Overføre markeringer til et annet dokument

Denne artikkelen gjelder:

 • Alle versjoner av Revu

Om overføring av markeringer

Det kan oppstå situasjoner der du vil overføre markeringer fra ett dokument til et annet. Du har flere muligheter til å gjøre dette med Revu:

 • Eksporter markeringer og importer verktøy fra markeringslisten.
 • Kopier markeringer fra det opprinnelige dokumentet og lim dem inn på plass i måldokumentet.
 • Bruk Satsvis arkutskiftning (bare tilgjengelig i Revu eXtreme).

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du overfører markeringer med Markeringslisten og lim inn på plass-metoder. Se denne artikkelen for å finne ut mer om satsvis arkutskiftning.

For å forsikre deg om at markeringene dine overføres riktig, må du bekrefte følgende:

 • Det opprinnelige dokumentet og det nye dokumentet har samme sidedimensjoner.
 • Sidetallene i det opprinnelige dokumentet samsvarer med sidetallet i det nye dokumentet.
 • Hvis du har opprettet markeringer med skaleringsverktøy (f.eks. målinger eller skisser), vil sideskalaen til det opprinnelige og det nye dokumentet være konsekvente.

Bruke Markeringslisten til å eksportere og importere markeringer

Markeringslisten (ALT+L) lagrer informasjon om markeringene dine, deriblant deres nøyaktige plassering på en side. Du kan eksportere denne informasjonen med Eksporter markeringer- og Importer-verktøyene.

Først eksporterer du markeringene dine fra det opprinnelige dokumentet.

 1. Åpne det opprinnelige dokumentet.
 2. Gå til Markeringslisten (ALT+L).
 3. Velg Markeringsliste > Markeringer > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).
  I Revu 2017 velger du Eksporter > Eksporter markeringer (Ctrl+F2).
 4. Lagre Bluebeam-merknadsfilen (.bax).

Importer så markeringene dine til måldokumentet.

 1. Åpne måldokumentet.
 2. Gå til Markeringslisten (ALT+L).
 3. Velg Markeringsliste > Markeringer > Importer (Ctrl+F3).
  I Revu 2017 velger du Importer .
 4. Åpne filen med Bluebeam-merknader (.bax) som du lagret i det forrige trinnet.

De importerte markeringene dine vises i dokumentet.


Kopiere og lime inn på plass

Du kan også overføre markeringene dine med lim inn på plass.

Denne måten fungerer best med dokumenter med veldig få sider, siden du bare kan kopiere og lime inn markeringer for én side av gangen.

Kopier først markeringene dine.

 1. Åpne det opprinnelige dokumentet.
 2. Klikk på Markeringsliste-ikonet nederst til venstre.
 3. Gå til Markeringsliste > Kolonner > Sideindeks for å se sidetallene tilknyttet markeringene dine.
 4. Velg Filterliste.
 5. Velg Sideindeks-kolonnen og det tilsvarende sidetallet i nedtrekksmenyen.
 6. Kopier alle markeringene i det filtrerte listen ved å trykke på Ctrl+A og Ctrl+C.
Du kan også kopiere alle markeringene på en side ved å klikke og dra en boks rundt perimeteren til PDF-dokumentet med verktøyet Velg og trykke på Ctrl+C.

Lim så inn markeringene dine i det nye dokumentet.

 1. Åpne måldokumentet på den tilsvarende siden.
 2. Gå til Rediger > Lim inn på plass (Ctrl+Shift+V).

Alle markeringer vises på riktig sted på siden. Gjenta trinnene for kopiering og innliming for å overføre markeringene til flere sider.

Fremgangsmåte

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 og eldre

Markering

PDF-administrasjon

Finn ut hvordan du enkelt overfører markeringene dine mellom dokumenter.

Related Articles