AutoCAD: Skapa PDF:er med sökbar text

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

PDF:er som skapas från AutoCAD innehåller inte sökbar text.

Lösning

Om du skapar PDF:er med Bluebeam-plugin:

När du använder Bluebeam-pluginprogrammet för att skapa PDF:er i AutoCAD finns det olika sätt att skapa sökbar text på, beroende på vilket sorts teckensnitt du använder.När du använder TrueType-teckensnitt konverterar Bluebeam-pluginprogrammet texten till sökbar, redigerbar text – och inte till vektorgrafik, som använder linjesegment för att visa tecken och inte är sökbart. Att konvertera TrueType-text till text minskar också filstorleken och förbättrar prestandan.

För att man ska kunna konvertera TrueType-text till sökbar text måste breddfaktorn vara 1.0 och den får inte vara snedställd – då konverteras texten till vektorgrafik och inte text. Använd vanlig kursiv stil istället för snedställning om du vill ha sökbara teckensnitt.

När du använder SHX-teckensnitt konverterar Bluebeam-pluginprogrammet texten till vektorgrafik. Om du använder AutoCAD 2008 eller senare tillsammans med Revu 9 eller senare finns det ett alternativ i Bluebeam-pluginprogrammet som låter dig lägga till OCR-data till PDF:en, vilket gör SHX-texten sökbar.För att aktivera det här alternativet:

 1. Öppna AutoCAD.
 2. Klicka på fliken Utdata i AutoCAD-fältet.
 3. Klicka på knappen Ändra inställningar i Bluebeam-pluginprogrammet.
 4. I fliken Allmänna inställningar aktiverar du kryssrutan SHX-teckensnitt.
Text som är inbäddad i objekt, som tabeller i Microsoft Excel, kan inte konverteras till sökbar text. Revu eXtreme bearbetar dokumenten med hjälp av OCR för att skapa sökbar text.

Om du plottar till Bluebeam PDF-skrivare från AutoCAD:

När du plottar till Bluebeam PDF-skrivare konverteras all text vanligtvis till vektorgrafik och är därför inte sökbar. Man kan skapa en PC3-fil för Bluebeam PDF-skrivare så att TrueType-text konverteras till sökbar och redigerbar text i PDF:en.

Breddfaktorn måste vara 1.0 och snedställningsvinkeln 0.0, annars kommer texten att konverteras till vektorgrafik som inte är sökbar. Använd vanlig kursiv stil istället för snedställningsvinkel om du vill ha sökbara teckensnitt. SHX-text blir inte sökbar när PDF:en skapas med skrivare.

Så här skapar du PC3-filen som skapar sökbar text från TrueType-teckensnitt:

 1. Klicka på Plotta i menyn Arkiv i AutoCAD.
 2. Välj skrivaren Bluebeam PDF från listan.
 3. Klicka på knappen Egenskaper.
 4. Expandera Grafik i trädet genom att klicka på +.
 5. Välj TrueType-text i listan.
 6. Klicka på alternativknappen TrueType som text.
 7. Klicka på OK.
 8. Klicka Spara ändringar i följande fil:
 9. Skriv Bluebeam PDF TrueType.pc3 som filnamn och klicka på OK.
 10. Välj Bluebeam PDF TrueType.pc3 från listan.
 11. Klicka på OK.

Välj Bluebeam PDF TrueType.pc3 som skrivare varje gång du vill konvertera TrueType-teckensnitt till sökbar text.

Mer information

Raster, vektor och text – vad finns i min PDF? – Läs mer om de tre typerna av PDF-innehåll och hur de skiljer sig från varandra.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Related Articles