Slik bruker du endringstaster effektivt i Revu

Gjelder:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå til andre versjoner:

Bruke modifiseringstaster

Alt-, Shift– og Ctrl-tastene er ikke bare for tastatursnarveier. De kan også endre måten musen reagerer med Revu på, noe som kan gi deg mer effektive arbeidsflyter. Hver tast aktiverer forskjellige funksjoner, avhengig av konteksten de brukes i.

Generelt
 • Ctrl kan brukes til å overstyre Fest til-innstillinger under oppretting eller redigering av markeringer, slik at du kan plassere punktet hvor du vil.
 • Hold inne Shift mens du klikker på og drar en markering for å flytte den i en rett linje opp, ned, til venstre eller til høyre.
 • Ctrl veksler også mellom zoom og panorer for musehjulet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Konfigurering av musehjulet.
 • Når du plasserer en markering, flytter en markering eller holder et kontrollpunkt, kan du sette disse handlingene på pause og panorere i dokumentet ved å holde inne mellomromstasten. Slipp mellomromstasten for å gå tilbake til redigeringen av markeringen.
Kontrollpunkter i polylinje- eller polygon-markeringer
 • Legg til nye linjesegmenter i en polygon- eller polylinjemarkering (f.eks. verktøyene for Sky, Polygon, Polylinje, Perimeter eller Område) ved å opprette nye kontrollpunkter. Hold inne Shift og klikk på et linjesegment for å legge til et kontrollpunkt.
 • Slett et kontrollpunkt i en polygon- eller polylinjemarkering ved å holde inne Shift og klikke på et gult kontrollpunkt.
 • Trykk på Ctrl mens du klikker på kontrollpunktet for en polylinje for å konvertere fra en rett til en kurvet linje (og omvendt). Dette er en snarvei til Konverter kontrollpunkt (høyreklikk > Kontrollpunkt > Konverter kontrollpunkt til kurve.)
 • Vanligvis flyttes håndtakene til et kurvet punkt sammen. Ctrl+klikk på kontrollpunktet for et håndtak for å flytte kun det aktuelle punktet.
Buer
 • Hold inne Shift-tasten mens du oppretter en bue for å lage en sirkelbue.
 • Hvis du vil opprette en bue fra tre punkter, velger du Bue-verktøyet, holder inne Alt og velger det ønskede punktet.
 • Shift bryter også størrelsesforholdet for polylinje- og polygonbaserte markeringer når du flytter hjørnekontrollpunktet. Denne modifiseringstasten bryter også størrelsesforholdet for bilde-markeringer når du oppretter eller endrer dem.

Finn ut mer om buer og kurver her.

Rotasjon

Markeringer hopper i trinn på 15° når de roteres med det øvre kontrollpunktet. Hold nede Shift mens du roterer en markering for å tillate rotasjon i trinn på 1 grad.

Kopier og lim inn markeringer
 • Ctrl+klikk og dra en markering for å kopiere den.
 • Ctrl+Shift+klikk på en markering for å kopiere den, deretter drar du for å flytte kopien i en rett linje.
 • Når du har brukt Ctrl+C for å kopiere en markering, kan du trykke på Ctrl+Shift+V for å lime inn markeringen i samme posisjon som originalen. Hvis du for eksempel trenger å legge til en sky i et rom som vises på flere sider, kan du opprette en sky og deretter bruke denne modifiseringstasten til raskt å opprette samme markering på samme plassering på hver side.
Tegne rette linjer
 • Hold inne Shift mens du bruker Linje, Pil, Polylinje, Polygon eller enhver Måling markering for å tegne en linje som er rett horisontal, vertikal eller har en vinkel på 45 grader.
 • Hold inne Shift mens du bruker Polylinje skisser til skala eller Polygon skisser til skala for å feste i trinn på 45 grader.
 • Hold inne Shift mens du bruker verktøyene Penn eller Merk for å tegne rette linjer horisontalt eller vertikalt.
Fremhev

Fremhev-verktøyet endres til en I-markør så lenge innstillingen for Aktiver tekstfremheving er aktiv (Revu > Innstillinger (Ctrl+K) > Vindu > Nettbrett). For å overskrive denne innstillingen og tegne for frihånd, holder du inne Ctrl mens du bruker verktøyet.

Du kan også tegne rette linjer og overstyre I-markøren samtidig ved å holde inne Ctrl+Shift over tekst.
Tegn sirkler og firkanter
 • Hold inne Shift mens du bruker Ellipse-verktøyet til å opprette en sirkel.
 • Hold inne Shift mens du klikker på kontrollpunkt for firkant på en ellipse for å endre den til en sirkel og endre størrelsen fra midten og ut.
 • Hvis du bruker Rektangel-verktøyet, holder du inne Shift for å opprette en firkant.
 • Hvis du vil tegne sirkler fra midten og utover, holder du inne Alt før du begynner å tegne med Ellipse-verktøyet. Dette er praktisk hvis du tegner en sirkel med kjent radius.
 Bildetekst 
 • Verktøyet Bildetekst har flere kontrollpunkter som lar deg flytte hver del individuelt. Hvis du vil fjerne hele markeringen, holder du inne Alt mens du klikker og drar.
 • Du kan også legge til førerlinjer i en bildetekst ved å holde inne Shift mens du klikker på et kontrollpunkt i buen på en eksisterende førerlinje. Bruk Shift+klikk på kontrollpunktet til fylltegnpunktet for å slette fylltegnet.
Flytte målingstekster

Hold inne Shift mens du klikker på teksten for en målings-markering for å flytte den atskilt fra markeringen.

