Slik konfigurerer du jobber i Bluebeam Stapler

Denne artikkelen gjelder:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Du kan konfigurere visse aspekter av Stapler-jobben før du kjører den ved å klikke på Konfigurer. Det kan hende at dialogen også vises som en Lagre som-dialog når du kjører jobben og «Be om filnavn»-alternativet ikke ble deaktivert i Innstillinger.
«Lagre som»- eller «Konfigurer jobb»-dialogen til Bluebeam Stapler.
Du kan angi følgende:Filnavn: navnet på filen som skal opprettes.Lagre som type: velg fra ti filtyper i tillegg til PDF. Støttede formater inkluderer: PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG, PSD, PCL, WMF, EMF, GIF.Fargeinnstillinger: Forskjellige filformater støtter forskjellige fargedybder. Fargedybden avgjør hvor mange farger som brukes når et bilde lagres. Hvis du vil velge en annen fargedybde, bruker du Fargedybde-menyen.Bruk millioner av farger, 256 farger eller 16 farger for fargebilder. Millioner av farger bruker flere farger enn menneskeøyet kan skille mellom (og mer enn alle skjermer/skrivere kan vise/skrive ut), så bruk den for bilder av høyest kvalitet. 256 farger og 16 farger produserer mindre filer, men med mindre fargenøyaktighet. Monokrom er svart og hvit, og gråtoner støtter mange forskjellige gråtoner. De eneste alternativene som vises er alternativer som støttes av den valgte Lagre som type.Hvis Fargeinnstillingen er satt til mindre farger enn kildefilen inneholder, vil farger som ikke støttes, bli skiftet ut med deres nærmeste farge. Fotografier og gjengitte bilder bør generelt bruke millioner av farger, mens skjemaer og tegninger med mindre farger kan gjengis godt med 256 farger eller 16 farger.Tilføyingsmodus: Lar deg legge til den nye PDF-filen til starten eller slutten av n eksisterende PDF-fil, eller overskrive den eksisterende PDF-filen. Tilføyingsmodus fungerer bare med PDF-filer. Alternativene er:
 • Overskriv: skifter ut den eksisterende filen.
 • Tilføy: legger til det nye innholdet i slutten av den eksisterende PDF-filen.
 • Legg til i starte: legger til det nye innholdet i starten av den eksisterende PDF-filen.

Bildekomprimering

Denne delen har to deler: En kompresjonstype og menyen for JPEG-kvalitet. Velg enten Fotografier (JPEG) eller Grafikk (ZIP) når du oppretter filen. Når du velger Standard, brukes alternativet som er angitt som standard på datamaskinen din.Hvis tegningen du konverterer til PDF for det meste består av fotografier, vil alternativet Fotografier (JPEG) produsere de beste resultatene. Hvis tegningen din for det meste inneholder grafikk eller monokrome bilder, vil Grafikk (ZIP) produsere de beste resultatene.Merk: Hvis du bruker feil kompresjon, kan dette betydelig øke PDF-filens størrelse.Menyen JPEG-kvalitet er bare tilgjengelig når du oppretter en JPEG-bildefil. Merk at PDF-filer med JPEG-kompresjonsalternativet ikke utgjør et JPEG-bilde. Du kan bruke menyen til å tilpasse hvor nøyaktige resultatbildene skal være. Du kan velge mellom fem alternativer: Minimum, Lav, Medium, Høy og Maksimum.Minimum lar deg opprette den minste filen, men med lavest bildekvalitet. Maksimum gjør det motsatte: den vil opprette den største filen med best bildekvalitet. Alternativene mellom Minimum og Maksimum oppretter bilder mellom disse to ytterpunktene.

Oppløsing

Denne delen kontrollerer bildeoppløsningen. Den første innstillingen, Linje, kontrollerer hvor nøyaktig programvaren vil overføre linjevektorene fra originalfilen til bildet. Skriv ut vil opprette en større fil av høyere kvalitet; Utkast oppretter en mindre fil av lavere kvalitet.Bilde-menyen kontrollerer bildeoppløsningen ved å justere antallet punkter per tomme (dpi) som bildet skal ha. En høyere dpi-innstilling skaper et bedre bilde, men øker også filstørrelsen.

Bilde anti-aliasing

Bilde anti-aliasing jevner ut bildet. Aliasing er effekten som skaper ujevne linjer i diagonale eller kurvede objekter på grunn av de firkantede pikslene på datamaskinskjermer og skrivere. Anti-aliasing forsøker å korrigere dette ved å bruke mellomfarger mellom linjefargen og bakgrunnsfargen.Tekst-menyen angir hvor mye anti-aliasing som skal brukes til teksten, mens Grafikk-menyen angir hvor mye anti-aliasing som skal brukes med vektorgrafikk. Merk at disse innstillingene ikke påvirker fotografier eller andre forhåndsgjengitte bilder.

Linjefletting

Den siste avanserte innstillingen er Linjefletting. Velg Linjefletting for at helfargelinjer vises transparent når de overlapper andre fargede linjer og tekst under skyggelagte områder for å være synlig.Blendingsmodus kontrollerer hvordan linjene blendes sammen og Opasitet-menyen kontrollerer opasiteten til topplinjen. 12 forskjellige blendingsmoduser er tilgjengelige, og kan brukes til å kontrollere transparensinnstillingene med linjefletting.

Etterbehandling

Velg Aktiver-avmerkingsboksen for å aktivere en etterbehandlingsoperasjon som del av PDF-opprettingsprosessen. En ekstra omgang utføres på PDF-filen for å korrigere visse tilstander som kan opprette PDF-filer som ikke er optimale. Hvis du klikker på Administrer-knappen, vises dialogene for Innstillingene for PDF-etterbehandling.Velg Versjonen for å lagre med nedtrekksmenyen for PDF-versjon.
 • 1.4 Standard er angitt som standard
 • 1.5 Komprimert komprimerer eventuelle datastrømmer som ikke allerede er komprimert.
 • PDF/A-1b oppretter en PDF-fil som er kompatiben med PDF/A-1b-arkivstandarden
Angi alternativet for prosessletting, tekstmasker og OLE-gjenstander når du oppretter PDF-filer fra AutoCAD-tegninger som har tekstmasker eller sletting. Dette alternativet er på som standard for oppretting av PDF-filer fra AutoCAD.
 • Fast stripet bilde minimerer hvor linjene eller stripene vises i bilder.
 • Kombiner tilstøtende bilder lagrer bilder på en mer effektiv måte i PDF-filen. Dette hjelper også med å vise visse bilder i PDF-filer som opprettes direkte fra AutoCAD.
 • Optimaliser bilde med heldekkende farger konverterer alle rasterbilder med heldekkende farge til vektor.
 • Fjern tekstutklipp for situasjoner der tekst i nærheten av de øvre margene til en tegning ser ut som klippet.

Siderotering

Velg en siderotasjon for å rotere PDF-filens retning. Velg 0 grader for dokumenter og de fleste situasjoner. Auto bruker den siste lagrede verdien.

Mer informasjon

Oversikt over Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-veiviserenUtføre flere jobber samtidig i Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Fremgangsmåte

Related Articles