Karakterer som ikke støttes i Studio

Gjelder:

  • Alle versjoner av Revu

Problem

Du kan ikke bruke visse tegn når du legger til navn for en ny økt, et prosjekt, en mappe eller en fil i Studio. Du kan for eksempel ikke opprette en Studio-økt med tegnet «/» (skråstrek) i navnet. Men det er mulig å endre tegnet til et «&» (et).

Løsning

Studio godtar bare tegn som støttes i filstrukturen til Windows. Her finner du en liste over tegn som ikke støttes i Studio, slik at du bedre kan standardisere navnreglene i økter og prosjekter:

  • < (mindre enn)
  • > (større enn)
  • : (kolon godtas, men bør unngås siden de kan påvirke noen NTFS-filsystemer.)
  • " (dobbelt anførselstegn)
  • / (skråstrek)
  • \ (omvendt skråstrek)
  • | (loddrett strek)
  • ? (spørsmålstegn)
  • * (stjerne)
Tegnene som ikke støttes over, gjelder også for alle tilgjengelige Studio Prime-integrasjoner.

Feilsøking

Revu 2017 og eldre

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Studio

Integrasjoner og plugin-moduler

Vis en fullstendig liste over tegn som ikke støttes for navn på økter, prosjekter, mapper og filer i Studio.

Related Articles