Dette gjelder kun for målinger for lengde, perimeter, ormåde og volum.
File Access og hyperkoblinger

Ctrl+klikk på en hyperkobling eller PDF-fil i File Access-fanen for å åpne en ny fane i bakgrunnen (det vil si at filen eller koblingen ikke åpnes som aktiv fane eller aktivt vindu). Bruk denne funksjonen hvis du vil åpne noe du vil se på senere.

Velg flere markeringer

Shift+klikk på hver av markeringene. Denne metoden kan brukes som et alternativ til å klikke og dra et rektangel rundt markeringene.

 

Fremgangsmåte

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Grensesnitt og navigasjon

Komme i gang

Endringstaster er hurtigtaster som låser opp ytterligere funksjoner for yndlingsverktøyene dine i Revu. Finn ut mer om hvordan du bruker tastene Alt, Skift og Ctrl i Revu.

Revu 20

Andre versjoner av denne artikkelen

Revu 2017 og eldre

Hvis alle funksjoner legges i én meny, vil mange oppgaver bli for kompliserte, og visse funksjoner i Revu kan brukes ved å bare holde nede en tast og klikke.

La oss se gjennom noen av de mange endringstastene i Revu. Følgende endringstaster endrer måten musen din vanligvis samhandler med forskjellige markeringer og verktøy på. Enkelte av disse snarveiene gjør det enkelt for deg å raskt endre egenskapene til en markering eller et verktøy, mens andre vil hjelpe deg med å åpne filer på en mer effektiv måte. Som alle hurtigtaster på tastaturet gjør endringstaster det mulig å jobbe raskere.

Skift

Hvis du lurer på hvordan du kan endre en form- eller linjemarkering, er Shift-tasten som regel svaret.

Som du vet, kan du holde inne Shift-tasten mens du bruker Linje- linje, Polyline- Polygonlinje og PolygonPolygon-verktøy for å feste linjen til 0, 45 eller 90 grader. Me visste du at denne tasten også skaper en sirkel eller firkant når den brukes Ellipse- Sirkel eller Rektangel-rektangelverktøyet?

Og det er ikke alt: Shift kan også brukes mens du drar en markering for å flytte den i en rett linje vertikalt eller horisontalt. Hvis arbeidet ditt krever nøyaktig markeringsplassering, kan denne funksjonen være svært nyttig. Du kan også legge til førerlinjer leder i en bildetekst Bildetekst ved å holde inne Shift mens du klikker på et kontrollpunkt i buen på en eksisterende førerlinje. Når du bruker Shift og klikker på kontrollpunktet på fyllpunktet, vil dette Slette fyllpunktet leder-slett.

Du kan også prøve å bruke denne endringstasten sammen med andre verktøy. Det kan hende at du blir overrasket over alle de nye tingene du kan gjøre!

Alt

En annen nyttig tast du kan huske når du jobber med markeringer, er Alt som gir deg to alternative metoder for å opprette sirkler og buer:

 • Når du holder nede Alt før du klikker og drar i en Ellipse Sirkel, skaper du en sirkel med to punkter fra midten utover. Dette verktøyet er nyttig når du vil tegne sirkler basert på en radius.
 • Du kan tegne en Bue Bue ved å klikke på tre punkter langs buens radius mens du holder nede Alt.

Ctrl

På samme måte som Shift har Ctrl en rekke nyttige kontekstsensitive funksjoner. Du kan for eksempel holde nede Ctrl og klikke på filen i File Access file-access-fanen for å åpne filen i bakgrunnen.

Du kan bruke Ctrl ofte til følgende funksjoner:

 • Hold inne Ctrl og klikk på et kontrollpunkt på en Polylinje- Polygonlinje eller Polygon-Polygonmarkering for å konvertere en rett linje til en kurvet linje eller motsatt. Dette er en snarvei for Konverter til bue bue-konverteringspunkt.
 • På enkelte markeringer, deriblant Polylinje Polygonlinje, kan du bruke Ctrl og klikke på et håndtak for å kun bøye visse deler av en linje slik at du kan fremheve unike former i plantegningene dine.
 • Hold inne Ctrl mens du klikker på et kontrollpunkt for å binde sammen alle punkter på et segment til en bue.

ctrl-klikk

Slik bruker du Ctrl mens du klikker på et håndtak for å fremheve en unik form.

Denne artikkelen forklarer de viktigste endringstastene du kommer til å bruke i Revu. Hvis du vil se hele listen, kan du se Listen over endringstaster.

Fremgangsmåte

Revu 2017 og eldre

Markering

Grensesnitt og navigasjon

Alt-, Shift- og Ctrl-tastene kan ikke bare brukes som tastatursnarveier. De kan også endre måten musen reagerer med Revu på, noe som kan gi deg mer effektive arbeidsflyter.

Related Articles