Slik flytter du en Revu-lisens til en ny datamaskin

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versjoner:

Du må ha både serienummeret og produktnøkkelen din for hånden for å fullføre denne prosessen. Du finner dem på lisenssertifikatet som ble sendt til lisenseieren av registration@bluebeamops.com. Hvis du ikke finner lisensinformasjonen din, kan du se Finn produktnøkkelen din for Revu.

Hvis du ikke klarer å avregistrere en tidligere enhet, kan du se denne artikkelen for å få hjelp til å frigi lisensen din. 

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av innstillinger

Slik overfører du lisensen din

Før du går i gang, bør du forsikre deg om at datamaskinen du overfører fra har en stabil Internett-tilkobling.

På den opprinnelige datamaskinen

 1. Åpne Revu og gå til Revu > Avregistrer. Lukk Revu.
 2. Åpne Windows startmeny og velg Apper og funksjoner (Programmer og funksjoner).
 3. Velg Bluebeam Revu og velg Avinstaller. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette avinstalleringen av programvaren.
  Hvis du bruker Revu 20, kan du fortsette til trinn 4. Ellers fortsetter du til neste del om installering av Revu på den nye datamaskinen din.
 4. Velg BluebeamOCR 20 i Apper og funksjoner.Per Revu 20 må OCR-modulen avinstalleres separat fra den generelle Revu-applikasjonen.
 5. Velg Avinstaller. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette avinstalleringen av programvaren.

På måldatamaskinen

Hvis du allerede har installert Revu på måldatamaskinen, må du bare registrere pogramvaren på den nye enheten ved å åpne Revu, gå til Revu > Registrer og angi serienummeret og produktnøkkelen på lisenssertifikatet ditt.

Hvis du ikke har installert Revu på den nye datamaskinen din, kan du følge trinnene under:

 1. Last ned Revu. En nedlastingslenke er også tilgjengelig i lisenssertifikatet ditt. Påse at du laster ned utgaven og versjonen av programvaren som angis på lisenssertifikatet. 
 2. Installer Revu.
 3. Under installeringen blir du bedt om å angi serienummeret og produktnøkkelen. Du finner dem på lisenssertifikatet du fikk tilsendt av registration@bluebeamops.com.

Når installasjonsprosessen er fullført, vil Revu-lisensen din være overført. Det kan hende at du må starte Windows på nytt før du kan starte Revu. Lagre arbeidet ditt og lukk kjørende applikasjoner før du starter på nytt.

Feilsøking

Hvis du trenger hjelp med mulige feil under registreringsprosessen, kan du se Revu-registreringsfeil for å se en liste med vanlige løsninger. 

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2017 og eldre

Du kan flytte lisensen din til en ny datamaskin ved å følge fremgangsmåten som beskrives nedenfor. Du trenger imidlertid serienummeret og produktnøkkelen som finnes på lisenssertifikatet, som ble sendt til deg fra registration@bluebeamops.com.

Hvis du har mistet denne informasjonen, kan du ta kontakt med Lisens og registrering for å be om at lisenssertifikatet sendes på nytt. Når du gjør det, må du påse at du inkluderer serienummeret, versjonsnummeret, navnet ditt, navnet på bedriften, e-postadressen og telefonnummeret som du er tilgjengelig på.

Hvis du ikke vet Bluebeam-serienummeret ditt, finner du dette ved å åpne Revu og klikke på Hjelp > Om. Serienummeret er angitt øverst i venstre hjørne under tittelen og versjonsnummeret, som du også må inkludere når du kontakter Lisens og registrering.

Tilbaketrekking av Revu 2015 and Microsoft ACS

Microsoft har trukket tilbake sin Access Control Service (ACS), en skybasert godkjenningstjeneste som gir brukere godkjenning til å få tilgang til visse nettprogrammer og -tjenester. 2015.5- og 2015.6-versjonene av Revu bruker ACS når brukere forsøker å registrere eller aktivere en datamaskin med en lisens for Revu på nettet. Resultatet er at registreringsprosssen på nettet ikke lenger fungerer med disse versjonene. Hvis du bruker Revu 2015.5 eller 2015.6, kan du se Tilbaketrekking av Microsoft ACS og Revu-godkjenning for å få mer informasjon og instruksjoner om hvordan du overfører lisensen din.

Sikkerhetskopiering av Revu-innstillingene dine

Hvis du ønsker å beholde innstillinger og stempler fra den gjeldende datamaskinen, må du lese Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Bluebeam Revu 2018-innstillinger, verktøysett, profiler og stempler.


