede ark etter arknummer.
 5. Klikk på Merker-fanen.
 6. Kryss av i avmerkingsboksen Automatisk merke: Revisjonsnummer basert på arknummer.
 7. Klikk på Pluss Pluss på venstre side av dialogen. Dialogboksen Redigeringsprogram for Merkefelt vises.
 8. Klikk på Standard-fanen og velg Arknavn (tekt) i nedtrekksmenyen Merke, og klikk på OK.
 9. Klikk på Arknavn i kolonnen Merkenavn. Bruk det blå triangelet Opp for å bevege den til toppen av listen.
 10. Klikk på OK. Da sendes du tilbake til dialogen Sett: {settnavn}.bex .
 11. Klikk på OK. Du sendes tilbake til Legg til merker-dialogen. Du blir bedt om å på nytt velge sideområdene du opprettet da du bygde settet for første gang.
 12. Klikk på OK. Revu skanner tegningene og gjenoppretter merkene. Rediger merker-knappen er ikke lenger grå i Sett-verktøylinjen og alle revisjoner stables riktig.
 13. Lagre settet.
Denne prosessen gjenoppretter ikke sideområdene som ble valgt for merker når settet først ble bygget. Men du blir bedt om å velge dem på nytt første gang du legger til en ny tegning i det.

Lagre et sett med kategorier med Revu 12.6 og eldre

Som vi tidligere har forklart, vises ikke et sett slik det vises i nyere versjoner av Revu siden Kategorier (først tilgjengelig i Revu 2015) ikke gjenkjennes når du oppretter et sett med Kategorier og så åpner den i Revu 12.6 og eldre. Hvis du lagrer et sett med Kategorier i Revu 12.6 eller eldre, vil alle kategoridata i sett-filen (.bex) også overskrives. Disse kategoriene må opprettes på nytt med Revu 2015 eller nyere.

Revu 2019

Revu 2017 e versioni precedenti

Revu 20

Revu 2018

Feilsøking

Kompatibilitet

PDF-administrasjon

Related Articles