Støttede versjoner og støttenivåer

Bluebeam tilbyr to nivåer av teknisk støtte: Kjerne og utgåtte produkter, og den mest omfattende støtten gis til våre nyeste produkter på støttede operativsystemer.

Hvis du vil vite mer om produkter som nærmer seg eller har nådd støtteslutt, kan du se Bluebeam-støtte for utgåtte produkter (EOL).

Bluebeam flytter Revu fra en lisens- og vedlikeholdsbasert modell til en abonnementsmodell. Se vanlige spørsmål om Bluebeam-abonnement for mer informasjon.

Kjernestøtteprodukter

Kjerneteknisk støtte inkluderer feilsøkingshjelp og svar på spørsmål om grunnleggende arbeidsflyter og produktfunksjoner på e-post. Teknisk støtte på telefon er kun tilgjengelig hvis du har et Bluebeam-abonnement eller en aktiv vedlikeholdsavtale.

Vedlikehold er en ytterligere årlig tjeneste som kjøpes sammen med versjonene Revu 20 og eldre. Dette tillegget inkluderer direkte tilgang til det erfarne tekniske støtteteamet vårt på telefon/e-post og gratis oppgraderinger det første året etter kjøp.
Produkt/versjon Utviklingsslutt Opphør av støtte
Bluebeam Cloud N/A N/A
Revu 21 N/A N/A
Revu 20 N/A N/A
Studio Prime September 2021 N/A
Revu for iPad N/A N/A
Vu for iPad N/A N/A
Produkter for kjernestøtte som ikke har nådd utviklingsslutt, mottar fremdeles regelmessige versjonsoppdateringer og feilrettinger.

Støtte for gamle produkter

Teknisk støtte for utgåtte produkter inkluderer svar på spørsmål om grunnleggende arbeidsflyter og produktfunksjoner på e-post.

Gå til Vanlige spørsmål om livssyklusslutt for å få mer informasjon om støtten for utgåtte produkter og/eller produkter som når livssyklusslutt. Studio Enterprise-brukere kan se Studio Enterprise – støtteveiledning for livssyklusslutt.
Produkt/versjon Utviklingsslutt Opphør av støtte
Studio Enterprise Mars 2019 30. september 2024

Ustøttede produkter

Følgende produkter har nådd støttesluttdatoen og kvalifiserer ikke lenger for teknisk støtte. Artikler, veiledninger osv. er fremdeles tilgjengelige på nettstedet vårt. Klikk her for å søke etter produkt i kunnskapsbasen vår.

Produkt/versjon Utviklingsslutt Opphør av støtte
Revu 2019 August 2020 28. juni 2023
Revu 2018 Oktober 2019 28. juni 2023
Revu 2017 og eldre Mars 2018 28. juni 2023
Vu 2017 og eldre Mars 2018 28. juni 2023
Tegninger Februar 2022 21. mars 2023
Project Rover April 2022 31. oktober 2022
Revu for Mac Mars 2019 1. mars 2020
Bluebeam Q September 2015 18. februar 2020

Gå til oversiktssiden vår for tekniske tjenester for å få mer informasjon om tilgjengelige støtteressurser.

KUNNGJØRINGER

Revu 21

Bluebeam Cloud

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Revu for Mac 1

Revu for Mac 2

Studio Enterprise

Tegninger

EOL

Eldre versjon

Installasjon

Finn ut mer om de støttede versjonene og støttenivåene for Bluebeam-produkter.

Related Articles