Slik flytter du lisensen på Windows 10, 8.1 og 7 SP1

 1. Gå til Bluebeam Revu Compatibility-tabellen og bekreft at din versjon av Revu er kompatibel med operativsystemet og tilknyttet programvare på den nye maskinen.
 2. Mens datamaskinen er koblet til Internett, bruker du Bluebeam Administrator til å avregistrere programvaren.
  1. I Windows 10: Klikk på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
   I Windows 8.1: Klikk eller trykk på Start og skriv inn Bluebeam Administrator.
   I Windows 7 SP1: Klikk på Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
  2. Fra Verktøy-menyen klikker du på Avregistrer.
  3. Klikk på OK.
 3. Avinstaller Revu på den opprinnelige datamaskinen.
  1. I Windows 10: Høyreklikk på Start, klikk deretter på Apper og funksjoner eller Programmer og funksjoner øverst.
   I Windows 8.1: Høyreklikk på Start, klikk deretter på Programmer og funksjoner øverst.
   I Windows 7 SP1: Klikk på Start > Kontrollpanel, klikk deretter på Avinstaller et program eller Programmer og funksjoner.
  2. Velg Bluebeam Revu og klikk på Avinstaller.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette avinstalleringen av programvaren.
 4. Last ned og installer programvaren på den nye datamaskinen. En nedlastingskobling for programvaren er inkludert i lisenssertifikatet, og du kan også laste ned programvaren fra Downloads & Updates-siden vår.
  Påse at du laster ned utgaven og versjonen av programvaren som angis på lisenssertifikatet.
 5. Under installeringen blir du bedt om å angi det samme serienummeret og produktnøkkelen som du fikk fra Bluebeam.
  Følg anvisningene for å fullføre autorisasjonsprosessen manuelt eller på nettet for å autorisere programvaren på den nye datamaskinen.

Hvis Revu allerede har blitt installert på den nye datamaskinen, følger du trinnene nedenfor for å fullføre registreringsprosessen:

 1. Åpne Revu.
 2. Klikk på Hjelp > Registrer.
 3. Ved behov kopierer og limer du inn serienummeret og produktnøkkelen fra e-posten med lisenssertifikatet i de tilsvarende boksene i Registrering-dialogboksen.
 4. Klikk på Registrer og klikk deretter på Fullfør.
  Hvis en feilmelding vises under registreringen, klikker du her for å få informasjon om feilen og hvordan du kan løse den. Hvis du får en feil om nettverks-/tilkoblingsproblemer når du avregistrerer og/eller registrerer, kan du se denne artikkelen.

Slik flytter du lisensen på Windows XP

Selv om vi har gjort instruksjonene nedenfor tilgjengelige, er det viktig å vite at Microsoft ikke lenger støtter Windows XP. Med tanke på dette kan vi ikke lenger yte støtte for Revu-versjoner som ikke er kompatible med versjoner av Windows som støttes for øyeblikket. Se informasjonen vår om kompatibilitet hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil kjøre Bluebeam Revu i en støttet versjon av Windows, kan du kjøpe den gjeldende versjonen i Bluebeam-nettbutikken.

 1. Gå til kompatibilitetstabellen for Bluebeam Revu og bekreft at din versjon av Bluebeam Revu er kompatibel med operativsystemet og tilknyttet programvare på den nye maskinen.
 2. Avregistrer programvaren mens datamaskinen er koblet til Internett.
  1. Klikk på Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
  2. I Verktøy-menyen klikker du på Avregistrer.
  3. Klikk på OK.
 3. Avinstaller Bluebeam-programvaren på den opprinnelige datamaskinen.
  1. Klikk på Start og på Kontrollpanel.
  2. Klikk på Legg til eller fjern programmer.
  3. Velg Bluebeam Revu i listen.
  4. Klikk på Endre/fjern og fullfør avinstalleringen.
 4. Last ned og installer programvaren på den nye datamaskinen.
  1. En nedlastingskobling for programvaren er inkludert i lisenssertifikatet, og du kan også laste ned programvaren fra Downloads & Updates-siden vår.
   Forsikre deg om at du laster ned og installerer utgaven og versjonen av programvaren som er oppført på lisenssertifikatet ditt.
  2. Under installeringen blir du bedt om å angi det samme serienummeret og produktnøkkelen som du fikk fra Bluebeam.
  3. Fullfør autoriseringsprosessen manuelt eller på nettet for å autorisere programvaren på den nye datamaskinen.

Hvis Revu allerede har blitt installert på den nye datamaskinen, følger du trinnene nedenfor for å fullføre registreringsprosessen:

 1. Åpne Revu.
 2. Klikk på Hjelp > Registrer.
 3. Ved behov kopierer og limer du inn serienummeret og produktnøkkelen fra e-posten med lisenssertifikatet i de tilsvarende boksene i Registrering-dialogboksen.
 4. Klikk på Registrer og klikk deretter på Fullfør.
  Hvis en feilmelding vises under registreringen, klikker du her for å få informasjon om feilen og hvordan du kan løse den. Hvis du får en feil om nettverks-/tilkoblingsproblemer når du avregistrerer og/eller registrerer, kan du se denne artikkelen.

Installasjon

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Installasjon

Lisensiering og registrering

Visste du at du kan overføre Revu-lisensen din til en ny datamaskin? Finn ut mer om hvordan du sikkerhetskopierer innstillingene dine og følg den trinnvise veiledningen her.

Related Articles